Dosje javnega naročila 007103/2021
Naročnik: ARBORETUM VOLČJI POTOK, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
Blago: NAKUP ELEKTRIČNEGA VLAKA V ARBORETUM VOLČJI POTOK
ZJN-3: Odprti postopek

JN007103/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
JN007103/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2021
JN007103/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2021
JN007103/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007103/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 202-526972
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ARBORETUM VOLČJI POTOK
Volčji Potok 3
1235
SI
Radomlje
Slovenija
mojca kern
mojca.kern@arboretum.si
+386 18312345
+386 18310775

Internetni naslovi
https://www.arboretum.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419111/dokum..zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7498
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
DEJAVNOST BOTANIČNIH VRTOV


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ELEKTRIČNEGA VLAKA V ARBORETUM VOLČJI POTOK
Referenčna številka dokumenta: JN-7498
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je nakup električnega vlaka. Podrobnejši opis JN je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 346.300,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika ARBORETUM VOLČJI POTOK, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup električnega vlaka s polnilnico za prevoz obiskovalcev v kulturnem spomeniku Arboretum Volčji Potok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 346.300,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 04.11.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu s pogodbo je možno podaljšanje.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2021   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ARBORETUM VOLČJI POTOK
Volčji Potok 3
1235
Radomlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.10.2021   10:44
Dear Office,

If the producer does not have a service center of the vehicle within 150km radius from the customer, could his candidacy be accepted if he can anyway ensure a prompt response to any issue that the machine might have within the time of 48 hours ( working weekdays ) from the request for assistance?


Datum objave: 29.10.2021   10:46

H
V skladu z Direktivo 2007/46 / ES morajo imeti vozila izjavo o skladnosti COC (potrdilo o skladnosti), tudi ko so registrirana.
Vprašanje: Kaj je treba predložiti?
Odgovori za objavo:
Skladno z Obrazcem 2, ob dokončnem prevzemu vlaka izbrani ponudnik dostavi dva računa, homologacijski dokument, Izjavo o skladnosti CE, navodila za rabo in vzdrževanje električnega vlakca v slovenskem jeziku, katalog rezervnih delov, servisno knjižico in garancijsko izjavo.
Priprava dokumentacije, ki je potrebna za homologiranje vozila, je na strani ponudnika in se jo ob končni predaji vozila v celoti izroči naročniku.
G1 / G3
Vprašanje:
1.) Za potniški prostor je treba namestiti tudi grelec
2.) v potniški prostor mora biti nameščen tudi klimatski sistem
Odgovori za objavo:

1. V Obrazcu 2 javnega naročila so opredeljene minimalne tehnične zahteve za ogrevanje potniških vagonov, kar zahteva in potrebuje naročnik. Ogrevanje potniškega prostora med vožnjo ni zahtevano. Ob izpolnjevanju vseh v Obrazcu 2 navedenih minimalnih tehničnih zahtev, in ne namesto teh, so dopustne tudi dodatne tehnične rešitve, a pod pogojem da gre za rešitev z 0 emisijami Co2. Za vsako tako rešitev mora ponudnik v ponudbi jasno opredeliti/opisati specifikacije tehnične rešitve (moč, poraba, vir energije).

2. V Obrazcu 2 javnega naročila so opredeljene minimalne tehnične zahteve za hlajenje in prezračevanje potniških vagonov. Klimatski sistem ni zahtevan. Ob izpolnjevanju vseh v Obrazcu 2 navedenih minimalnih tehničnih zahtev, in ne namesto teh, so dopustne tudi dodatne tehnične rešitve, a pod pogojem da gre za rešitev z 0 emisijami CO2. V kolikor ponudnik ponudi klimatski sistem mora v ponudbi jasno opredeliti/opisati specifikacije tehničnih rešitev (moč, poraba, vir energije).


F23
Indikator baterije: Če je vgrajeno ogrevanje ali klimatska naprava, to vpliva na račun dosega
Vprašanje:
Če je ogrevanje ali klimatska naprava vklopljena, ali naj LED prikazovalnik obsega to prikazuje na armaturni plošči z zmanjšanim dosegom?
DA NE
Odgovor za objavo:
Minimalni dnevni doseg vozila je opredeljen v Obrazcu 2, pri čemer mora ponujeno vozilo izpolnjevati navedene zahteve v vsakem primeru oziroma tudi v primeru dodatno ponujenih tehničnih rešitev.
Prikazovalnik mora beležiti vso porabo baterijskega sklopa.A1/C3
Ali bi moral voznik imeti možnost preveriti stanje polnjenja s pametnim telefonom?
Da Ne
Odgovor za objavo:
V Obrazcu 2 javnega naročila so opredeljene minimalne tehnične zahteve, ki jih naročnik zahteva v zvezi s spremljanjem stanja polnjenja baterijskega sklopa, dopustna pa je tudi nadgradnja.


B2
Rekuperacija energije mora biti vidna na armaturni plošči z LED zaslonom in ali rekuperacija energije mora biti prepoznavna na prikazovalniku dosega
Da Ne
Odgovor za objavo:
Skladno z Obrazcem 2 je minimalna tehnična zahteva rekuperacija energije. Prikazovanja rekuperacije na zaslonu naročnik ne potrebuje oz. ne zahteva, ga pa dopušča.
Električni pedal je asistenčni sistem, ki pri zaviranju pridobi posebno veliko energije in jo kot električno energijo vnese v akumulator - to deluje že ko odstranite nogo s stopalke za plin. Vendar ima stopalka E še vedno varnostni faktor pri vožnji in še posebej pri vožnji navzdol. Če ima strojevodja med vožnjo zdravstvene težave, e-stopalka sama ustavi vlak.

Odgovor za objavo:
Naročnik tega ne potrebuje oz. ne zahteva, omenjeno tehnično lastnost pa dopušča.


F18
pri odklopu se sproži zvočni in vizualni signal - to je jasno
Kako to razumeti z zavoro:
Če odklopite prikolico, naj se zavora aktivira sama ?
DA Ne
Odgovor za objavo:
Minimalna tehnična zahteva je skladna z Pravilnikom o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 ZMV-1), Prilogo VII: Cestni turistični vlak, točko 2.5.3. »Nenamerno odpetje katerega koli priklopnika mora sprožiti zvočni in svetlobni signal v motornem vozilu.« Zavora se mora avtomatsko vključiti v primeru, ko gre za nenamerno odpetje vagona (varnost).

Datum objave: 29.10.2021   10:46
VPRAŠANJE

Dear Office,

If the producer does not have a service center of the vehicle within 150km radius from the customer, could his candidacy be accepted if he can anyway ensure a prompt response to any issue that the machine might have within the time of 48 hours ( working weekdays ) from the request for assistance?


ODGOVOR


VPRAŠANJE
H
V skladu z Direktivo 2007/46 / ES morajo imeti vozila izjavo o skladnosti COC (potrdilo o skladnosti), tudi ko so registrirana.
Vprašanje: Kaj je treba predložiti?

G1 / G3
Vprašanje:
1.) Za potniški prostor je treba namestiti tudi grelec
2.) v potniški prostor mora biti nameščen tudi klimatski sistem

F23
Indikator baterije: Če je vgrajeno ogrevanje ali klimatska naprava, to vpliva na račun dosega
Vprašanje:
Če je ogrevanje ali klimatska naprava vklopljena, ali naj LED prikazovalnik obsega to prikazuje na armaturni plošči z zmanjšanim dosegom?
DA NE

A1/C3
Ali bi moral voznik imeti možnost preveriti stanje polnjenja s pametnim telefonom?
Da Ne

B2
Rekuperacija energije mora biti vidna na armaturni plošči z LED zaslonom in ali rekuperacija energije mora biti prepoznavna na prikazovalniku dosega
Da Ne

Električni pedal je asistenčni sistem, ki pri zaviranju pridobi posebno veliko energije in jo kot električno energijo vnese v akumulator - to deluje že ko odstranite nogo s stopalke za plin. Vendar ima stopalka E še vedno varnostni faktor pri vožnji in še posebej pri vožnji navzdol. Če ima strojevodja med vožnjo zdravstvene težave, e-stopalka sama ustavi vlak.

F18
pri odklopu se sproži zvočni in vizualni signal - to je jasno
Kako to razumeti z zavoro:
Če odklopite prikolico, naj se zavora aktivira sama ?
DA NeODGOVOR
Datum objave: 03.11.2021   10:23
VPRAŠANJE

Dear Office,

If the producer does not have a service center of the vehicle within 150km radius from the customer, could his candidacy be accepted if he can anyway ensure a prompt response to any issue that the machine might have within the time of 48 hours ( working weekdays ) from the request for assistance?


ODGOVOR

»Naročnik bo sprejel tudi ponudbe pri katerih bo servis izven radija 150 km, a bo ponudnik s priloženo izjavo zagotovili do maksimalno 48-urni odzivni čas od poziva naročnika (prihod serviserja na lokacijo naročnika in pričetek reševanja okvare) vse dni v tednu, tudi vikende in praznike.«


Datum objave: 03.11.2021   14:16
VPRAŠANJE
A8: Ali morata biti 2 mesti za invalidska vozička in prilagojeni mesti v vsakem vagonu po eden ali sta lahko oba v enem vagonu?
F7: Ali morajo biti vrata vlečnega vozila po celi višini iz stekla ali so lahko delno zgornji del iz varnostnega stekla in delno spodaj iz pločevine ali trde plastike?
L: Sedeži oziroma sedišča niso definirani: prosimo definirajte koliko sedišč mora vlak zagotavljati, ali so sedeži v smeri vožnje ali nasprotno ali bočno, morajo biti sedeži plastični ali kakšni drugi, so klopi lesene ali morajo biti oblazinjene.


ODGOVOR


V Obrazcu 2 javnega naročila so opredeljene minimalne tehnične zahteve glede prilagojenih mest za invalide, kar zahteva in potrebuje naročnik. Lokacija/e za namestitev invalidskih vozičkov v vagonih so podrobneje neopredeljena/e.
Naročnik dodatno zahteva priklop vsakega vagona na vlečno vozilo kot tudi poljuben nadaljnji priklop ostalih vagonov, da bo lahko uporabljal prilagojen/a vagon/a skladno z interesom oviranih oseb za prevoz po parku.


Datum objave: 03.11.2021   14:19
F7: Ali morajo biti vrata vlečnega vozila po celi višini iz stekla ali so lahko delno zgornji del iz varnostnega stekla in delno spodaj iz pločevine ali trde plastike?

V Obrazcu 2 javnega naročila so opredeljene minimalne tehnične zahteve glede vrat v vlečnem vozilu, kar zahteva in potrebuje naročnik. Vrata v vlečnem vozilu morajo biti iz varnostnega stekla, vendar ne nujno izključno iz tega materiala. Zahtevana je dobra preglednost voznika nad vozilom in okolico ter skladnost vrat s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.

L: Sedeži oziroma sedišča niso definirani: prosimo definirajte koliko sedišč mora vlak zagotavljati, ali so sedeži v smeri vožnje ali nasprotno ali bočno, morajo biti sedeži plastični ali kakšni drugi, so klopi lesene ali morajo biti oblazinjene.

V Obrazcu 2 javnega naročila so opredeljene minimalne tehnične zahteve glede sedišč. Poleg vsaj 50 potniških mest morata biti v vagonih tudi skupno dve prilagojeni mesti za invalidska vozička. Sedišča morajo biti skladna s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami. Ostale zahteve glede sedišč podrobneje niso opredeljene.


Datum objave: 03.11.2021   14:20

Pojasnilo naročnika:
Naročnik od ponudnikov pričakuje ponudbe, skladne s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami, da bo izbrano vozilo mogoče registrirati in da bo mogoče kompozicijo peljati tudi po javni cesti.


Datum objave: 09.11.2021   11:43


V tehničnih zahtevah (točka A12) naročnik zahteva »Največji zunanji obračalni krog - Največ 13 metrov«. Ali naročnik zahteva obračalni krog 13 metrov (premer kroga obračanja), ki ga opiše najbolj izpostavljeno kolo (od pločnika do pločnika) ali najbolj izpostavljena točka vozila brez zunanjih vzvratnih ogledal (od stene do stene)?

Najbolj izpostavljena točka vozila.V točki H ponudnik zahteva, da »Električni vlak mora biti opremljen z Izjavo o skladnosti CE, kot podlago za slovensko homologacijo SG vozilo za posebne namene, cestni turistični vlak, za prevoz oseb«. Glede na to, da so turistični vlaki netipična vozila običajno nimajo CE izjave o skladnosti in
se njihova odobritev določa glede na standarde, ki jih definira posamezna država. Ali lahko namesto Izjave o skladnosti CE ponudnik zagotovi le slovenski homologacijski dokument oz. drugo ustrezno dokumentacijo na podlagi katere bo naročnik lahko izvedel homologacijo vozila?


Priprava dokumentacije, ki je potrebna za homologiranje vozila kot tudi postopek izvedbe homologiranja, je na strani ponudnika oz. izbranega dobavitelja. V kolikor za homologiranje ni potrebna Izjava o skladnosti CE, tega dokumenta naročniku ni potrebno izročiti. Ponudnik mora ob končni predaji vozila naročniku v celoti izročiti dokumentacijo, potrebno, da lahko naročnik izvede registracijo.V tehničnih zahtevah (točka F7) naročnik zahteva »Vrata v vlečnem vozilu iz varnostnega stekla, s ključavnico«. Ali je za ponudnika tudi sprejemljivo, če so vrata delno sestavljena iz steklensko-vlakenskih plošč (fiberglass)? To je potrebno za namestitev mehanizma za zaklepanje kljuke in vrat. Površina iz varnostnega stekla z jeklenim okvirjem bi obsegala približno 60-65% površine vrat.

V Obrazcu 2 javnega naročila so opredeljene minimalne tehnične zahteve glede vrat v vlečnem vozilu, kar zahteva in potrebuje naročnik. Vrata v vlečnem vozilu morajo biti iz varnostnega stekla, vendar ne nujno izključno iz tega materiala. Odstotek zasteklitve ni opredeljen. Zahtevana je dobra preglednost voznika nad vozilom in okolico ter skladnost vrat s predpisi in/ali zakonskimi zahtevami.V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST TER DRUGI POGOJI NAROČNIKA Pogoj 8) naročnik zahteva: »Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred rokom za oddajo ponudbe po pravilih stroke, pravočasno, v skladu s pogodbenimi obveznostmi in kakovostno najmanj enemu naročniku dobavil električno vozilo kategorije T1 traktor, v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV«. V definiciji kategorij vozil se kategorija T1 navezuje na kmetijske in gozdarske traktorje kar električni vlak ali primerljivo vozilo seveda ni. Poleg tega so kategorije v državah članicah različne, kar lahko povzroči dodatno zmešnjavo. Predlagamo, da se zahteva spremeni tako, da je referenčno vozilo definirano kot »električno cestno vozilo skupne mase najmanj 1000kg« in brez omembe kategorije.Ker so kategorije v državah članicah lahko različne, naročnik referenčno vozilo definira brez kategorije tako, da ostaja le še zahteva po dobavi električnega vozila v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV. Pogoj 8 se tako po novem glasi: »Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred rokom za oddajo ponudbe po pravilih stroke, pravočasno, v skladu s pogodbenimi obveznostmi in kakovostno najmanj enemu naročniku dobavil električno vozilo, v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.«

Ostalo ostaja nespremenjeno.Datum objave: 09.11.2021   11:46

Datum prejema: 03.11.2021 17:59

Pogoj 8 (str. 19 - Reference): Naročnik s tem javnim naročilom opredeljuje, da kupuje vozilo, ki mora imeti homologacijo za kategorijo SG, ki bo registrirano in bo vozilo tudi po javni cesti. Opredeljuje tudi njegovo vrednost, ki jo omejuje pri 346.300 . Kot referenčno vozilo pa naročnik zahteva dobavo vsaj enega električnega vozila kategorije T1 - traktor (niti ni nujno, da je homologiran), v vrednosti najmanj 80.000 . Ali lahko naročnik pojasni zakonsko podlago za takšno nesmiselno zahtevo, saj z njo ne bo pridobil nikakršne informacije o kakovosti ponudnika in vozila (vlaka), ki ga ponuja? Če je denimo nekdo prodal nehomologiran vlečni traktor v industriji, ni nujno, da bo ponudniku sposoben dobaviti električni cestni turistični vlak. Iz takšne zahteve je mogoče zaključiti, da naročnik vnaprej favorizira enega ponudnika, ki pa ponuja prototip in ne serijsko proizvedenega vlaka.
Ker se naročnik zaveda, da v Sloveniji v zadnjih treh letih nobeden od ponudnikov ni prodal električnega turističnega vlaka s podobnim opisom, bi moral omogočiti ponudnikom, da uporabijo EU reference svojih dobaviteljev, brez nepotrebnega postavljanja ovir in pogojev, ki jih morajo v primeru skupne ponudbe izpolnjevati tudi oni. Naročniku predlagamo, da podaljša rok za zastavljanje vprašanj in za oddajo ponudb in spremeni razpisno dokumentacijo tako, da bodo ponudniki lahko predložili referenco proizvajalca ne da bi moral ta izpolnjevati kakršen koli pogoj naročnika iz tega javnega naročila.Glejte odgovor, objavljen dne 9.11.2021 ob 11.43 uri.

Glede uporabe referenc drugih subjektov: Že veljavna zakonodaja ponudnikom omogoča, da uporabijo reference drugih subjektov (81. člen ZJN-3). Na eno od možnost je naročnik napotil že v razpisni dokumentaciji (»V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.«).

Naročnik torej ne omejuje ponudnikov, da v zvezi s Pogojem 8 uporabijo zmogljivosti drugih subjektom. Opozarja pa, da mora ponudnik, ki za izpolnjevanje Pogoja 8 vključi druge subjekte, pri tem upoštevati zahteve ZJN-3, vključno z veljavno prakso Državne revizijske komisije, in zahteve v razpisni dokumentaciji.

Z namenom, da naročnik administrativno razbremeni ponudnike, spreminja zahtevo v razpisni dokumentaciji pri Pogoju 5, tako da mora Pogoj 5 odslej izpolnjevati le ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu, medtem ko podizvajalcem in subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo, Pogoja 5 ni potrebno izpolnjevati. Razloge za izključitev (Pogoj 1 do Pogoj 4) je naročnik skladno z ZJN-3 zavezan preverjati pri vseh gospodarskih subjektih, ki nastopajo v ponudbi, zato tu zahtev ne spreminja.

Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo spreminjal.
Pogoj 10 (str. 19 - Finančno zavarovanje): Naročnika seznanjamo, da je praksa javnih podjetij, da tudi pri naročanju delovnih in drugih vozil v vrednosti 400.000 in več, za zavarovanje resnosti ponudbe zahtevajo le menice z menično izjavo. Zato se nam zdi nesorazmerna zahteva za predložitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, saj ta inštrumenta ponudnika tudi nekaj staneta. Ob tem naročnik zahteva še izkaz ponudnikove bonitete, ta že sama pove dovolj podatkov o njem, s katerimi bo naročnik seznanjen s finančno stabilnostjo ponudnika. Predlagamo, da naročnik opusti zahtevo po predložitvi zahtevanega finančnega zavarovanja ali pa naj ob njem dovoli še predložitev menic z menično izjavo.
Naročnik kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe dopušča tudi izvršnico.

V tem primeru mora ponudnik naročniku predložiti originalno (lastnoročno) podpisano in notarsko ali upravno overjeno izvršnico v višini 5.000,00 EUR z veljavnostjo do 1. 2. 2022. Predložena izvršnica se mora glasiti na nepogojno denarno obveznost in mora biti dospela. Njena dospelost mora nastopiti z dnem odpiranja ponudb. Izvršnica mora vsebovati navedbo, da je vnovčljiva pri kateri koli banki, kjer ima ponudnik odprte transakcijske račune in na sami izvršnici morajo biti navedeni tudi nazivi vseh bank ter številke transakcijskih računov.

Upnik/naročnik bo zahteval plačilo obveznosti iz nje v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem/ponudnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev v primeru:
 če bo ponudnik umaknil ponudbo v času njene veljavnosti po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
 če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali
 če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji javnega naročila.

Predložene izvršnice za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjene po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo predložena izvršnica vrnjena, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe.

NAVODILA ZA PREDLOŽITEV IZVRŠNICE:
Izvršnica se ne oddaja v sistemu eJN.

Originalno podpisano in overjeno izvršnico ponudnik predloži naročniku do roka in ure za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici, na katero napiše naziv naročnika, naziv pošiljatelja, oznako javnega naročila z navedbo »ne-odpiraj«.

Ponudnik sam odgovarja za to, da izvršnica do naročnika prispe pravočasno (dan in ura). Za presojo pravočasnosti prispetja izvršnice velja prejemna teorija.

V primeru, da bo zraven izvršnice predložena še kakšna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije. Vsa ostala ponudbena dokumentacija se oddaja v sistemu eJN.


B1 Pogon: V točki 3 te zahteve naročnik izraža, da mora vlečno vozilo z enim vagonom premagovati klančino z naklonom 18% na makadamski podlagi. Zakaj naročnik to zahteva, če v parku takšne klančine sploh nima?

Razpisni dokumentaciji je priložen obremenitveni kolektiv ene od možnih zahtevnejših poti v parku. Meritve so bile opravljene z namenom, da se ponudnikom prikaže realne možnosti vožnje in zahtevane obremenitve vlaka po parku. Na 85 ha parka je sicer več različno strmih poti, med njimi tudi z naklonom 19 %. Naročnik ima pravico do izbire različnih voznih poti vlaka, zato je zahtevan tak naklon.