Dosje javnega naročila 006969/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje Microsoft programskih produktov po Microsoft Premier Support v letih 2022, 2023 in 2024
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 335.639,37 EUR

JN006969/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.10.2021
JN006969/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2021
JN006969/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2021
JN006969/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.12.2021
JN006969/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2022
JN006969/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006969/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 198-516945
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Vidmar
alenka.vidmar.preglej@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418476/JN_MORS_306-2021-ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7335
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje Microsoft programskih produktov po Microsoft Premier Support v letih 2022, 2023 in 2024
Referenčna številka dokumenta: MORS 306/2021-ODP; 430-378/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje Microsoft programskih produktov po Microsoft Premier Support v letih 2022, 2023 in 2024
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MORS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje Microsoft programskih produktov po Microsoft Premier Support v letih 2022, 2023 in 2024
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Ponudnik usposobljenost za izvajanje Microsoft Premier Support podpore dokaže z veljavno pogodbo Microsoft Premier Support for Partners ali izjavo Microsoft Slovenija o obstoju navedene pogodbe za konkretnega ponudnika.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z določili razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2021   12:05
Kraj: e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2021   12:42
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva izpolnjeno , podpisano ter žigosano »Izjavo glede omejitve poslovanja« skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK, vendar te izjave ni v razpisni dokumentaciji. Naročnika prosimo za objavo le-te.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil »Izjavo glede omejitve poslovanja v popravku (obrazec EU 14 SL) na portalu javnih naročil in EU.

Datum objave: 22.10.2021   12:43
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 14 je pod tičko 1 naveden kriterij števila referenc vsaj 150 do 499 uporabnikov, na obrazcu Priloga 3 - Izjava o referencah pa je navedeno najmanj 200 uporabnikov. Naročnika prosimo za potrditev, da je kriterij točkovanja vsaj 150 do 499.

ODGOVOR
Potrjujemo, da je kriterij točkovanja vsaj 150 do 499 (in ne 200 uporabnikov kot je navedeno v nazivu priloge 3 v razpisni dokumentaciji).
Naročnik bo v zvezi s tem objavil popravek (obrazec EU 14 SL) na portalu javnih naročil in EU, kjer bo popravljena priloga 3.