Dosje javnega naročila 002453/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste za obdobje 2021 - 2024
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.194.314,12 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002453/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN002453/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2021
JN002453/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.07.2021
JN002453/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.10.2021
JN002453/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002453/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 197-513671

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Sektor za nabavo
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste za obdobje 2021 - 2024
Referenčna številka dokumenta: 430-1582/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
izdelava in dobava zaščitne opreme za policiste za obdobje 2021-2024 (v nadaljevanju: blago), ki obsega naslednje sklope:

Sklop
1 MAJICA Z BALISTIČNO TER DELNO VBODNO IN VREZNO ZAŠČITO
MAJICA (NOSILEC ZAŠČITNIH VLOŽKOV)
ZAŠČITNI VLOŽEK (PRSNI, HRBTNI DEL)
TORBA ZA PRENOS OPREME
2 TELOVNIK- NOSILEC BALISTIČNE ZAŠČITE
3 BALISTIČNA PLOŠČA (PRSNI, HRBTNI DEL)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.194.314,12 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Majica z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93A, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Majica z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Telovnik - nosilec balistične zaščite
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93A, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Telovnik - nosilec balistične zaščite
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Balistična plošča (prsni, hrbtni del)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93A, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Balistična plošča (prsni, hrbtni del)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002453/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 076-193912
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.04.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 430-1582/2020
Številka sklopa: 1
Naslov: Majica z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PREVENT&DELOZA proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Kosova ulica 14
3000
SI
Celje
Slovenija
bostjan.marolt@prevent-deloza.si
+386 41674645

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 757.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 743.841,32 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 430-1582/2020
Številka sklopa: 2
Naslov: Telovnik - nosilec balistične zaščite

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.09.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PREVENT&DELOZA proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Kosova ulica 14
3000
SI
Celje
Slovenija
bostjan.marolt@prevent-deloza.si
+386 41674645

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 460.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 450.472,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: 430-1582/2020
Številka sklopa: 3
Naslov: Balistična plošča (prsni, hrbtni del)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2021