Dosje javnega naročila 006903/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Licence za programsko opremo za dostop do revizijskega orodja za inšpekcijo za 12-mesečno obdobje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.324,45 EUR

JN006903/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.10.2021
JN006903/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN006903/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2021
JN006903/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.12.2021
JN006903/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006903/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Trtnik
gfu.fu@gov.si
+386 14782765

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418549/Razpisna_dokumentacija_JN_33_2021_Licence_za_ROI.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7351
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Licence za programsko opremo za dostop do revizijskega orodja za inšpekcijo za 12-mesečno obdobje
Referenčna številka dokumenta: JN 33/2021 Licence za ROI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72321000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Licence za programsko opremo za dostop do revizijskega orodja za inšpekcijo za 12-mesečno obdobje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Licence za programsko opremo za dostop do revizijskega orodja za inšpekcijo za 12-mesečno obdobje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glejte razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2021   12:00
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2021