Dosje javnega naročila 007010/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov, v dveh sklopih.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.064,72 EUR

JN007010/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.10.2021
JN007010/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2021
JN007010/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.02.2022
JN007010/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007010/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007010/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7221
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov, v dveh sklopih.
Referenčna številka dokumenta: NMVSMS-15/2021 (JN-7221)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: - SKLOP 1: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov glavnega ponudnika
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov glavnega ponudnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: - SKLOP 2: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov redundantnega ponudnika
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: Storitev enosmernega pošiljanja SMS-ov redundantnega ponudnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2021   12:36
VPRAŠANJE
Naročnik zahteva veljavnost ponudbe do 1. 3. 2022. Prosimo za pojasnilo v kateri obrazec se navede veljavnost ponudbe. Ali se šteje, da ponudnik že z oddajo ponudbe izjavi oz. potrdi, da je veljavnost ponudbe do 1. 3. 2022?

ODGOVOR

S podpisom »izjave za ponudnika«, ponudnik sprejema tudi vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega postopka ter prevzema kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da elektronske verzije v informacijskem sistemu e-JN priloženih listin ustrezajo izvirniku.


Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema naročnikove zahteve in potrjuje, da je veljavnost ponudbe do 1. 3. 2022.Datum objave: 25.10.2021   12:39
VPRAŠANJE
Člen 10 Pogodbe, prvi odstavek: Pogodbena kazen za vsak primer neizpolnitve obveznosti v višini 500 EUR z DDV je močno previsoka in za naročnika povsem neekonomična, saj je nerazumno pričakovati, da bo ponudnik zaradi enega nedostavljenega SMS sporočila plačal 500 EUR pogodbene kazni. Ker bodo ponudniki predmetno pogodbeno kazen morali vračunati v ponudbeno ceno, predlagamo, da naročnik spremeni navedeni člen, tako da se pogodbena kazen 500 EUR obračuna za vsako sistemsko neizpolnitev obveznosti, ki lahko vključuje enega ali več SMS sporočil.

ODGOVOR

Naročnik popravlja prvi odstavek 10.člena pogodbe tako da se pravilno glasi:
V primeru zamude ali kakršnekoli druge kršitve, ki pomeni neizpolnitev pogodbenih obveznosti po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR z DDV za vsako sistemsko neizpolnitev obveznosti (kar pomeni 10 minut kontinuiranega nedelovanja sistema obveščanja), vendar največ do višine 30 % (trideset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu s predmetnim odgovorom.Datum objave: 25.10.2021   12:40
VPRAŠANJE
Člen 16 Pogodbe, tretji in četrti odstavek: V predmetnih odstavkih naročnik določa postopek unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer v pogodbi ni določena obveznost ponudnika, da takšno zavarovanje predloži. Prosimo, da se ta člen ustrezno popravi, tako da se črtajo ven določbe v zvezi z unovčitvijo finančnega zavarovanja.

ODGOVOR

Naročnik črta tretji in četrti odstavek 16.člena pogodbe. Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu s predmetnim odgovorom.

Datum objave: 25.10.2021   12:43
VPRAŠANJE
V 10. členu pogodbe je določena pogodbena kazen, ki pa ni navzgor limitirana. Prosimo, da se navedeni člen pogodbe ustrezno dopolni z navedbo maksimalne pogodbene kazni, ki jo je dolžan plačati izvajalec.

ODGOVOR

Naročnik popravlja prvi odstavek 10.člena pogodbe tako da se pravilno glasi:
V primeru zamude ali kakršnekoli druge kršitve, ki pomeni neizpolnitev pogodbenih obveznosti po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR z DDV za vsako sistemsko neizpolnitev obveznosti (kar pomeni 10 minut kontinuiranega nedelovanja sistema obveščanja), vendar največ do višine 30 % (trideset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu s predmetnim odgovorom.Datum objave: 25.10.2021   12:44
VPRAŠANJE
2. člen Pogodbe: Prosimo, da se za drugim odstavkom 2. člena Pogodbe v Pogodbo vključijo še odstavki, ki bodo določali razmerja med naročnikom in ponudnikom, predlagamo naslednji tekst:
»Naročnik je izključno odgovoren za vsebino, način in naslovnike SMS-ov in bo pri tem upošteval relevantno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter privolitve oziroma ugovore zoper pošiljanje SMS-ov. Izvajalec nastopa zgolj kot ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev in aplikacije za posredovanje SMS-ov, ki Naročniku omogoča, da preko Izvajalčeve tehnične infrastrukture in elektronskega komunikacijskega omrežja svojim uporabnikom pošilja SMS sporočila, ki jih Izvajalec Naročniku zaračuna v višini in na način, kot je določeno v tej pogodbi.


ODGOVOR


Dodan tretji odstavek 2. člena pogodbe, kjer se doda:
Naročnik je izključno odgovoren za vsebino, način in naslovnike SMS-ov in bo pri tem upošteval relevantno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter privolitve oziroma ugovore zoper pošiljanje SMS-ov. Izvajalec nastopa zgolj kot ponudnik elektronskih komunikacijskih storitev in aplikacije za posredovanje SMS-ov, ki Naročniku omogoča, da preko Izvajalčeve tehnične infrastrukture in elektronskega komunikacijskega omrežja svojim uporabnikom pošilja SMS sporočila, ki jih Izvajalec Naročniku zaračuna v višini in na način, kot je določeno v tej pogodbi.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu s predmetnim odgovorom.


Datum objave: 25.10.2021   12:45
VPRAŠANJE
3. člen Pogodbe: Prosimo, da se za drugim odstavkom 3. člena Pogodbe v Pogodbo vključijo še odstavki, ki bodo določali odgovornosti naročnika in določitev odgovornosti ponudnika, predlagamo naslednji tekst:
"Naročnik je izrecno seznanjen in se strinja, da mora upoštevati vse tehnične zahteve Izvajalca, ki so potrebne za pošiljanje SMS-ov.
Izvajalec se obvezuje po svojih najboljših močeh zagotavljati nemoteno delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in aplikacije za posredovanje SMS-ov, vendar ne zagotavlja absolutne zanesljivosti in varnosti le-teh. Izvajalec v ne odgovarja za dostavo sporočil v omrežja tujih operaterjev.
Izvajalec omogoča pošiljanje SMS-ov dolgih do 600 znakov, vključujoč presledke. V primeru, da SMS ne doseže uporabnika, ker ima le-ta izklopljen mobilni telefonski aparat ali poln predal za SMS-e ali se nahaja v območju, kjer ni signala ali njegov mobilni telefonski aparat ne omogoča prejemanja SMS-ov ali zaradi drugih podobnih okoliščin, se za potrebe odgovornosti Izvajalca šteje, da je bilo sporočilo posredovano, Izvajalec pa si bo prizadeval uporabniku dostaviti SMS ves čas v določenem času veljavnosti SMS-a.
SMS-i, ki vsebujejo šumnike, lahko pri prenosu zasedejo več znakov od dejanskega števila znakov, lahko pa se tudi ne dostavijo v pravilni obliki. Izvajalec ne odgovarja za pravilno dostavo SMS-ov s šumniki. Ne glede na uspešnost dostave SMS-ov s šumniki in na prikazano število znakov se takšni SMS-i za potrebe zaračunavanja štejejo za dostavljena, in sicer po številu znakov, ki jih med prenosom dejansko zasedejo.
Izvajalec si pridržuje pravico, da začasno onemogoči pošiljanje SMS-ov, če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov in/ali vzdrževanja infrastrukture."


ODGOVOR
Dodan tretji odstavek 3. člena pogodbe, kjer se doda:
Naročnik je izrecno seznanjen in se strinja, da mora upoštevati vse tehnične zahteve Izvajalca, ki so potrebne za pošiljanje SMS-ov.
Izvajalec se obvezuje po svojih najboljših močeh zagotavljati nemoteno delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in aplikacije za posredovanje SMS-ov, vendar ne zagotavlja absolutne zanesljivosti in varnosti le-teh. Izvajalec v ne odgovarja za dostavo sporočil v omrežja tujih operaterjev.
Izvajalec omogoča pošiljanje SMS-ov dolgih do 600 znakov, vključujoč presledke. V primeru, da SMS ne doseže uporabnika, ker ima le-ta izklopljen mobilni telefonski aparat ali poln predal za SMS-e ali se nahaja v območju, kjer ni signala ali njegov mobilni telefonski aparat ne omogoča prejemanja SMS-ov ali zaradi drugih podobnih okoliščin, se za potrebe odgovornosti Izvajalca šteje, da je bilo sporočilo posredovano, Izvajalec pa si bo prizadeval uporabniku dostaviti SMS ves čas v določenem času veljavnosti SMS-a.
SMS-i, ki vsebujejo šumnike, lahko pri prenosu zasedejo več znakov od dejanskega števila znakov, lahko pa se tudi ne dostavijo v pravilni obliki. Izvajalec ne odgovarja za pravilno dostavo SMS-ov s šumniki. Ne glede na uspešnost dostave SMS-ov s šumniki in na prikazano število znakov se takšni SMS-i za potrebe zaračunavanja štejejo za dostavljena, in sicer po številu znakov, ki jih med prenosom dejansko zasedejo.
Izvajalec si pridržuje pravico, da začasno onemogoči pošiljanje SMS-ov, če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov in/ali vzdrževanja infrastrukture, s tem da predhodno (7 dni) obvesti naročnika in da izvedbena dela ne bodo trajala več kot 8 ur.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu s predmetnim odgovorom.