Dosje javnega naročila 007098/2021
Naročnik: OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Storitve: PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2025
ZJN-3: Odprti postopek

JN007098/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
JN007098/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2021
JN007098/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2021
JN007098/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.12.2021

Revizijski zahtevki
22.12.2021 Revizijski postopek v teku Več informacij
22.12.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
07.01.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
10.01.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN007098/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 202-527914
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija
Andrej Drnovšek
andrej.drnovsek@zagorje.si
+386 35655706
+386 35664011

Internetni naslovi
http://www.zagorje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419037/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7476
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2025
Referenčna številka dokumenta: 430-33/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba šolskih prevozov na območju občine Zagorje ob Savi
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.885.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 8
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 8
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 151.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 167.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.330.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 92.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 54.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 63.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zagorje ob Savi
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Zagorje ob Savi
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev osnovnošolskega prevoza na območju občine Zagorje ob Savi za naslednja štiri leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 21.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2021   10:00
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik si v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 46. člena ZJN-3 (če ni oddana nobena ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, pod pogojem, da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo).
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410
Zagorje ob Savi
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   13:14
VPRAŠANJE
1. V poglavju 6.2.2. Ekonomski in finančni položaj so zahtevana potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte transakcijske račune ali ustrezen BON obrazec. Kateri BON obrazec je zahtevan, BON 1 ali BON 2'

ODGOVOR:
Naročnik bo sprejel potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte transakcijske račune iz katerih bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od dne izdaje potrdila ni imel blokiranih transakcijskih računov. Ustrezno potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo namesto zgoraj navedenega potrdila poslovne banke, sprejel tudi obrazec BON iz katerega bo razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih od dne izdaje potrdila ni imel blokiranih transakcijskih računov (velja za vse transakcijske račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte transakcijske račune). Ustrezno potrdilo pa ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb.1. V poglavju 6.2.3.1 Ustrezen vozni park je navedeno, da mora imeti ponudnik ustrezen vozni park, ki ustreza okoljskim zahtevam iz Priloge 2 Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Katera vozila so zahtevana? EURO 3, EURO 4, EURO 5 ali EURO 6?
Ali ni Priloga 2 Uredbe o zelenem javnem naročanju predvidena za naročnike, ki kupujejo vozila?

ODGOVOR:

Priloga 2 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju: uredba) se uporablja za javno naročanje vozil za cestni prevoz, ki bodo kupljena, zakupljena, najeta ali kupljena s pridržanim lastništvom, ter za naročanje storitev iz 60.a točke Priloge 1 te uredbe, katerih postopek javnega naročila se bo začel 2. avgusta 2021 ali pozneje. Pri naročilu storitev cilji uredbe veljajo za vozila, ki se bodo uporabljala za zagotavljanje storitev, zajetih v posameznih pogodbah. 60.a točka Priloge 1 uredbe opredeljuje obseg storitev »Storitev prevoza« s kodami CPV (med drugim tudi 60112000-6 Storitve javnega cestnega prevoza). V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju naročnik zasleduje 17. točko 2. odstavka 6. člena uredbe, ki pravi, da mora naročnik javno naročilo oddati tako, da se izpolni predpisan cilj, in sicer delež čistih in brezemisijskih vozil za cestni prevoz in storitev prevoza. Od tega pogoja lahko naročnik izjemoma odstopi, kadar to zahtevajo okoliščine ali predmet javnega naročanja, odda javno naročilo brez upoštevanja ciljev iz 3. točke Priloge 2 te uredbe. V tem primeru mora ob naslednjem istovrstnem naročilu oziroma najpozneje do izteka referenčnega obdobja iz 3. točke Priloge 2 te uredbe, doseči zahtevano število čistih in brezemisijskih vozil glede na skupno število vozil iste kategorije, zajetih v vseh pogodbah v posameznem referenčnem obdobju. Pri naročilu storitev prevoza iz 60.a točke Priloge 1 te uredbe, lahko naročnik izjemoma ne upošteva cilja iz 3. točke Priloge 2 te uredbe, kadar naroča storitve prevoza na daljše relacije, ki ga s čistimi in brezemisijskimi vozili ni mogoče izvesti zaradi krajšega dosega vozila ter hkrati na predmetni relaciji in v njeni bližnji okolici ne obstaja ustrezna polnilna infrastruktura. Ta izjema ne velja za naročila storitev prevoza znotraj urbanih območij in kadar naročilo storitve prevoza ne presega 100 prevoženih kilometrov na dan.
Opredelitev mejnih vrednosti emisij za čista vozila je zapisana v Prilogi 2.
V kolikor edini ponudnik na posamezni sklop v času odločitve o izbiri izvajalca ne bo izkazal, da razpolaga z ustreznim voznim parkom v skladu z okolijskimi zahtevami iz Priloge 2 Uredbe o zelenem javnem naročanju, bo naročnik takšno ponudbo vseeno lahko opredelil kot dopustno.

Datum objave: 05.11.2021   10:37
VPRAŠANJE
OOZ Zagorje podaja pripombo na merilo 1, opredeljeno v javnem naročilu »Prevoz osnovnošolskih otrok na območju občine Zagorje ob Savi za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2025«, ki določa, da ponudnik storitve pridobi 5 točk, v kolikor ima na dan objave naročila sklenjeno veljavno podjetniško kolektivno pogodbo.

Naj pojasnimo, da se kolektivna pogodba sklepa za določeno dejavnost na ravni države, podjetniška kolektivna pogodba pa se sklepa na ravni delodajalca. Delodajalec mora imeti organiziran sindikat delavcev. V praksi imajo podjetniške kolektivne pogodbe sklenjene le podjetja z večjim številom zaposlenih, nikakor pa tovrstne pogodbe niso v praksi pri malih in mikro podjetjih.

Navedeno merilo je diskriminatorno do manjših ponudnikov-delodajalcev, saj glede na malo število zaposlenih delavcev nimajo organiziranega sindikata in brez sindikata, kot predstavnika delavcev, pa nimajo možnosti skleniti podjetniške kolektivne pogodbe.

V kolikor se naročnik zavzema za boljše delovne pogoje zaposlenih, kot jim jih zagotavlja veljavna zakonodaja (določila naročnika za tuja podjetja: V primeru, da ima ponudnik registrirano podjetje v tujini, mora za pridobitev petih (5) točk pri opisanim merilu, naročniku izkazati, da ima sklenjen dogovor (datiran dogovor pred objavo javnega naročila), ki zaposlenim omogoča boljše delovne pogoje kot so jim zagotovljeni že z nacionalnimi predpisi države, kjer ima podjetje registracijo in sklenjene pogodbe o zaposlitvah), bi moral upoštevati tudi druge interne akte manjših delodajalcev, s katerimi le-ti odločajo o večjih pravicah zaposlenih.

Zahtevo po predložitvi izključno sklenjene podjetniške kolektivne pogodbe nakazuje privilegiranje velikih ponudnikov oz. diskriminacijo malih ponudnikov.

Menimo, da se z navedenim merilom krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov po 7. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in predlagamo, da se navedeno merilo odstrani iz javnega naročila, v kolikor pa ne, se morajo poleg podjetniške kolektivne pogodbe upoštevati tudi drugi interni akti ponudnika, ki odločajo o delavčevih pravicah, kot je to navedeno za ponudnika, ki ima registrirano podjetje v tujini.
Saša Pegan,.
Direktorica OOZ Zagorje


ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil).
Namesto (to se črta):
MERILO 1: SKLENJENA IN VELJAVNA PODJETNIŠKA KOLEKTIVNA POGODBA (5 TOČK)

Ponudnik, ki ima na dan objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil sklenjeno in veljavno podjetniško kolektivno pogodbo, dobi dodatne točke. V okviru tega merila bo ponudba ponudnika, ki ima sklenjeno in veljavno podjetniško kolektivno pogodbo, prejela 5 točk. Ponudba ponudnika, ki nima sklenjene in veljavne podjetniške kolektivne pogodbe, pa 0 točk.

Dokazilo:
Ponudnik ponudbi priloži scan sklenjene in veljavne podjetniške kolektivne pogodbe. V kolikor ponudnik uveljavlja dodatne točke v okviru tega merila, mora biti dokazilo priloženo že ob oddaji ponudbe, sicer mu naročnik ne bo dodelil dodatnih točk. Naročnik dodatne točke dodeli, v kolikor merilo izpolnjuje ponudnik. Dodatne točke se ne dodelijo, v kolikor zahteve iz merila izpolnjuje partner ali podizvajalec.


Bo naročnik upošteval (se spreminja v razpisni dokumentaciji:

MERILO 1: SKLENJEN DOGOVOR, KI ZAPOSLENIM OMOGOČA BOLJŠE DELOVNE POGOJE
(5 TOČK)

Ponudnik, ki ima na dan objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil (15.10.2021) sklenjen dogovor, ki zaposlenim omogoča boljše delovne pogoje kot so jim zagotovljeni že z nacionalnimi predpisi, dobi dodatne točke. V okviru tega merila bo ponudba ponudnika, ki ima sklenjen takšen dogovor in je dogovor priložen k ponudbi (scan originala), prejela 5 točk. Ponudba ponudnika, ki nima sklenjenega takšnega dogovora, ki bi izboljšal delovne pogoje zaposlenih ali ga pa takšen dogovor ima sklenjen, pa ga ne bo priložil k ponudbi, pa bo prejela pri točkovanju 0 točk.

Dokazilo:
Ponudnik ponudbi priloži scan sklenjenega in veljavnega dogovora iz katerega bo razvidno, da ponudnik zaposlenim omogoča boljše delovne pogoje kot so jim zagotovljeni že z nacionalnimi predpisi države. V kolikor ponudnik uveljavlja dodatne točke v okviru tega merila, mora biti dokazilo priloženo že ob oddaji ponudbe, sicer mu naročnik ne bo dodelil dodatnih točk. Naročnik dodatne točke dodeli, v kolikor merilo izpolnjuje ponudnik. Dodatne točke se ne dodelijo, v kolikor zahteve iz merila izpolnjuje partner ali podizvajalec.Datum objave: 10.11.2021   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Glede na vaš odgovor v zvezi z Uredbo o zelenem javnem naročanju - možnost izbora tudi ponudnika, ki pogojev iz uredbe ne izpolnjuje - vas pozivamo k spremembi/popravku "Krovne izjave" iz razpisne dokumentacije.
S podpisom trenutno objavljene krovne izjave se namreč ponudnik zavezuje, da bo prevoze opravljal v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Glede na vaš odgovor, da lahko sodelujejo tudi ponudniki, ki tega ne izpolnjujejo, od njih ni mogoče zahtevati podpisa tovrstne izjave. To bi namreč pomenilo dajanje lažnih informacij/podpis lažne izjave, kar predstavlja prekršek za uvedbo postopka pred DKOM in lahko pripelje do izločitve ponudnika iz postopkov javnega naročanja.
Predlagamo, da se krovna izjava spremeni tako, da ima ponudnik možnost označiti/odgovoriti ali izpolnjuje zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ali ne.

ODGOVOR

Naročnik krovne izjave ne bo spreminjal. Ponudnik lahko alinejo v krovni izjavi »bomo prevoze izvajali z vozili, ki bodo ustrezali okoljskim zahtevam iz Priloge 2 Uredbe o zelenem javnem naročanju« prečrta in se zraven podpiše. Vendar v kolikor bo za posamezen sklop ponudnikov več, bo ponudba, ki bo imela zgoraj omenjeno alinejo prečrtano, izključena iz postopka ocenjevanja ponudbe.


Datum objave: 10.11.2021   15:39
VPRAŠANJE
Vprašanje
Spoštovani
Glede na krovno izjavo (uredbo o zelenem naročanju) nas zanima če je na sklopu več ponudb in imajo vsa prečrtano alinejo o zelenem naročanju se potem izloči vse ponudbe ali se izbere ponudnika?

ODGOVOR

V takšnem primeru bodo vse ponudbe obravnavane enakovredno in bodo iz vidika te zahteve dopustne.