Dosje javnega naročila 006779/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za sukcesivno dobavo potrošnega materiala in drobnega inventarja za izolacijo DNK in avtomatsko pripravo vzorcev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 432.305,15 EUR

JN006779/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.10.2021
JN006779/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN006779/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN006779/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006779/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 193-502065
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/417577/430-439-21_Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7093
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za sukcesivno dobavo potrošnega materiala in drobnega inventarja za izolacijo DNK in avtomatsko pripravo vzorcev
Referenčna številka dokumenta: JN-7093
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava potrošnega materiala in drobnega inventarja za izolacijo DNK in avtomatsko pripravo vzorcev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Reagent EZ1 DNA Investigator Kit (48)
Reagent QiaAmp DNA Investigator Kit (50)
Epruvete MaxTract (high. dens.) 200x2ML
Buffer Iysis MTL 54ML
Silikonska mast
Nastavki 50 ul za qiagility (960)
Nastavki 200 ul za qiagility (960)
Epruveta 5ML za redčitve MM (50)
Košek za tipse (10)
Rezervoar s pokrovom 70 ML za reagente (10)
Rezervoar s pokrovom 170 ML za reagente (20)
Optical plate framestar 96 well
Clear seal
Pierce seal
Peel seal
matrix standard BT6
Investigator 24 plex kit
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik bo z izbranim ponudnikom izvajalcem sklenil pogodbo za obdobje 2 let, ki bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na datum in uro, ki je navedena v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2021   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2021   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi izrednega povpraševanja in porabe potrošnih materialov v času pandemije vljudno prosimo za podaljšanje dobavnega roka s 30 dni na 60 dni.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Odgovor:
Naročnik je preučil vprašanje potencialnega ponudnika, ki se nanaša na podaljšanje dobavnega roka in spreminja razpisno dokumentacijo v naslednjem delu:
- v točki 3.3. Rok dobave blaga, Navodilo za izdelavo ponudb,
- 4. člen Osnutka pogodbe,
tako da se podaljša rok dobave iz 30 dni na 60 dni.

Naročnik bo spremembo v Navodilih za izdelavo ponudbe in v osnutku pogodbe objavil na portalu javnih naročil z obrazcem EU 14.


Datum objave: 22.10.2021   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu št. 1 Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe je vaša poštna številka 1501 Ljubljana, na Ajpesu pa 1000 Ljubljana,

Prosimo za potrditev, da lahko izdajatelj finančnega zavarovanja (zavarovalnica) navede kot naslov 1000 Ljubljana, ker jim njihov inf. sistem vzame podatke iz AJPES-a, kjer pa je uraden naslov 1000 Ljubljana.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da lahko v Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758 (Vzorec št. 1) izdajatelj finančnega zavarovanja navede poštno številko 1000 Ljubljana, kljub temu da je v naročnikovem vzorcu navedena poštna številka 1501 Ljubljana. Glede na navedeno, naročnik potrjuje, da sta obe poštni številki pravilni, zatorej vzorcev finančnih zavarovanj ne spreminja.

Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.