Dosje javnega naročila 006717/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-186/21; Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 14+025 do km 14+940
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.271.406,64 EUR

JN006717/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.10.2021
JN006717/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2021
JN006717/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2021
JN006717/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.01.2022
JN006717/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2022
JN006717/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.04.2022
JN006717/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.03.2023
JN006717/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006717/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001434/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7136
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-186/21; Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 14+025 do km 14+940
Referenčna številka dokumenta: 43001-311/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 14+025 do km 14+940
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija ceste na R2-404 odsek 1380 Ilirska Bistrica - Pivka od km 14+025 do km 14+940
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2021   09:36
VPRAŠANJE
Cesta, 4.0 ODVODNJAVANJE, 4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-KANALIZACIJA, postavka 43 324:
Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno
plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm, v globini do 1,0 m
m¹ 30,00

Zanima nas ali gre tu za navadno cev cementnega betona ali za cev iz cementnega betona skladno z SIST EN 1916.

ODGOVOR
V predmetni postavki 43 324 gre za navadno cev iz cementnega betona.Datum objave: 12.10.2021   09:37
VPRAŠANJE
Cesta, 4.0 ODVODNJAVANJE, 4.5 PREPUSTI, postavka 45 111:
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s
premerom 30 cm
m¹ 50,20

Prosimo vas, da za to postavko objavite detajl iz katerega bo razvodna količina obbetoniranja.

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja dodatno razpisno dokumentacijo prilogo 1 detajl obbetoniranja betonske cevi.Datum objave: 12.10.2021   09:38
VPRAŠANJE
BUS-avtobusna postaja, 6.0 OPREMA CEST, 6.6 DRUGA OPREMA CEST, postavka 66 D:
Dobava in vgradnja tipske avtobusne nadstrešnice po navodilih Občine Pivka.
kos 2,00

Prosimo vas, da objavite detajl ali sliko zahtevane avtobusne nadstrešnice.

ODGOVOR
Naročnik objavlja dodatno razpisno dokumentacijo prilogo 2 sliko zahtevane avtobusne nadstrešnice.Datum objave: 12.10.2021   09:39
VPRAŠANJE
CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 1.:
Nadzor upravljalca državne ceste (DRI) po
zahtevah iz izdanega soglasja
ur 12,00

Predvidevamo, da je ta postavka odveč. Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR
Postavka popisa del » CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 1.: Nadzor upravljalca državne ceste (DRI) po zahtevah iz izdanega soglasja« se ne ovrednoti in jo bo naročnik brisal iz popisa del.
Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.
Datum objave: 12.10.2021   09:46
VPRAŠANJE
CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 2.:
Delna zapora ceste zaradi izvajanja del za
potrebe elektromontažnih del
ur 8,00

Predvidevamo, da je ta postavka odveč, saj imamo postavko za postavitev zapore v zavihku »cesta«. Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR
Postavka popisa del » CR, B. CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA, 6.2. NADZOR, postavka 2.: Delna zapora ceste zaradi izvajanja del za potrebe elektromontažnih del (količina ur 8,00)« se ne ovrednoti in jo bo naročnik brisal iz popisa del.
Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.
Datum objave: 12.10.2021   09:47
VPRAŠANJE
Vodovod, postavke 1.1.300., 1.2.900., 2.1.900., 3.1.300.:
Nepredvidena dela (% preddel).
5

Predvidevamo, da so te postavke nepredvidenih del v višini 5% pri vodovodu odveč, saj imamo v skupni rekapitulaciji nepredvidena dela za vsa dela v višini 10%. Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR
Postavke popisa del » Vodovod, postavke 1.1.300., 1.2.900., 2.1.900., 3.1.300.: Nepredvidena dela (% pred del, količina 5) « se ne ovrednotijo in jih bo naročnik brisal iz popisa del.
Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.
Datum objave: 12.10.2021   09:48
VPRAŠANJE
Vodovod, 1. PREDDELA IN TUJE STORITVE, 1.2. GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA, postavki 1.2.166. in 1.2.194.:
Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z
utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno
od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003);
nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste.
m3 -7,7
Transport dobrega izkopanega materiala na začasno deponijo,
Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in
ponovnim nakladanjem na kamion.
- od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu
m3 -7,7
- od začasne deponije do jarka pri zasipu
m3 -7,7

Prosimo vas za obrazložitev, zakaj je pri teh postavkah negativna količina (-7,7m3).

ODGOVOR
Negativne količine v predmetnih postavkah so napačne in se pravilno glasijo:.

1.2.166. Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. m3 56,0 -

1.2.194. Transport dobrega izkopanega materiala na začasno deponijo, Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion.
- od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu m3 56,0 -
- od začasne deponije do jarka pri zasipu m3 56,0 -

Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.
Datum objave: 12.10.2021   09:48
VPRAŠANJE
Cesta, 4.0 ODVODNJAVANJE, 4.4 JAŠKI, postavka 44 973:
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega
prereza s premerom 800 mm (revizijski jašek)
kos 23,00

Prosimo vas, da za to postavko objavite detajl jaška s tem pokrovom ter prosim, da preverite ali je premer 800mm pravilen (ali bi moral biti premer 600mm).

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja dodatno razpisno dokumentacijo prilogo 3 detajl revizijskega jaška fi 80.Datum objave: 13.10.2021   10:10
VPRAŠANJE
Postavke 24 114:
Vgraditev nasipa iz trde kamnine 5. kategorije - utrditev na 60 Mpa
m3

Pri zemeljskih delih (cesta, avtobusna postaja, mešane površine) se nam pojavlja navedena postavka. Glede na to, da imamo v popisu del izkop samo v 3.ktg nas zanima ali naročnik razpolaga z materialom 5.ktg ali gre za tiskarsko napako.

ODGOVOR
Naročnik pri formiranju svoje cene /enoto za postavko 24 114 upošteva dobavo in vgradnjo materiala za izvedbo nasipa iz trde kamnine 5. kategorije.Datum objave: 13.10.2021   10:12
VPRAŠANJE
mešane površine, 6.0 OPREMA CEST, 6.6 DRUGA OPREMA CEST, postavke 66 991, 66 992, 66 993:
Dobava in postavitev klopi za počivališča po navodilih investitorja
kos 1,00
Dobava in postavitev koša za smeti po navodilih investitorja
kos 1,00
Dobava in vgradnja stojala za kolo po izboru investitorja za opremo
kolesarskega počivališča
kos 1,00

Prosimo vas, da za zgoraj navedeno urbano opremo objavite detajle ali slike zahtevane urbane opreme.

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani (glej Pojasnila razpisne dokumentacije 05) objavlja slike zahtevane urbane opreme:Datum objave: 13.10.2021   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri Opremi cest (poglavja 6) prosim za dodatne detajle/karakteristike/navodila za sledeče postavke:
- Dobava in vgradnja tipske avtobusne nadstrešnice po navodilih Občine Pivka.
- Dobava in postavitev klopi za počivališča po navodilih investitorja
- Dobava in postavitev koša za smeti po navodilih investitorja
- Dobava in vgradnja stojala za kolo po izboru investitorja za opremo kolesarskega počivališča
Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani (glej Pojasnila razpisne dokumentacije 11) objavlja slike zahtevane urbane opreme:Datum objave: 20.10.2021   14:53
VPRAŠANJE
Prosimo vas za potrditev, da ima koš za smeti prostornino 75 litrov.

ODGOVOR
DA.Datum objave: 20.10.2021   14:55
VPRAŠANJE
V pojasnilu razpisne dokumentacije 11 ni pripete fotografije stojala za kolo po izboru investitorja za opremo kolesarskega počivališča.
Prosim za dopolnitev.

ODGOVOR
Naročnik objavlja sliko zahtevane urbane opreme stojala za kolesa (glej Pojasnilo razpisne dokumentacije 14 na Naročnikovi spletni strani)

Dobava in vgradnja stojala za kolo po izboru investitorja za opremo kolesarskega počivališča kos 1,00
Datum objave: 20.10.2021   14:56
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da pojasni kaj je mišljeno pri splošnem tekstu pri vodovodnem materialu, kjer je navedeno:
PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1...
Ne razumemo zahteve po obrazcu 1 oziroma ga ne najdemo v popisu del.

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja dodatno razpisno dokumentacijo kot sestavni del popisa del uvodne opombe popisa z obrazcem 1 »vodovodni material«.

Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.
Datum objave: 20.10.2021   14:59
VPRAŠANJE
Zanima me, če je pri delih za vodovod predvidena tudi dezinfekcija, izpiranje in ustrezna analiza?

ODGOVOR

DA.
Se upošteva v postavka posameznih cen/enoto popisa del iz sklopa vodovod in skladno z določilo točke 3.1.289 (sklop vodovodni material) in zadnjega odstavka obrazca 1 kot sestavnega dela popisa del za vodovod.


Datum objave: 21.10.2021   09:07
VPRAŠANJE
Zavihek "TK vodi-ŠOEK"

Postavki 2 in 3 pod poglavjem 1. MONTAŽNA DELA
Post 2: Kaj pomeni demontaža in ponovna montaža na 25m? Ker je to praktićno med dvem drogovoma prosim da naročnik bolj podrobno pojasni postavko. Kaj pomeni 6 kpl? Če to pomeni 6 kablov nas zanima kakšne so kapacitete optičnih kablov (št. vlaken)?
Post 3: prosimo za pojasnilo kako naj ovrednotimo postavko ko so količine 22m? Prosimo za več informacij kaj je v omari?

pod poglavjem 2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI, postavka 3:
prestavitev kablov novo kabelsko kanalizacijo katerih kablov (prosim za info vrsta (baker ali optika) in kapacitete kablov? Kako si je projektant zamisli prestavitev kablov? Ali se jih samo prime in prestavi levo ali desno za 1m oz. je potreben odklop obstoječih kablov, uvlačenje v novo KK in ponovno spajanje?

ODGOVOR

Naročnik popravlja postavke iz popisa del »Zavihek TK vodi-ŠOK« ki se pravilno glasijo:.


1. MONTAŽNA DELA

2 Demontaža in ponovna montaža obstoječih
prostozračnih optičnih kablov (kpl 6)
(vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja)
kpl 1 300,00
OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca.

3 Prestavitev obstoječe prostostoječe omarice ŠOEK,
odklop in ponoven priklop obstoječih kablov
(vsa montažna dela opravi upravljalec predmetnega omrežja)
kpl 1 500,00
OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov upravljalca.


2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI

3 Ročni izkop kabelskega jarka (0.6m x 1.0m),
po obeleženi trasi obstoječe kabelske kanalizacije,
prestavitev kablov novo kabelsko kanalizacijo
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečnega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
(brez dobave cevi)
m³ 290,00 18,50 5.365,00
OPOMBA: Ponudnik postavko pusti nespremenjeno; obračun se bo vršil na podlagi dejanskih stroškov potrjenih računov s strani nadzora.

Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis Popisa del.
Datum objave: 21.10.2021   09:10
VPRAŠANJE
Zanima me, če gre pri vodovodu pri postavkah 2.1.30 in 3.1.20 za varianto s podvrtavanjem ali je pri teh postavkah predhodno mišljen klasičen izkop?

ODGOVOR
Predviden je klasični izkop.Datum objave: 25.10.2021   09:43
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, naj čim prej objavi obljubljeni čistopis popisa del.

ODGOVOR
Naročnik je objavil čistopis popisa del.