Dosje javnega naročila 006772/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija osrednje opazovalnice v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006772/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2021
JN006772/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2021
JN006772/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006772/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/417799/Objava_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7174
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija osrednje opazovalnice v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
Referenčna številka dokumenta: JN-7174
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ministrstvo za okolje in prostor MOP je s pomočjo evropskih sredstev financiralo izgradnjo Objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, katerih gradnja je bila v letu 2015 zaključena. V okviru tega projekta je bila zgrajena tudi osrednja opazovalnica. Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da prihaja do zamakanja na stiku horizontalnega nosilca in zunanjega stebra.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45212120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Škocjanski zatok
II.2.4 Opis javnega naročila
Ministrstvo za okolje in prostor MOP je s pomočjo evropskih sredstev financiralo izgradnjo Objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, katerih gradnja je bila v letu 2015 zaključena. V okviru tega projekta je bila zgrajena tudi osrednja opazovalnica. Upravljavec Društvo za opazovanje in proučevanje ptic je opozoril izvajalca in projektanta, da v tem objektu prihaja do zamakanja. Na terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da prihaja do zamakanja na stiku horizontalnega nosilca in zunanjega stebra. V dopolnjenem Poročilu monitoringa vlažnosti lesa osrednje opazovalnice v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Biotehniška fakulteta, avgust 2019) strokovnjaki Biotehniške fakultete ugotavljajo, da do zamakanja vode v notranjost objekta prihaja na stiku horizontalnega nosilca in zunanjega stebra. Meritve so pokazale na naraščanje vlažnosti lesa v objektu, s čimer so ustvarjeni pogoji za začetek razvoja gliv in razkroja lesa na mestih zamakanja. Iz poročila izhaja, da zaradi zatekanja vode v notranjost objekta, prihaja tudi do korozije spojnih kovinskih elementov v notranjosti lesa, saj so bili le-ti načrtovani za uporabo v suhih pogojih. Korozija jeklenih konstrukcij objekta bi lahko ogrozila statične lastnosti objekta. Na podlagi ugotovitev je projektant osrednje opazovalnice v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok izdelal projekt sanacije osrednje opazovalnice s popisom del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidni iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.10.2021   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2021