Dosje javnega naročila 006605/2021
Naročnik: OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije faze idejne zasnove: Idejni rudarski projekt za vzpostavitev Podzemnega doživljajskega parka Sveta Ana v Šentanskem rudniku
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006605/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.09.2021
JN006605/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2021
JN006605/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2021
JN006605/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2021
JN006605/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006605/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18
4290
SI042
Tržič
Slovenija
Katarina Turk
katarina.turk@trzic.si
+386 45971553

Internetni naslovi
https://www.trzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/417331/razpisna_dokumentacija_projektiranje_IDZ_za_PDP_SvAna_ObcinaTrzic.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7026
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije faze idejne zasnove: Idejni rudarski projekt za vzpostavitev Podzemnega doživljajskega parka Sveta Ana v Šentanskem rudniku
Referenčna številka dokumenta: 34-2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava idejnega Rudarskega projekta za vzpostavitev podzemnega doživljajskega parka (PDP) Sveta Ana v Šentanskem rudniku, ki se nahaja približno 8 kilometrov severno od mesta Tržič. Idejni rudarski projekt mora biti izdelan v obsegu faze Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) ob upoštevanju Pravilnika o dokumentaciji in mora poleg vsebin, določenih s Projektno nalogo, vključevati najmanj vse potrebne načrte, ki so potrebni za pridobitev projektnih pogojev, soglasij in mnenj; projektne in druge pogoje vseh zakonsko opredeljenih nosilcev prostora oz. mnenjedajalcev za nemoteno izvajanje gradnje, ki bo podrobneje opredeljena v naslednji fazi projektiranja (faza rudarskega projekta za izvedbo ta faza ni predmet tega naročila); projektantsko oceno vrednosti investicije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava idejnega Rudarskega projekta za vzpostavitev podzemnega doživljajskega parka (PDP) Sveta Ana v Šentanskem rudniku, ki se nahaja približno 8 kilometrov severno od mesta Tržič. Idejni rudarski projekt mora biti izdelan v obsegu faze Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) ob upoštevanju Pravilnika o dokumentaciji in mora poleg vsebin, določenih s Projektno nalogo, vključevati najmanj vse potrebne načrte, ki so potrebni za pridobitev projektnih pogojev, soglasij in mnenj; projektne in druge pogoje vseh zakonsko opredeljenih nosilcev prostora oz. mnenjedajalcev za nemoteno izvajanje gradnje, ki bo podrobneje opredeljena v naslednji fazi projektiranja (faza rudarskega projekta za izvedbo ta faza ni predmet tega naročila); projektantsko oceno vrednosti investicije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost strokovnega kadra20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedbeni roki iz tega poglavja se po sklenitvi pogodbe lahko spremenijo le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del niti jih ni moč preprečiti, odpraviti in / ali se jim izogniti. Spremenjene roke pa mora potrditi naročnik.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.10.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.10.2021   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2021   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2021   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Iz objavljenega gradiva ne moremo oceniti razmer v rovih (voda, plini, zruški), kar je ključno za izdelavo ponudbe.

Vezano na izdelavo ponudbe prosimo:
1. za informacijo koliko je rovov in v kakšnem stanju so, da se lahko oceni strošek izdelave 3D
2. za informacijo ali so pohodni in varni.
3. da ponudnikom pred oddajo ponudbe omogočite ponudnikom predhodni ogled rudnika (imamo vse potrebne kvalifikacije za takšno delo po rudarskem in po gradbenem zakonu)
4. posredujete informacijo o velikosti zunanjih površi ki jih je potrebno urediti.
5 posredujete geodetski posnetek zunanjih površin, ki so predmet razpisa
6. spisek parcel katere so predmet obdelave
7. lastništvo parcel katere so predmet obdelave
Hvala za odgovor.
LP


ODGOVOR
Spoštovani,
1. Rovov je 6, od tega sta že zdaj 2 fizično dostopna (Julijev in Antonov), medtem ko bodo s predvidenim odprtjem še dodatni trije (Avgustov, Jakobov in Jurijev). Občina Tržič za odprtje Fridrikovega rova trenutno še nima stavbne pravice razpolaganja z zemljiščem pred vhodom, bo pa dostop do tega rova mogoč preko drugih rovov.
2. Antonov rov ni posut in je prosto dostopen. Enako velja za Julijevega, kjer prehod sicer ovirajo leseni ostanki tirov. Po do sedaj razpoložljivih informacijah naj ostali rovi ne bi bili posuti, saj so skopani v eno izmed trših kamnin (knjiga Preisinger D. (2010) Rudniki: opuščeni rudniki v Sloveniji).
3. Naročnik bo omogočil ogled rudnika, in sicer v torek, 12. 10. 2021 ob 10.00 uri (zbirno mesto: parkirišče pred bivšim hotelom Gora, Podljubelj 287a, Tržič). Predhodna najava ni potrebna. Ogled rudnika ni pogoj niti obveza za oddajo ponudbe.
4. Predmet urejanja zunanjih površin je izključno z vidika dostopnosti do rovov in odprtja le teh, površino ocenjujemo na približno 300 kvadratnih metrov.
5. do 7. Naročnik bo kot dodatno dokumentacijo objavil geodetski posnetek in seznam parcel, ki so predmet obdelave.
Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 08.10.2021   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanima me, kdaj bodo objavljeni podatki.
Se vam zahvaljujem in vas pozdravljam

ODGOVOR
Spoštovani,
tako odgovori na vprašanja kot dodatna dokumentacija so objavljeni v dosjeju javnega naročila (Dodatna pojasnila, Druge dodatne informacije) na Portalu javnih naročil.
Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 11.10.2021   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za naslednja pojasnila:
- ali obstaja kakšno gradivo obstoječega stanja, še posebej ali imate kak izris podzemnega stanja rudnika in projekcijo na površino,
- kakšni so dostopi do rovov
- kakšne so vodne razmere v rovih,
- ali so kateri deli rovov nedostopni,
- kakšna je razsvetljava v rovih - obstoječe,
- kako je z napajanjem bodoče opreme (ali je v rovih električna napeljava, v kakšnem stanju, ostala infrastruktura)
Hvala za odgovore.
LP

ODGOVOR
Spoštovani,
Podajamo pojasnila po posameznih točkah:
1. v objavi obrazca EU-14 (JN006605/2021-K01 Popravek, z dne 6. 10. 2021) je naročnik objavil zemljevid celotnega rudniškega kompleksa, datiran l. 1972. Vse dodatne meritve in informacije so na voljo v arhivu Geološkega zavoda. Ponudniki si lahko pomagajo tudi npr. z literaturo:
HACQUET, B., 1778: Cryctographia Carniolica. 1. knjiga, str. 31, Leipzig.
LIPOLD, M. V., 1855: Beschreibung einiger Quecksilberbergbau im PotoschniggGraben nächst St. Anna im Loibelthale in Oberkrain. Österr. Zeitschr. Berg u. Hüttenwesen, Wien.
LIPOLD, M. V., 1874: Beschreibung einiger Quecksilber-Erzvorkommen im Kärnten und Krain. Österr. Zeitschr. Berg u. Hüttenwesen, Wien.
RIEGER, S., 1897, V: V. Kragl, 1936: Zgodovinski drobci Župnije Tržič (soseska Sv. Ana, str. 95). Župni urad v Tržiču, Tržič.
BERCE, B., 1953: Rudnik živega srebra Sv. Ana nad Tržičem. Poročilo, arhiv Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.
MOHORIČ, I., 1957: Zgodovina Šentanskega rudnika (zgodovina obrti in industrije v Tržiču, str. 208-249). Mestni muzej v Tržiču, Tržič.
DROVENIK, M., 1970: Mikroskopske preiskave vzorcev iz Podljubelja. Poročilo, arhiv Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.
FLORJANČIČ, A. P., 1970: Geološke prilike in orudenje z živim srebrom v Podljubelju. Diplomsko delo, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.
DIMKOVSKI, T., 1971: Podljubelj raziskave na Hg 1965-1971. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.
BUSER, S.,1991: Vodnik po slovenski geološki poti (geološki opis poti in opazovalnih točk, str. 70-76). Geološki zavod Ljubljana.
FLORJANČIČ, A., P., 1996: Šentanski rudnik, nekdanji rudnik živega srebra na Lajbu, Podljubelj nad Tržičem, (Das St. Anna-Bergwerk, Mines de SainteAnne). Zloženka, Geoprof, Občina Tržič, Tržič.
PREISINGER, D., 2005: Pojasnjene skrivnosti Jurijevega in Alojzijevega rova v sklopu Šentanskega rudnika. Društvene novice, str. 29-32. Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, Tržič.
2. Kot že pojasnjeno, sta Antonov in Julijev rov prosto dostopna, medtem ko so ostali zarušeni. Dostop do njih je dokaj preprost, so v neposredni bližini cest, edino do Jurijevega rova ni obstoječe poti. Zainteresirane ponudnike obveščamo, da je naročnik omogočil ogled rudnika v torek, 12. 10. 2021 ob 10.00 uri (zbirno mesto: parkirišče pred bivšim hotelom Gora, Podljubelj 287a, Tržič) glejte odgovor z dne 6. 10. 2021.
3. Julijev rov je zalit po dnu (vendar prehoden), saj je to tudi njegov namen, ker je odvodnjevalni rov za celotni rudniški kompleks. Zaliti naj bi bili še posamezni manjši jaški v Jurijevem in Jakobovem rovu.
4. Vsi ostali jaški in prehodi naj bi bili prosto dostopni.
5. Naročnik ne razpolaga s konkretnimi informacijami o dejanskem stanju obstoječe razsvetljave v rovih. Pisni viri navajajo, da »so med leti 1890 1902 rudnik mehanizirali in elektrificirali, ter zgradili 250m dolg vodovod, po katerem so dovajali vodo v topilnico in k dvema turbinama« (TERŠIČ, T., 2006: Opuščeni rudnik živega srebra v Podljubelju in njegovi vplivi na okolje).
6. Delujoče električne napeljave v rudniku ni.
Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 18.10.2021   07:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko pogoj 8 - Reference ponudnika izpolnjuje partner v skupni ponudbi ali pa podizvajalec?
Prosimo vas tudi za utemeljitev zakaj mora biti vodja projekta zaposlen pri vodilnemu pogodbeniku? Ali je dovoljeno, da je zaposlen pri partnerju v skupni ponudbi?
Hvala za vaš odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Spoštovani,
v okviru pogoja 8 bo naročnik priznal izključno referenčne posle, ki jih je gospodarski subjekt izvedel neposredno sam. Naročnik dopušča izpolnjevanje tega pogoja kumulativno: tudi z referenco partnerja v ponudbi ali podizvajalca, vendar ob pogoju, da gospodarski subjekt, ki izkazuje referenčni posel, tudi dejansko prevzame v izvedbo tisti del predmeta naročila, za katerega izkazuje referenco.
Vodja projekta je ključni kader pri izvedbi predmeta naročila, saj bo njegova naloga koordinacija izdelave projektne dokumentacije in potrditev, da bo projektna dokumentacija izdelana skladno z določili veljavne zakonodaje in razpisno dokumentacijo in bo izvedel ključni del predmetnega naročila. Naročnik je tako z razpisno dokumentacijo skladno z 11. členom Gradbenega zakona določil vodilnega pogodbenika, in sicer bo to tisti gospodarski subjekt, ki bo v ponudbi zagotavljal pooblaščenega inženirja - vodjo projekta.
Lepo pozdravljeni.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Iz razpisne dokumentacije (Navodila za projektiranje IDZ za PDP) sledi, da faza projekta za izvedbo ni predmet naročila, kot predmet naročila pa je v istem dokumentu na str. 7 navedeno:
- pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za raziskovalno odprtje treh zarušenih rovov in uporabo dveh nezarušenih,
- izvedba raziskovalnega odprtja zarušenih rovov za potrebe izdelave idejnega rudarskega projekta,
- statična stabilizacija vseh na novo odprtih vhodov v kompleks Šentanskega rudnika in namestitev začasnih varovalnih vrat na novo odprte vhode in na vhod v Julijev rov (razen na Antonov rov, kjer so že nameščena).
V Projektni nalogi je med deli pri izdelavi Idejnega Rudarskega projekta tudi navedena priprava RPZI projektne dokumentacije za odprtje zasutih rovov Avgustov, Fridrikov, Jakobov rov.
Prosimo za pojasnilo, kateri deli izvedbene faze niso oz. so predmet naročila?
Hkrati vas prosimo tudi za podrobnejšo navedbo zakonodaje, po kateri se pripravlja posamezne dele predmeta naročila.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik z izvedbo tega naročila želi pridobiti idejno rešitev rekonstrukcije podzemnih objektov in vhodov v rove za novo namembnost vzpostavitve Podzemnega doživljajskega parka Sv. Ane z realnimi podatki o obsegu projekta in stroških, z vso potrebno dokumentacijo za raziskovalno odprtje in uporabo rovov za potrebe izdelave idejnega rudarskega projekta, za kar bo potrebno tudi poskrbeti za statično stabilizacijo na novo odprtih vhodov in namestitev začasnih varovalnih vrat. Predmet tega naročila ni izdelava Rudarskega projekta za izvedbo, pač pa gre za izdelavo Idejnega rudarskega projekta, vključno z vsemi potrebnimi aktivnostmi, v obsegu faze idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, ki bo kvalitetna osnova za naslednjo fazo projektiranja RPZI.
Naročnik je navedel področje zakonodaje v razpisni dokumentaciji v točki 2. Osnovni podatki o naročilu, od ponudnikov pa pričakuje, da kot strokovnjaki na svojem področju poznajo veljavno področno zakonodajo.
Lepo pozdravljeni.