Dosje javnega naročila 006599/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.039,01 EUR

JN006599/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.09.2021
JN006599/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2021
JN006599/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.12.2021
JN006599/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006599/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Nika Kladnik
nika.kladnik@kranj.si
+386 42373207

Internetni naslovi
http://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila
ESPD: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6932
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023
Referenčna številka dokumenta: 21-00634
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov, manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj in manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 (oziroma od začetka veljavnosti pogodbe, če začetek veljavnosti pogodbe nastopi kasneje) do 31. 12. 2023.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov, manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj in manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 (oziroma od začetka veljavnosti pogodbe, če začetek veljavnosti pogodbe nastopi kasneje) do 31. 12. 2023. Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic obsega predvsem organizacijsko administrativna ter tehnično strokovna opravila. Natančneje je predmet javnega naročila opredeljen v točki 13 Opis storitev ter v osnutku pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Seznami stanovanj, poslovnih prostorov, manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj, manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov ter stavb, ki so v izključni oz. večinski lasti naročnika, ki so predmet upravljanja, in seznam kontaktnih oseb so objavljeni na spletni strani naročnika https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Vsebovano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.kranj.si/mestna-obcina/javna-narocila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2021   10:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 130.000,00 EUR brez DDV.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2021   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za naslednja pojasnila:

1. Ali zadostuje, da v fazi oddaje javnega naročila priložimo samo Prilogo št. 5 in 6, ne pa tudi potrdila o nekaznovanosti za fizične in pravne osebe?
2. Ali razumemo pravilno, da se referenčnih potrdil ne potrjuje pri naročnikih, in jih boste po potrebi preverili sami?
3. Zanima nas, ali lahko za izpolnjevanje merila "Delovne razmere pri ponudniku" priložimo ustrezen M - obrazec, iz katerega je razvidno, da je nominirana oseba zaposlena za polni delovni čas, za nedoločen čas.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja naslednja pojasnila:

1. Da, v fazi oddaje ponudbe zadostuje predložitev obrazcev Priloga št. 5 in 6. Predložitev potrdil o nekaznovanosti za fizične in pravne osebe ob oddaji ponudbe ni obvezna, je pa zaželena.

2. Da, razumete pravilno, za v ponudbi, v obrazcu Priloga št. 8, navedene referenčne posle vam ni potrebno prilagati potrjenih referenčnih potrdil s strani naročnikov referenčnih poslov.

3. Naročnik dopušča, da za izpolnjevanje zahtev v okviru merila C Delovne razmere pri ponudniku ponudnik kot dokazilo predloži ustrezen M obrazec, iz katerega bodo jasno in nedvoumno izhajali vsi podatki o nominirani osebi, ki so zahtevani v okviru merila C (ali je oseba zaposlena pri ponudniku oz. partnerju oz. podizvajalcu za nedoločen čas s polnim delovnim časom oz. krajšim delovnim časom, če gre za varovane kategorije, ki imajo z odločbo odmerjen krajši delovni čas ).
V kolikor iz predloženega obrazca M zahteve v okviru merila C ne bodo nedvoumno izkazane, naročnik ponudniku v okviru merila C ne bo priznal 5 točk.

S spoštovanjemDatum objave: 11.10.2021   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas naslednje:

Prosimo za specifikacijo tipa kotlovnic, v predmetnem javnem naročilu, za kakšen tip energenta gre?
Če gre za kurilno olje, kdo skrbi za dobavo, kako je z nadzorom?
Ali moramo izvesti obračun oz. je predvideno tudi izvajanje delitve stroškov ogrevanja?
Ali se lahko delitev stroškov ogrevanja obračuna ločeno, po ceniku in ni zajeta v skupni ponudbeni ceni za?

Lp,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja naslednja pojasnila:

1. Prosimo za specifikacijo tipa kotlovnic, v predmetnem javnem naročilu, za kakšen tip energenta gre?
Če gre za kurilno olje, kdo skrbi za dobavo, kako je z nadzorom?

Energenti v posameznih kotlovnicah so sledeči:
1. Kopališka ul. 17, Kranj - plin
2. Struževo 2f, Kranj - plin
3. Kidričeva cesta 61-63, Kranj - plin
4. Stolp Pungert, Trubarjev trg 5, Kranj - plin
5. Tomšičeva 21, Kranj - plin
6. Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj - elektrika
7. Tomšičeva ul. 14, Kranj - plin
8. Poštna ul. 4 - plin
9. Župančičeva ul. 22 kurilno olje. Za dobavo in nadzor skrbi upravnik kotlovnice - izbrani ponudnik/izvajalec.


2. Ali moramo izvesti obračun oz. je predvideno tudi izvajanje delitve stroškov ogrevanja?

Da, izbrani ponudnik/izvajalec bo moral v sklopu ponudbene cene za upravljanje manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj oz. manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za Upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in manjših kotlovnic v lasti Mestne občine Kranj za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, natančneje iz točke 13 Opis storitev oz. 31. alineje 12. člena vzorca Pogodbe, izvajati obračun in delitve stroškov ogrevanja, torej to ponudnik vključi v končno ponudbeno ceno.


3. Ali se lahko delitev stroškov ogrevanja obračuna ločeno, po ceniku in ni zajeta v skupni ponudbeni ceni za?

Delitev stroškov ogrevanja je, kot že zgoraj navedeno, zajeta v končni ponudbeni ceni za upravljanje manjših kotlovnic za ogrevanje stanovanj oz. manjših kotlovnic za ogrevanje poslovnih prostorov in jo mora ponudnik upoštevati v ponudbeni ceni. Posledično obračun ločeno, po ceniku ni dopusten.

S spoštovanjem