Dosje javnega naročila 007055/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup letalskih vozovnic za potrebe Ekonomske fakultete
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.000.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007055/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN007055/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2021
JN007055/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.02.2022
JN007055/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2022
JN007055/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2022
JN007055/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2022
JN007055/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2022
JN007055/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2022
JN007055/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 16.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007055/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 201-524377
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uroš Uranič
uros.uranic@ef.uni-lj.si
+386 15892431
+386 15892693

Internetni naslovi
http://www.ef.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418756/RAzpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7416
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup letalskih vozovnic za potrebe Ekonomske fakultete
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posredovanje pri nakupu letalskih kart za potrebe Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Posredovanje pri nakupu letalskih kart za potrebe Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 12.9 Reference je zapisano, da boste priznali usposobljenost ponudniku, ki je izkazal v zadnjih treh letih prometa pri enem naročniku vsaj v višini 140.000,00 v obdobju enega leta.

To navodilo je pisano lahko samo za določenega ponudnika, saj večina ne dosega takšnega kriterija, predvsem zaradi časa epidemije, ki posega v leto 2021 in 2020.

Prosimo ponudnika, da spremeni kriterij višine referenc.

Predlagamo, da se meri kriterij promet iz BSPja v zadnjih treh letih.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 12.14. Reference tako, da se glasi: "Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega dobavil letalske vozovnice za poslovni turizem naročniku (pravni ali fizični osebi, ki opravlja poslovno dejavnost) vsaj v vrednosti 100.000,00EUR brez DDV, v obdobju enega leta. Ponudnik mora predložiti najmanj eno ustrezno (izpolnjevanje pogojev navedenih v prejšnjem stavku) referenco. "


Datum objave: 28.10.2021   12:36
VPRAŠANJE
Prosimo sporočite nam ocenjeno vrednost 4 letnega nakupa letalskih vozovnic.
Po vašem pogoju reference: letni promet 100.000 z enim samim naročnikom predvidevamo, da imate glede na ta postavljen pogoj in predviden izbor do 7 agencij vi letni promet vsaj 700.000. V kolikor temu ni tako, je vaš pogoj ene reference v takšni višini nesorazmeren in popolnoma neupravičen.
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

ocenjena vrednost javnega naročila znaša 1.000.000,00 EUR. Pogoj reference je sorazmeren s predmetom javnega naročila. Naročnik kljub temu z željo po pridobitvi večjega števila ustreznih ponudb spreminja zahtevo v delu referenc tako, da se točka 12.14. Reference glasi: "Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega dobavil letalske vozovnice za poslovni turizem naročniku (pravni ali fizični osebi, ki opravlja poslovno dejavnost) vsaj v vrednosti 70.000,00EUR brez DDV, v obdobju enega leta. Ponudnik mora predložiti najmanj eno ustrezno (izpolnjevanje pogojev navedenih v prejšnjem stavku) referenco. "

VPRAŠANJE
Točka 12.0 Reference

Spoštovani.
Merilo "ene referenčne pogodbe" v višini 100.000, ki ste ga sedaj po novem opredelili v razpisni dokumentaciji omogoča, da se na vaš razpis lahko prijavijo le ponudniki/agencije, ki servisirajo največje naročnike, to pa so po pravilu le največji ponudniki/agencije. Manjšim agencijam, ki so pa pri končnih ponudbah/cenah lahko bistveno bolj konkurenčne od večjih pa s tem pogojem onemogočate prijavo na javni razpis
.
Tako merilo namreč postavlja te ponudnike v neupravičeno privilegiran položaj, saj v vašem razpisu/ postopku ni najti objektivnih razlogov, na podlagi katerih bi bilo mogoče utemeljeno razlikovati med ponudniki, ki servisirajo večje naročnike, ter ponudniki, ki sodelujejo z manjšimi naročniki.

Načelo enakopravnosti, določeno v 7. členu ZJN-1(2) določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudnikih v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja.

Naše mnenje je, da ste tudi s tem popravljenim pogojem diskriminirali manjše agencije, ki se kljub izpolnjevanju vseh pogojev in so članice IATA po skupnem BSP prometu /višini referenc ne morejo kosati z največjimi agencijami v Sloveniji. Predlagamo, da spremenite pogoj v točki 12.9 in, da agencija namesto ene reference za 100.000 lahko priloži do 5 referenc katerih skupni znesek znaša 100.000, kot je običajno pri večini javnih razpisov za nakup letalskih vozovni v RS že več let.

Svetujemo vam tudi, da si sestavljalec vaših razpisnih pogojev prečita sklep Državne revizijski komisije Številka: 018-145/03-25-1166.

Prosimo za odgovor.
Hvala in LP


ODGOVOR

Spoštovani,

ocenjena vrednost javnega naročila znaša 1.000.000,00 EUR. Pogoj reference je sorazmeren s predmetom javnega naročila. Naročnik kljub temu z željo po pridobitvi večjega števila ustreznih ponudb spreminja zahtevo v delu referenc tako, da se točka 12.14. Reference glasi: "Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega dobavil letalske vozovnice za poslovni turizem naročniku (pravni ali fizični osebi, ki opravlja poslovno dejavnost) vsaj v vrednosti 70.000,00EUR brez DDV, v obdobju enega leta. Ponudnik mora predložiti najmanj eno ustrezno (izpolnjevanje pogojev navedenih v prejšnjem stavku) referenco. "