Dosje javnega naročila 007061/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Blago: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 434.000,36 EUR

JN007061/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN007061/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2021
JN007061/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2022
JN007061/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.03.2022
JN007061/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007061/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 201-522342
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7450
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU
Referenčna številka dokumenta: 4102-1460/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM OKOLJU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.11.2021   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Govorili smo z proizvajalcem podvozja Unimog in zahteva iz razpisa po navodilih proizvajalca podvozja ni dovoljena (gretje oz hlajenje s tekočino v primeru ekstremnih temperatur) . Če bomo to rešitev izvedli ne bo garancije na vozilu in vsi stroški bodo predmet naročnika. To velja tudi v primeru drugih okvar, torej garancije za šasijo Unimog sploh ne bo.

Govorimo o zahtevi:
Ohišje črpalke mora biti izvedeno na način, da je omogočeno gretje oziroma hlajenje v
primeru ekstremnih pogojev s hladilno tekočino motorja podvozja - ni možno o po navodilih proizvajalca, če se to izvede garancije na vozilu ni.

Ali lahko ponudimo drugačno rešitev, ki bo dala enake rezultate. Recimo gretje z Webasto grelcem, hlajenje pa imate že opisano in ga lahko izvedemo v skladu z navodili proizvajalca šasije. govorim o tekstu Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila
črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo nazaj v rezervoar - to je možno po navodilih proizvajalca.
ODGOVOR


Sitem mora biti narejen kot je opisano v tehnični dokumentaciji.

Datum objave: 14.11.2021   15:01
VPRAŠANJE

Dober dan,

Glede na odgovor naročnika sklepamo, da se naročnik odpoveduje garanciji in nosi vse stroške morebitnih kvarov na vozilu, ker zahteva sistem ki ga proizvajalec šasije ne dovoljuje.

Govorimo o zahtevi:
Ohišje črpalke mora biti izvedeno na način, da je omogočeno gretje oziroma hlajenje v
primeru ekstremnih pogojev s hladilno tekočino motorja podvozja - ni možno po navodilih proizvajalca, če se to izvede garancije na vozilu ni.

Prosimo preverite in odgovorite v skladu z logiko dobrega in skrbnega gospodarja in zahtevo umaknite, kar ste e po zakonu kot naročnik dolžan biti in tako ravnati. Ponudili smo rešitve ki nudijo enake rezultate, ki jih boste dosegli na drugačen način.

ODGOVOR

Zahteva iz tehnične dokumentacije glede gretja oziroma hlajenja je izvedljiva in ob enem se ohrani tudi garancija, kot je zahtevana (pri dveh vozilih imamo to že izvedeno). Rešitev z Webasto sistemom ni primerna, ker je črpalka odprta - ni vgrajena v nadgradnjo. Vozilo mora biti uporabno tudi v ekstremnih temperaturah.

Vozilo mora biti izvedeno v skladu s tehnično dokumentacijo.