Dosje javnega naročila 006752/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-109/21; Cesta in hodnik za pešce v naselju Podnanos R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče, od km 10.380 do km 10.610
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.784,22 EUR

JN006752/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2021
JN006752/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2021
JN006752/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2021
JN006752/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2022
JN006752/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.02.2022
JN006752/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006752/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
zvonka.planinec@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001153/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7171
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-109/21; Cesta in hodnik za pešce v naselju Podnanos R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče, od km 10.380 do km 10.610
Referenčna številka dokumenta: 43001-390/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Cesta in hodnik za pešce v naselju Podnanos R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče, od km 10.380 do km 10.610
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cesta in hodnik za pešce v naselju Podnanos R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče, od km 10.380 do km 10.610
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.10.2021   13:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za uskladitev pogojev za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe navedenih v točki 4.4 Navodil za pripravo ponudbe s pogoji za unovčitev, ki so navedeni v vzorcu finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik je uskladil pogoje za unovčitev zavarovanja za resnost ponudbe. Pogoji so takšni, kot so navedeni v točki 4.4 Navodil za pripravo ponudbe. Objavljena je sprememba razpisne dokumentacije in sicer je spremenjena predloga Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.
Datum objave: 11.10.2021   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
VPRAŠANJE1
Zanima nas ali ni potrebno izpolniti espd,ker ga ni v razpisni dokumentaciji.
VPRAŠANJE 2
Ali je potrebno referenco za vodjo gradnje in referenco za izvedena dela podjetja tudi priložiti,ali samo izpolniti oz ali je referenca lahko na podobnem obrazcu.
Vprašanje 3
Ali je lahko vodja gradnje gradbeni tehnik,ki izpolnjuje vse ostale pogoje v razpisni dokumentaciji,samo da ni inž. grad.,in ima 30 let delovnih izkušenj.
Prosimo ,da bi bil lahko to tudi gradbeni tehnik,ki izpolnjuje vse te pogoje,ki so navedeni v razpisu.
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 1
Gre za naročilo male vrednosti, zato ESPD ni potreben. Naročnik je popravil Navodila za pripravo ponudbe v točki 3.1.3.4 in odstranil navedbo, da je potrebno predložiti ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2
Zahtevane reference je potrebno navesti na predlogah »Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja gradnje)« in »Referenca gospodarskega subjekta«.
Ponudnik bo po potrebi, na podlagi poziva v fazi analize, pozvan k predložitvi dokazil. Glede na navedeno je v točko 3.1.3.3 dodana opomba.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 3
Naročnik je spremenil pogoj za vodjo gradnje iz prve alineje točke 3.1.3.3. Zahteva se, da ima vodja del strokovno izobrazbo s področja gradbeništva.Datum objave: 14.10.2021   11:41
VPRAŠANJE
S spoštovanjem
Zanima ali moramo garancijo za resnost ponudbe priložiti že pri oddaji ponudbe.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR


Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta.Datum objave: 14.10.2021   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko predloži garancija za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?


ODGOVOR

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se lahko priloži tudi kot varno elektronsko podpisan dokument s kvalificiranim digitalnim podpisom garanta.
Datum objave: 14.10.2021   12:40
VPRAŠANJE
S spoštovanjem
Zanima ali moramo garancijo za resnost ponudbe priložiti že pri oddaji ponudbe.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

PRAVILNI ODGOVOR


Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je potrebno priložiti že pri oddaji ponudbe.Datum objave: 19.10.2021   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu cestne razsvetljave (zavihek CR) je predvidena dobava in montaža cestne svetilke:
8 Dobava in montaža svetilke enaka obstoječi na območju obdelave. kos 2

Iz popisa in objavljene dokumentacije ni razvidno za kakšno svetilko gre, zato naročnika prosimo, da poda proizvajalca in tip svetilke s podatki o moči in svetilnosti.

Hvala!

ODGOVOR

Ponudniki naj pri izdelavi ponudbe upoštevajo naslednji tip svetilke:
- Luxtella LO1T24G00A, LED 78 W, 10.175 lm, 3.000 K.