Dosje javnega naročila 006860/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in zamenjava luči praga in konca vzletno pristajalne steze na Letališču Edvarda Rusjana Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.415,26 EUR

JN006860/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.10.2021
JN006860/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
JN006860/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2021
JN006860/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2021
JN006860/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2021
JN006860/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006860/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila MZI
mzi.jn@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/417639/RD_-_za_objavo__rok_25_10.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/417639/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7119
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in zamenjava luči praga in konca vzletno pristajalne steze na Letališču Edvarda Rusjana Maribor
Referenčna številka dokumenta: 430-47/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31518000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Obstoječe luči konca in praga vzletno pristajalne steze se zamenja z novimi (halogenskimi) lučmi, ki se vgradijo v obstoječa ohišja, saj je intenziteta svetilnosti obstoječih luči praga in konca vzletno pristajalne steze pod predpisanim nivojem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31518000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obstoječe luči konca in praga vzletno pristajalne steze se zamenja z novimi (halogenskimi) lučmi, ki se vgradijo v obstoječa ohišja, saj je intenziteta svetilnosti obstoječih luči praga in konca vzletno pristajalne steze pod predpisanim nivojem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor pogodba ne bo podpisana pred 30.11.2021 se rok za dobavo materiala (v RD opredeljen z datumom 24.12.2021) spremeni na način, da se bo glasil:

"Rok izvedbe pogodbe:
- dobava materiala (luči in rezervni deli) - najkasneje 1 mesec od podpisa pogodbe
- demontaža obstoječih luči in ostala dela po ponudbenem predračunu - najkasneje do 24.3.2022. "

II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2021   12:00

Dodatne informacije:
Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si.
Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2021   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročniku predlagamo spremembo tehničnih specifikacij in sicer zahtevo po halogenskih lučeh naj nadomesti z zahtevo po LED lučeh. Halogenska tehnologija je namreč zastarela in se bliža koncu življenjske dobe, zato je tudi veliko težje dobavljiva, kar predstavlja nemogočo pravočasno dobavo glede na zahtevan dobavni rok.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR

Spoštovani,

s predmetnim javnim naročilom male vrednosti naročnik dobavlja (z montažo) izključno tisti del luči začetka in konca vzletno-pristajalne steze Letališča Edvarda Rusjana Maribor, katerih intenziteta svetlobe je pod predpisanim nivojem. Glede na to, da so luči začetka in konca vzletno-pristajalne steze del svetlobno navigacijskega sistema (SNS) dobavljamo luči, ki so primerljive obstoječim t.j halogenskim lučem. V kolikor ponudnik meni, da je dobavni rok prekratek lahko na portalu javnih naročil poda pobudo za podaljšanje dobavnega roka s predlogom podaljšanja.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 13.10.2021   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz priložene slike ne moremo ugotoviti točen tip tesnila za obstoječi vgradni lonec.
Prosimo vas, da objavite sliko večje resolucije ter po možnosti slike podrobnosti.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

med ohišjem luči in podnožjem, v katerega se luč pritrdi, ni tesnila. Podnožje je narejeno z drenažno odprtino.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 15.10.2021   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker iz projektne naloge tega nismo uspeli razbrati vas prosimo za potrditev, koliko električnih priključkov je potrebo za vsako luč?

Lp


ODGOVOR

Spoštovani,

luči, ki oddajajo svetlobo samo v eno smer (samo zelena svetloba) imajo po en električni priključek. Luči, ki oddajajo svetlobo v dveh smereh (zelena in rdeča svetloba) imajo po dva električna priključka.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 15.10.2021   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pregledali smo projektno nalogo in nas zanima sledče:
-ali je razen luči mogoče zamenjati tudi obstoječi vgradni lonec z novim 12"?
-v kolikor da, s katerim lepilom je vgradni lonec pritrjen v asfalt?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

obstoječi vgradnji lonec se ne menja, nove luči se vgradijo v obstoječe lonce. Lonec za vgradnjo ima pripravljene luknje z navoji za vijake na vsakih 30°.

Lep pozdrav, SJN MZI


Datum objave: 15.10.2021   10:41
VPRAŠANJE
1. V ponudbenem predračunu so pod točko 6. že upoštevani rezervni deli. Ali mora biti v priloženem seznamu rezervnih delov navedena specifikacija te točke z navedeno predvideno količino in ceno za dobo 5ih let in ali se mora seznam tudi vrednostno ujemati s to točko? Prosimo vas za podrobnejša navodila, katere rezervne dele mora seznam vsebovati.
2. Ali je seznam rezervnih delov lahko v angleškem jeziku?


ODGOVOR

Spoštovani,

podajamo odgovore na vaši vprašanji, in sicer:
1. Naročnik zahteva seznam rezervnih delov s predvideno količino in ceno, ki ga pripravi ponudnik na osnovi proizvajalčevih izkušenj. Ponujena količina rezervnih delov mora zadostovati za dobo petih let. Rezervni deli se zahtevajo skladno s 50. členom Pravilnika o vzdrževanju objektov, opreme in instalacij, pomembnih za varnost zračne plovbe na letališču, Ur. l. SFRJ št. 9/1984.
2. Seznam rezervnih delov je lahko v angleškem jeziku.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 15.10.2021   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na informacije o dobavljivosti blaga in zastojih, ki se pojavljajo že nekaj časa v dobaviteljskih verigah globalno po svetu, vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka dobave luči do konca meseca februarja 2022. Rok zadostuje glede na planiran rok montaže luči.

Za razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.ODGOVOR

Spoštovani,

roki, določeni v razpisni dokumentaciji (povabilo k oddaji ponudbe, vzorec pogodbe) se podaljšajo na naslednji način:

Rok izvedbe pogodbe:
- dobava materiala (luči in rezervni deli) - do 25.2.2022
- demontaža obstoječih luči in ostala dela po ponudbenem predračunu - do 20.5.2022.

Objavljen bo tudi popravek na portalu.

Lep pozdrav, MZI


Datum objave: 18.10.2021   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali dovoljujete tudi dobavo in vgradnjo svetil v LED tehnologiji? Prosimo za jasen odgovor.

Hvala.

ODGOVOR

Ne, naročajo se halogenske luči, ker gre izključno za popravilo obstoječega sistema - obstoječih nedelujočih luči. Ob prenovi sistema pa v celoti pa bo naročnik ravnal "bolj zeleno" in v skladu z novejšimi tehnologijami.

Lep pozdrav, MZI