Dosje javnega naročila 006568/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup dodatnih licenc in migracija Entrust Datacard sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 128.940,00 EUR

JN006568/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.09.2021
JN006568/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2021
JN006568/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.11.2021
JN006568/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006568/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6966
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dodatnih licenc in migracija Entrust Datacard sistema
Referenčna številka dokumenta: JN-6966
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nakup dodatnih licenc in migracija Entrust Datacard sistema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup dodatnih licenc in migracija Entrust Datacard sistema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 08.10.2021
Konec: 30.09.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.10.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.10.2021   14:00
Kraj: Samodejno v sistemu eJN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2021   10:55
VPRAŠANJE
1. V poglavju 9.1.3. Kadrovska sposobnost zahtevate za dokazilo kopijo certifikata iz preverjanja znanja in kjer navajate, da potrdila o udeležbi na tečaju ne zadostujejo.
a. Vprašanje: Proizvajalec obstoječega SMOEG sistema v svojem partnerskem eko-sistemu ne pozna certifikatov in po opravljenem tečaju se ne preverja znanja s pridobitvijo certifikata. Sprašujemo ali za priznanje kadrovske sposobnosti lahko priložimo kopije potrdil o opravljenih tečajih za predmet naročila in hkrati izjavo proizvajalca/principala, da smo usposobljeni za izvajanje storitev na njihovih produktih, kot tudi za nudenje podpore?

2. V vzorcu pogodbe je v 2. členu v točki 2 naveden kot predmet pogodbe ''2. vzdrževanje sredstva overjanja v obliki kratkih besedilnih sporočil SMS za leti 2021 in 2021 in vzdrževanje sredstva overjanja v fizični obliki za leti 2021 in 2022''
a. Vprašanje oz. predlog: ta točka bi se verjetno morala glasiti '' vzdrževanje sredstva overjanja v obliki kratkih besedilnih sporočil SMS za leti 2021 in 2022 in vzdrževanje sredstva overjanja v fizični obliki za leti 2021 in 2022''


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik bo kopije potrdil o opravljenih tečajih za predmet naročila v kombinaciji z izjavo proizvajalca/principala, da je ponudnik usposobljen za izvajanje storitev na njihovih produktih, kot tudi za nudenje podpore, štel kot ustrezno potrdilo o usposobljenosti za izpolnjevanje kadrovske sposobnosti zahtevane v točki navodil 9.1.3.

2. V besedilu osnutka pogodbe je v 2 točki 2. člena prišlo do tipkarske napake. Pravilno se ta točka glasi:
"Vzdrževanje sredstva overjanja v obliki kratkih besedilnih sporočil SMS za leti 2021 in 2022 in vzdrževanje sredstva overjanja v fizični obliki za leti 2021 in 2022".
Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.