Dosje javnega naročila 006786/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-111/21; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-648/2912 Videm pri Cerkvi - Struge od km 2.925 do km 4.975, skozi naselje Kompolje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 77.565,10 EUR

JN006786/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2021
JN006786/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2022
JN006786/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.02.2022
JN006786/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2022
JN006786/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.04.2023
JN006786/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006786/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
zvonka.planinec@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001572/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7217
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-111/21; Izdelava PZI rekonstrukcije R3-648/2912 Videm pri Cerkvi - Struge od km 2.925 do km 4.975, skozi naselje Kompolje
Referenčna številka dokumenta: 43001-421/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI rekonstrukcije R3-648/2912 Videm pri Cerkvi - Struge od km 2.925 do km 4.975, skozi naselje Kompolje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI rekonstrukcije R3-648/2912 Videm pri Cerkvi - Struge od km 2.925 do km 4.975, skozi naselje Kompolje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2021   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V projektni nalogi je navedeno, da Varnostni načrt zagotovi naročnik, v specifikaciji naročila pa je pod postavko 7 naveden tudi Varnostni načrt. Se upošteva specifikacija ali projektna naloga? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Varnostni načrt je predmet izdelave tega projekta, prav tako je obvezna sestavina v skladu z zakonodajo. Upošteva naj se specifikacija.
Datum objave: 18.10.2021   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v projektni nalogi je navedeno, da je potrebno na zožanih delih ceste predvideti tudi variante odstranitve objektov, katero je potrebno finančno ovrednotiti in posredovati naročniku. Zanima nas, v primeru, da se naročnik odloči za odstranitev objektov, ali mora ponudnik vključiti v svojo ponudbo tudi projekt rušitve objektov ali bo to naročnik naročil naknadno/ločeno?

LP

ODGOVOR

Načrti izdelave rušitve objektov niso predmet tega naročila.


Datum objave: 18.10.2021   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

obravnavana regionalna cesta poteka po poplavnem in erozijskem območju. V projektni nalogi in specifikaciji naročil ni zajeta izdelava HH poročila. V primeru, da bo DRSV zahteval izdelavo HH poročila z upoštevanjem novo predvidene meteorne kanalizacije, bo to naročnik naročil naknadno?

ODGOVOR


Izdelava HH poročila s projektno nalogo oz. specifikacijo naročila ni predvidena.
Datum objave: 18.10.2021   14:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V specifikaciji del in projektni nalogi ni predvidena izdelava Načrta objektov. V primeru, da bo potrebno za ustrezno odvodnjavanje predvideti kakšen objekt (kot npr. škatlast prepust) in podpornih konstrukcij s svetlo višino višjo od 2 m, bo to naročnik naročil naknadno?

ODGOVOR


Izdelava načrta objektov ni predvidena.Datum objave: 18.10.2021   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v projektni nalogi je navedeno, da je potrebno urediti križišče R3-648/2912 z JP 565551 in JP 565541, križišči je potrebno niveletno prilagoditi novemu stanju ceste. Poleg tega je navedeno, da je potrebno na tem območju še predvideti AP postajališče izven vozišča. Ugotavljamo, da bo potrebno poiskati na območju celostno rešitev za ustrezno odvijanje prometa, za skladnost s tehničnimi in zakonskimi določili, katera bo presegala le obdelavo navezave obstoječih javnih poti na rekonstruirano regionalno cesto. Predvidevamo, da bo potrebno za dostop na regionalno cesto iz leve strani gledano v smeri naraščanja stacionaže združiti dostopa javnih poti, na desni strani pa en dostop ukiniti in skladno s tem urediti odvijanje prometa na javnih poteh. Če se izkaže, da je res potrebno predvideti rešitve, ki bodo tangirale tudi sam potek prometa na kategoriziranih javnih poteh, urediti štirikrako križišče, katero bo skladno z vsemi tehničnimi in zakonskimi podlagami, bo to naročnik naročil naknadno, ali je potrebno upoštevati v ponudbi tega javnega naročila?

ODGOVOR

Projektant mora investitorju podati celostno rešitev za ureditev državne ceste in priključkov lokalnih cest ter vseh ostalih skupinskih ter individualnih priključkov. Na kakšen način in obseg le-tega, določi projektant. Kljub vsemu naj ponudnik upošteva, da posegi izven varovalnega pasu državne ceste niso predvideni, razen če bi npr. na lokalni cesti to pogojevala niveletna navezava priključka lokalne ceste ali navezava oz. rekonstrukcija komunalnih vodov znotraj varovalnega pasu občinske ceste.


Datum objave: 20.10.2021   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V projektni nalogi je navedeno, da mora ponudnik pri načrtovanju odvodnjavanja upoštevati protipoplavne ukrepe po Študiji poplavne varnosti občine Dobrepolje, IS Projekt d.o.o., št. projekta D53-SNS/11, junij 2012. Prosimo vas, da na portal naložite izvleček te študije.


ODGOVOR

 Na naročnikovi spletni strani je objavljeno poglavje iz omenjene študije, ki obravnava naselje Kompolje poglavje 5.8 .