Dosje javnega naročila 006763/2021
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Dobava in montaža sistema javnega alarmiranja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.952,18 EUR

JN006763/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2021
JN006763/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2021
JN006763/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2021
JN006763/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2021
JN006763/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006763/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7072
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža sistema javnega alarmiranja
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-614/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža sistema javnega alarmiranja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža sistema javnega alarmiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.10.2021   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

menimo, da je pri dokumentu iz razpisne dokumentacije "Obrazec št. 4: Specifikacija ponudbenega predračuna" pod točko 2. HE Plave prišlo do napake pri nizu pozicij. Pod pozicijo 2.7. se namreč ponovi pozicija 2.1. (Elektronska sirena 1000W/20 sestavljena in skladna s tehničnimi zahtevami.), glede na sosledje postavk pri ostalih lokacijah od št. 1 do št. 7 pa je pod točko 2. izpuščena pozicija "Instalacijski in potrošni material za montažo sirene (kabli ...)". Naročnika prosimo za odgovor.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik se strinja s ponudnikovo ugotovitvijo, da je v obrazcu št. 4: Specifikacija ponudbenega predračuna" pod točko 2. HE Plave prišlo do napake pri nizu pozicij.
Popravek bo razviden iz Dodatka št. 1 k razpisni dokumentaciji, ki bo objavljen na spletni strani naročnika: https://www.seng.si/b2b/narocila/