Dosje javnega naročila 007007/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba demonstracijskih projektov - Digitalizacija na kmetijah
ZJN-3: Odprti postopek

JN007007/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.10.2021
JN007007/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2022
JN007007/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007007/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 199-519675
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandra Petrič
sandra.petric@gov.si
+386 14789079

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418540/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7346
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba demonstracijskih projektov - Digitalizacija na kmetijah
Referenčna številka dokumenta: JN-181
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izvedba demonstracijskih projektov - Digitalizacija na kmetijah, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-181/2021 s prilogami.
Pri organizaciji demonstracijskega projekta je potrebno upoštevati, da se bo izvedlo 20 predstavitev/prikazov na različnih lokacijah na območju Republike Slovenije z udeležbo do 30 udeležencev na prikaz. Izvede se 10 različnih tem z eno ponovitvijo, ponovitev prikaza je potrebno izvesti na drugi lokaciji v drugi kohezijski regiji. Posamezen prikaz mora vsebovati tako teoretični kot tudi praktični del v skupnem obsegu 6 ur na prikaz. Pri organizaciji prikaza je potrebno upoštevati, da ena ura pomeni 60 minut izvajanja.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250.800,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Izvedba demonstracijskih projektov - digitalizacija na kmetijah, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-181/2021 s prilogami.
Pri organizaciji demonstracijskega projekta je potrebno upoštevati, da se bo izvedlo 20 predstavitev/prikazov na različnih lokacijah na območju Republike Slovenije z udeležbo do 30 udeležencev na prikaz. Izvede se 10 različnih tem z eno ponovitvijo, ponovitev prikaza je potrebno izvesti na drugi lokaciji v drugi kohezijski regiji. Posamezen prikaz mora vsebovati tako teoretični kot tudi praktični del v skupnem obsegu 6 ur na prikaz. Pri organizaciji prikaza je potrebno upoštevati, da ena ura pomeni 60 minut izvajanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-15-0010
II.2.14 Dodatne informacije
Niso potrebne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.11.2021   12:15
Kraj: Elektronsko odpiranje preko eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me ali je možno plačilo po fazah izvedenih demonstracijskih projektov - Digitalizacija na kmetijah?
Se parvi, da se organizira in izvede, ter pošlje vsa ustrezna dokazila za npr. 5 predstavitev/prikazov, ter se za to dobi plačilo s strani Ministrstva in potem v tem stilu naprej vse do končanja vseh predvidenih predstavitev/prikazov.

Namreč skoraj iluzorno je pričakovati, da bo neko podjetej/zavod likvidnostno sposoben zagalati denar za komplet izvedbo (izvedbo 20 predstavitev/prikazov).

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji ni predvidel plačila po posameznih fazah oziroma delih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.10.2021   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko pri tem javnem naročilu uporabimo pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence iz preteklih javnih naročil letošnjega leta.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko uporabite pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence, če niso starejša od 3. mesecev od roka oddaje ponudbe.

Lep pozdrav.