Dosje javnega naročila 007063/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup licenčne programske opreme za izdajanje digitalnih potrdil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 507.642,00 EUR

JN007063/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN007063/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2021
JN007063/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.12.2021
JN007063/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007063/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 201-522340
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=5761
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup licenčne programske opreme za izdajanje digitalnih potrdil
Referenčna številka dokumenta: ODPKI-29/2021, 4300-68/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup licenčne programske opreme za izdajanje digitalnih potrdil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
48218000
48610000
48810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup licenčne programske opreme za izdajanje digitalnih potrdil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Skrajšanje roka je potrebno zaradi zagotovitve pravočasne vzpostavitve infrastrukture izdajateljev digitalnih potrdil za potrebe izdajanja nove elektronske osebne izkaznice. V skladu z določili Zakona o osebni izkaznici mora Republika Slovenija 3. januarja 2022 pričeti izdajati nove osebne izkaznice, ki bodo vključevale tudi dve sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, katerih izdajatelj bo MJU. Da bi zagotovili upoštevanje navedenega roka, je potrebno pravočasno vzpostaviti dodatno infrastrukturo izdajateljev digitalnih potrdil, za kar je potreben nakup licenčne programske opreme, ki je predmet javnega naročila. V nasprotnem primeru bo prišlo do kršitev omenjenega zakona, obenem pa bo Republika Slovenija dodatno zamujala pri implementaciji Uredbe EU o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov EU in dokumentov za prebivanje.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2021   13:00
Kraj: samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.10.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2021   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v dokumentu "1_Navodila ponudnikom" je v razdelku 11.1, ki se nanaša na ponudbeno dokumentacijo zahtevan tudi izpolnjen obrazec "Izjava o referenci". Omenjenega obrazca pa v razpisni dokumentaciji ni. Prav tako v dokumentu "1_Navodila ponudnikom" ni podrobnejših navodil o tem za kakšno referenco gre. Prosimo za dodatna pojasnila.


ODGOVOR
Spoštovani!
Gre za pomoten vnos v točki 11.1. Ponudnikom ni potrebno priložiti obrazca "Izjava o referenci".