Dosje javnega naročila 006840/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-189/21; Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.160.527,16 EUR

JN006840/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.10.2021
JN006840/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2021
JN006840/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2021
JN006840/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.02.2022
JN006840/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2022
JN006840/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006840/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001707/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7292
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-189/21; Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860
Referenčna številka dokumenta: 43001-452/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev krožnega križišča na območju ceste A3, odsek 0372 Kamionska cesta Fernetiči od km 0+675 do km 0+860
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2021   13:02
VPRAŠANJE
Zaradi večjega števila konkurenčnih ponudnikov naročnika pozivamo k spremembi izkazovanja referenčnega pogoja iz zadnjih pet let na zadnjih deset let.
Hvala, lp

ODGOVOR
Naročnik pogojev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 14.10.2021   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika naprošamo, da objavi specifikacijo prometnih znakov in označevalnih tabel.

hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil - Priloga 02_tabelarični prikaz PZ.Datum objave: 14.10.2021   13:04
VPRAŠANJE
Zdravo.

Zanima nas POKONČNA OPREMA CEST imate zapisano:

Opomba: Armaturni načrt, staični račun nosilne konstrukcije, delavniški načrt stvar proizvajalca tabel. Potrebna potrditev DRSI-ja.

Kako lahko to zahtevate od izvajalca del, ki ni projektant? Statični preračuni so odvisni od veliko dejavnikov, vetrovnih con in ostalih pogojev, zato naj naročnik oziroma projektant jasno specificirata zahteve.
V kateri postavki je sploh zajet strošek podkonstrukcije, ker iz popisa del to ne znamo razbrati.

ODGOVOR
Konstrukcija prometnega znaka mora biti skladna s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:
- faktor varnosti za obremenitve razred PAF1,
- pritisk vetra razred WL5,
- dinamični pritisk pri čiščenju snega razred DSL1,
- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju razred TDB4,
- prebadanje znaka razred P3 in
- robovi plošče znaka razred E2.

Strošek podkonstrukcije je zajet v postavki 0004 N4 3 109, (Opomba: stebri za prometne table).
Datum objave: 22.10.2021   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri voziščnih konstrukcijah je navedeno, za obrabno in zaporno plast (AC 8 surf B 70/100 A5), da je v debelini 4 cm, v nadaljevanju pri opombah, da je 5 cm. Vse v isti postavki. V grafiki debelina ni navedena? Kaj je pravilno? 4 cm ali 5 cm?

Za hiter odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Ponudnik oblikuje ceno za debelino asfalta 4cm, skladno s popisom del.Datum objave: 22.10.2021   09:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da objavi načrt VODOVODNIH INSTALACIJ (situacijo, kar. prereze)

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja Prilogo 07 Načrt vodovoda.Datum objave: 22.10.2021   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V slovenskem standardu ne obstaja SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 z oznako Z1, ki je v postavki "Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm (5.332,00 m2).
Naročnika prosimo za korekcijo popisov.

Hvala.

ODGOVOR
Postavka S 3 2 663

"Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm

je standardna postavka prevzeta po Projektnem informacijskem sistemu PIS.
Postavka je navedena tudi v TSC_06_300_410_2009.

Naročnik popisa del ne bo spreminjal.

Datum objave: 22.10.2021   10:32
VPRAŠANJE
Prosimo za popravek:

0005 S 6 1 163 "Izdelava temelja iz ojačenega cementnega betona nad 0,8 m3/temelj za pokončni drog po delavniškem načrtu proizvajalca znakov
Opomba:
Ocena: Temelj za eno prometno tablo: 0.7 mx4.2mx0.6m=1,76 m3. Na eno tablo dva takšna temelja. Opaž (0.7 mx4.2m)x2 +(0.6mx0.7m)x2=6.72 m2. Armaturni načrt, statični račun nosilne konstrukcije, delavniški načrt stvar proizvajalca znakov." M3 32,00

Prosimo da nujno izločite, da je armaturni načrt stvar proizvajalca znakov, ker proizvajalec oziroma izvajalec ni projektant.
Nikjer ni navedene ločena postavka armatura in količina?

"Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 20 cm /20 cm /20 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo
Opomba:
vključno z betonsko ploščo beton C 30/37 XF2, deb. 20 cm, armatura, opaž, vse komplet" M2 107,00

Koliko armature upoštevamo za vgradnjo v ploščo na m2?

ODGOVOR
A/ Temelj:
Ocena: Temelj za eno prometno tablo: 0.9 m x 4.2m x 0.8m=3.02 m3. Na eno tablo dva takšna temelja. Opaž (0.9 mx4.2m)x2 +(0.8mx0.9m)x2=9.0 m2. Armaturni načrt, statični račun nosilne konstrukcije, delavniški načrt stvar proizvajalca znakov." M3 54,43

Pojasnilo:
V popis del bodo dodane so postavke za armaturo

S 5 2 212 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev kg 514,00
S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev kg 1031,00

Naročnik bo spremenil popis del


B/ Obrabne plasti iz velikih tlakovcev:

"Izdelava obrabne plasti iz velikih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 20 cm /20 cm /20 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo
Opomba:
vključno z betonsko ploščo beton C 30/37 XF2, deb. 20 cm, armatura, opaž, vse komplet"
M2 107,00

Koliko armature upoštevamo za vgradnjo v ploščo na m2?

Pojasnilo:

Predvidena je uporaba jeklene mikro armature dolžine 30 do 50 mm, debeline največ 0.60 mm, v količini 60kg/m3 vgrajenega betona. Debelina plošče se naj upošteva 24 cm.

Datum objave: 22.10.2021   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

prosimo za natančno obrazložitev kaj ta postavka zajema, VODOVOD

Ureditev obvoza ceste v času gradnje vodovodne instalacije ter vzpostavitev terena v prvotno stanje po končani gradnji, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, vse komplet kos 1,00

Kje se izvaja ta obvoz, v kakšnem obsegu in za kakšen promet? Postavko na kos je nemogoče ovrednotiti. Sploh ker zajema tudi zapore, ki so odvisne od pogojev, trajanja, zato predlagamo, da se stroške zapore ovrednoti glede na dejanske stroške vključno z elaboratom.
Investitor naj objavi tudi načrte za VODOVOD in obenem tudi meteorno kanalizacijo in JR.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Vsi stroški ureditve obvoza vključno z izdelavo pripadajoče dokumentacije se bodo obravnavali v sklopu postavke 0001 Poglavja »Ostala dela in storitve«.
V Spremembi 1 bo objavljen korigiran popis del.

Načrt vodovoda je objavljen v sklopu Odgovor 07: Priloga 07

V Prilogi 05-situacije so priložene situacije meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave.

Datum objave: 26.10.2021   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe je določeno, da mora ponudnik v primeru izbora predati Garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV in Garancijo za odpravo napak v višini 5% pogodbene vrednosti (brez z DDV ?). Vljudno prosimo, da se naročnik glede vključitve/nevključitve DDV v vrednost garancije opredeli tudi pri garanciji za odpravo napak.

Obenem prosimo še za pojasnilo, zakaj se v znesek garancij vključuje tudi znesek DDV, saj ta ne predstavlja vrednosti del.

Sami predlagamo, da se Garancija za dobro izvedbo del preda v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV in Garancija za odpravo napak v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV.

ODGOVOR
Osnova za izračun vrednosti Garancijo za dobro izvedbo del in Garancija za odpravo napak v garancijski dobi je Pogodbena vrednost z DDV.Datum objave: 26.10.2021   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri METERONA KANALAZCIJA imate postavko ...ltž ROBNO rešetko nosilnosti 400 kN (kot npr. SELECTA 500). Naj opozorimo, da robne rešetke s 400KN ni, lahko ponudimo 250KN?

ODGOVOR
Predvidi se vgradnjo LTŽ robne rešetka nosilnosti 250 kN.

Naročnik bo objavil popravljen popis del.
Datum objave: 27.10.2021   09:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Postavka S 2 1 112 vsebuje " ter vstopne lestve (po detajlu vsopnih lestev iz inoxa pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm)". Prosimo za objavo detajla.

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani je priložen detajl vstopne lestve.Datum objave: 27.10.2021   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V poglavju vodovod: rezanje asfalta - debelina? Odstranitev asfalta - debelina?

ODGOVOR
Debelina asfalta je 15cm.Datum objave: 27.10.2021   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vodovod - betonska dela - debelina jaškov?

ODGOVOR
Debelina sten jaškov je 20 cm.Datum objave: 27.10.2021   09:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi načrte vseh jaškov za:

- METEORNO KANALIZACIJO, kot npr. Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza ((2.05x1.5)+(2.45x186)x2 m, globokega 2,0 m
Opomba:
Izdelava armiranobetonskega jaška po projektiranih detajlih ((2.05x1.5)+(2.45x186)x2 m), komplet z opažanjem, razopažanjem, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova nosilnosti 400 kN z zaklepom in napisom ter vstopne lestve (po detajlu vsopnih lestev iz inoxa pri globinah od pokrova do dna jaška nad 110 cm) komplet s polaganjem proda granulacije 16-32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po detajlu iz STYRODUR plošč z vgradnjo kotnih profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, z prebojem v obstoječem jašku, odvozom izkopnega materiala in betonskega materiala odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, vse komplet
Izdelava jaška iz cementnega betona, izmere prereza 1.0m x 1.90 x2 m, globokega 2,0 m

- ter vse jaške za ELEKTRO DELA: kot npr. Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška dimenzije 200x200x350cm, Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška 200x200x200cm

Pri rušenje jaška: Rušenje obstoječe zgornje plošče obstoječih jaškov, odvoz na deponijo s plačilo taks, ponovna izdelava zgonje plošče na novo višino cestišča/pločnika, ter zamenjava pokrova z novim, litoželeznim dvojnim pokrovom 400kN 2x600/600 mm, z napisom ELEKTRIKA, Jašek J5
nas zanima koliko je velik obstoječi jašek?

- in vse jaške za VODOVOD.

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani sta objavljeni prilogi:

Priloga 09a vodovodni jašek
Detajl jaška vodovod ((2.05x1.5)+(2.45x186)x2 m, globina 2,0 m in 1.0m x 1.90 x2 m, globina 2,0 m. Glej detajl

Priloga 09b elektro jašek
Priložen detajl jaška 200x200x350cm in 200x200x200cm.

Obstoječi jašek J5 je dimenzij 1.50 m x 1.50 m.
Jašek za vodovod je opisan zgoraj. Gre za razširitev obstoječega jaška, zaradi premaknitev pokrova jaška izven kolesnic. Dogradi nov priključni jašek.

Kompletna PZI dokumentacija je na vpogled pri Naročniku in Inženirju.
Glej Navodila za pripravo ponudbe (Točka 1.0 Osnovni podatki o naročilu).
Datum objave: 27.10.2021   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

pri postavki vodovod: Rušenje obstoječih jaškov vključno z ltž pokrovi, z odvozom materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom, planiranjem, vse komplet kos 12,00
Nikjer ni navedeno o kakšnih jaških govorimo? Dimenzije, lahko je cev fi 80, lahko je AB jašek 1,5x1,5 oziroma večji?

ODGOVOR
Postavka za rušenje jaškov odpade.
Naročnik bo objavil popravljen popis del.
Datum objave: 27.10.2021   10:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnik je podal odgovor, da je postavka S 3 2 663: Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1, standardna postavka prevzeta po Projektnem informacijskem sistemu PIS ter da je postavka je navedena tudi v TSC_06_300_410_2009.

V dopolnitvi SIST iz leta 2011, ki je najnovejši oziroma trenutno veljavni slovenski standard za SMA 11 v katerem Z1 ni več predpisan. Za prometno obremenitev A1 in A2 je predpisan isti asfalt Z2.

Tako nas zanima ali lahko ponudimo asfalt skladen z trenutno veljavno slovensko zakonodajo?

ODGOVOR
Postavka S 3 2 663

"Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm

Postavka povzeta po poglavju 6.POPIS DEL (str. 54) Veljavne tehnične specifikacije »TSC_06_300_410_2009_Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti«
(Soglasje ministra, pristojnega za promet z dne 24.7.2009).

Naročnik popisa del v tem delu ne bo spreminjal.

Datum objave: 27.10.2021   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na spremembe popisa del (čistopis oz dopolnitev ni še objavljena) in dodatnih obrazložitev, vas prosimo da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 7 dni.
Prosimo za odgovor.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjen popis del in odgovoril na vsa zastavljena vprašanja vezana na predmetno javno naročilo.

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.
Datum objave: 27.10.2021   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik je 22. 10. 2021 navedel, da bo objavil spremembo popisov. Danes, 26. 10. 2021 sprememba še ni objavljena. Glede na to, da je vmes še praznik, naročnika prosimo, da korekcijo popisov čimpreje objavi.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjen popis del in odgovoril na vsa zastavljena vprašanja vezana na predmetno javno naročilo.