Dosje javnega naročila 007099/2021
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Blago: Nabava sistema za termoanalizo in reakcijsko tehniko
ZJN-3: Odprti postopek

JN007099/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
JN007099/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007099/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 202-527054
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/418933/Dokumentacija_302_27_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7453
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava sistema za termoanalizo in reakcijsko tehniko
Referenčna številka dokumenta: JN-7453
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo je razdeljeno na štiri (4) sklope, in sicer:
sklop 1: Membrane (TOC/TN analizator)
sklop 2: Torefikacija 1. del
sklop 3: Torefikacija 2. del
sklop 4: Torefikacija 3. del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Membrane (TOC/TN analizator)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega sklopa je oprema, namenjena za raziskave na področju proučevanja membranskih procesov za obdelavo pitnih, površinskih in odpadnih voda ter trdnih vzorcev, in sicer gre za opremo za analize trdnih vzorcev in vzorcev vod (TOC/TN analizator za merjenje skupnega organskega ogljika (TOC) in skupnega organskega dušika (TN) v tekočih vzorcih).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicijski projekt naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Torefikacija 1. del
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213100
38310000
38418000
38433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopov 2, 3 in 4 je sistem za termoanalizo, ki zajema področje torefikacije. Sistem za termoanalizo bo omogočal razvoj postopkov predelave biomase v toreficirano biomaso, tj. biopremog, ki se uporabi kot zamenjava fosilnega premoga. Oprema omogoča vse potrebne analize za določanje fizikalnih in kemijskih lastnosti surovin in produktov ter sežig toreficirane biomase. Sistem omogoča energijsko karakterizacijo surovin in produktov, vključno z biosurovinami in biogorivi. Oprema iz sklopov 2, 3 in 4 predstavlja celoto za celostno obravnavo procesa torefikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicijski projekt naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Torefikacija 2. del
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopov 2, 3 in 4 je sistem za termoanalizo, ki zajema področje torefikacije. Sistem za termoanalizo bo omogočal razvoj postopkov predelave biomase v toreficirano biomaso, tj. biopremog, ki se uporabi kot zamenjava fosilnega premoga. Oprema omogoča vse potrebne analize za določanje fizikalnih in kemijskih lastnosti surovin in produktov ter sežig toreficirane biomase. Sistem omogoča energijsko karakterizacijo surovin in produktov, vključno z biosurovinami in biogorivi. Oprema iz sklopov 2, 3 in 4 predstavlja celoto za celostno obravnavo procesa torefikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicijski projekt naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM«.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Torefikacija 3. del
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38418000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopov 2, 3 in 4 je sistem za termoanalizo, ki zajema področje torefikacije. Sistem za termoanalizo bo omogočal razvoj postopkov predelave biomase v toreficirano biomaso, tj. biopremog, ki se uporabi kot zamenjava fosilnega premoga. Oprema omogoča vse potrebne analize za določanje fizikalnih in kemijskih lastnosti surovin in produktov ter sežig toreficirane biomase. Sistem omogoča energijsko karakterizacijo surovin in produktov, vključno z biosurovinami in biogorivi. Oprema iz sklopov 2, 3 in 4 predstavlja celoto za celostno obravnavo procesa torefikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicijski projekt naziv operacije: »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2021   11:23
VPRAŠANJE št. 1
Pozdravljeni,
Pri sklopu 2 je med zahtevami za FTIR spektrofotometer navedeno, da mora biti vključen ustrezen generator vlažnosti. Zato nas zanima, kakšna naj bi bila pri FTIRu njegova funkcija, zakaj je ta generator sploh potreben?

lp


ODGOVOR št. 1
Generator vlažnosti je potreben za delovanje povezanega procesa z ostalimi postavkami v sklopu.
Datum objave: 08.11.2021   13:15
VPRAŠANJE št. 2
Spoštovani,
pri sklopu 1 (TOC) prosim za umik zahteve pri avtomatskem vzorčevalniku: "mešalno napravo na vrhu za homogenizacijo vzorca brez kontaminacije, ".

Pozicija mešalne naprave nikakor ne vpliva na učinkovitost homogenizacije vzorca zato je zahteva neupravičena.
Prosim za popravek: " mešalna naprava, ki omogoča homogenizacijo vzorca brez kontaminacije"

Hvala
lp


ODGOVOR št. 2
Naročnik odpravlja zahtevo po poziciji mešalne naprave, v odseku »Avtomatski vzorčevalnik«. Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.VPRAŠANJE št. 3
Spoštovani,
pri sklopu 1 (TOC) je neskladje pri zahtevi avtomatskega vzorčevalnika.

Najprej je tale zapis: " Avtomatski vzorčevalnik z minimalno 70 pozicij za 50 ml in 12 ml viale." nato pa v posebnem odseku AVTOMATSKI VZORČEVALNIK zahtevate "pladenj za vzorce za 15ml viale".

Predvidevamo, da gre za napako in bi pravilen zapis bil: " pladenj za vzorce za 12ml in 50ml viale"

Prosim za potrditev oziroma odpravo neskladnosti.

Hvala


ODGOVOR št. 3
Naročnik ugotavlja, da je pri zapisu volumna vial nastala napaka v odseku »Avtomatski vzorčevalnik«. Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.