Dosje javnega naročila 007033/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-182/21; Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.056.633,61 EUR

JN007033/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.10.2021
JN007033/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2021
JN007033/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN007033/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2022
JN007033/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2022
JN007033/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.06.2022
JN007033/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN007033/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.12.2022
JN007033/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.05.2023
JN007033/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.07.2023
JN007033/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 11.07.2023
JN007033/2021-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.07.2023
JN007033/2021-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.08.2023
JN007033/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.08.2023
JN007033/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.08.2023
JN007033/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 03.08.2023
JN007033/2021-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.08.2023
JN007033/2021-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007033/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419142/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000556/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7509
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-182/21; Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona
Referenčna številka dokumenta: 43001-140/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2021   15:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pozivamo vas, da omogočite ponudnikom pridobitev tehnične dokumentacije preko spleta in ne osebno pri naročniku.

ODGOVOR
Ostala dokumentacija je na voljo na Naročnikovi spletni strani:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000556/narocilo.html
Datum objave: 20.10.2021   10:04
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI!

Pri točki 3.2.3.6 pod tč. c) in d) vezano na zahteve referenc;
c ) ali lahko omenjeno referenco izpolnjuje ponudnik sam ali v skupni ponudbi katerikoli od partnerjev ali tudi podizvajalec, in ta dela potem tudi prevzame?
d) ali lahko omenjeno referenco izpolnjuje ponudnik sam ali v skupni ponudbi katerikoli od partnerjev ali tudi podizvajalec, in ta dela potem tudi prevzame?

hvala in lp

ODGOVOR
Kot je navedeno v opombah točke 3.2.3.6, zahtevani referenčni posel iz točk c in d, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt (ponudnik ali njegov podizvajalec), ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti (ponudnik ali njegov podizvajalec).Datum objave: 20.10.2021   15:05
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov brvi.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil načrt brvi.Datum objave: 25.10.2021   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Vljudno naprošamo, da omogočite oz. razširite referenčne pogoje za vodjo gradnje objektov za jekleni premostitveni objekt tudi na izvedbo armiranobetonskega premostitvenega objekta, prav tako za gospodarski subjekt.

Hvala. lep pozdrav

ODGOVOR
Predvidena je gradnja jeklenega premostitvenega objekta, zato naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 04.11.2021   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika naprošamo, da spremeni pogoj izobrazbe za vodjo gradnje objektov, in sicer tako, da lahko tudi kandidirajo vodje gradnje s področja strojništva.
Naročnik bo s tem pridobil več konkurenčnih ponudb, v kolikor bo zahtevane pogoje razširil.

hvala.

ODGOVOR
Ker gre skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju razpisanih del pretežno za gradbena dela, je lahko vodja gradnje samo iz področja gradbene stroke. Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.Datum objave: 09.11.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno vas naprošamo in pozivamo, da za točko 3.2.3.4 ter 3.2.3.6 c) razširite pogoj za novogradnjo ali rekonstrukcijo jeklenega premostitvenega objekta ne samo na državne in lokalne ceste, kot je zapisano, ampak tudi na železnicah, saj je novogradnja ali rekonstrukcija premostitvenega objekta na železnici, vsaj enako oz. še bolj zahtevna od premostitvenega objekta na državni ali lokalni cesti. S tako referenco ugodimo vaši zahtevi po usposobljenosti kadra ter gospodarskega subjekta za dela, ki se bojo izvajala na tem projektu.

ODGOVOR
Naročnik se strinja s predlogom in bo spremenil referenčni pogoj ter objavil spremenjena Navodila za pripravo ponudbe v točkah 3.2.3.4 ter 3.2.3.6 c).
Datum objave: 09.11.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Vezano na zahtevano referenco v točki 3.2.3.4. "- v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb je vsaj enkrat vodil novogradnjo ali rekonstrukcijo jeklenega premostitvenega objekta na državni ali lokalni cesti v pogodbeni vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV in minimalnim razponom med krajnimi oporniki objekta v dolžini 5,0 m..", prosimo za razširitev reference tudi na novogradnjo ali rekonstrukcijo jeklenega premostitvenega objekta na železniški infrastrukturi. Takšni objekti so glede na zahtevenost oz. težavnost primeljivi objektom na cestah. Prav tako je bistveno več premostitvenih objektov na železniški infrastrukturi, ki so kovičene izvedbe, kar je tudi opredeljeno v popisu del pri izvedbi nove brvi. Za dopolonitev reference prav tako prosimo v točki 3.2.3.6.

2. Vezano na popis del (zavihek 2_1 BRV), točka 0002 S5 8 721, prosimo za natančnejšo opredelitev sistema zaščite (dejansko zahtevan sistem zaščite, oz. vsaj korozijsko izpostavo-razred in predvideno trajnost sistema zaščite). V tehničnem poročilu k PZI načrtu, brv G11.1. (načrt: 1052/APA-BRV), je namreč zelo ohlapno navedena zahteva po protikorozijski zaščiti. Posledično lahko pride do zlorab oz. aplikacije neustreznega sistema zaščite, kar lahko bistveno zmanjša trajnost samega objekta in posledično poveča stroške vzdrževanja naročniku.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik se strinja s predlogom in bo spremenil referenčni pogoj ter objavil spremenjena Navodila za pripravo ponudbe v točkah 3.2.3.4 ter 3.2.3.6 c).

2. Antikorozijska zaščita naj se izvede s sistemom premaza A5I.02 ali podobnim, ki ustreza zahtevam za razred C5-I po SIST EN ISO 12944-5 ter zagotavlja trajnost zaščite za več kot 15 let (H) po SIST EN ISO 12944-1:

Primer sistema premaza A5I.02:
- 1 x temeljni premaz: Epoksi 80 m 1-2 x vmesni premaz
- Epoksi skupaj 160 m 1 x prekrivni premaz:
- Poliuretan (odporen na UV, RAL določi investitor) 80 m
Datum objave: 09.11.2021   10:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na nekatera vprašanja še niste odgovorili. Prosimo vas za odgovore.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo odgovoril na odgovore skladno z zastavljenim rokom. Nekatera pojasnila terjajo več časa za pripravo, prosimo za razumevanje.Datum objave: 11.11.2021   09:20
VPRAŠANJE

1. V glavni rekapitulaciji je predvidenih 10% nepredvidenih del. Poleg tega je 10% nepredvidenih del predvideno tudi v rekapitulaciji pri regionalni cesti kakor tudi pri kolesarskih poteh in avtobusni postaji. Ali je res potrebno tako velika rezerva za nepredvidena dela?

2. Pri AB zidovih je opis postavke venomer enak »Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid visok do 2 m z vsem pomožnim delom in materialom (2x151 m2), vključno z zaključno trikotno letvo«. Količine pri različnih AB zidovih je različna. Ali se pri oblikovanju cene upošteva ena stran dvostranskega opaža ali obe strani?

3. Pri AB zidovih je opis postavke za beton »Dobava in vgraditev cementnega betona v preprez 0.16 do 0.30 m3/m2-m z dodatkom za odpornost proti soli (cementol SPA)«. Prosimo, da se natančno določijo karakteristike betona.

4. Pri kolesarski stezi je pri postavki 3.05 zapisano« Izdelava obrabne in zaporne plasti iz AC 11 surf B 70/100 A5 - Z2 (kolesarska površina,...) v debelini 50cm«. Tu je bila verjetno debelina asfalta mišljena 5cm (50mm)?

5. Pri »Vodenju in zavarovanju prometa v času gradnje« je v postavki 1.02 zapisano »Postavitev in odstranitev zapore z materialom (vnesenega zneska ne spreminjaj, obračun po dejanskih stroških!)«. Prosil bi za pojasnilo, kaj je potem predvideno za obračun po postavki 1.03. »Najem znakov in pripadajoče opreme« in 1.04. »Pregledi zapore s strani koncesionarja«? Prosimo, da se za vse zapore definira cena s strani koncesionarja in bo tako pri vseh ponudnikih enak.

6. Pri popisu za odsek Gubčeva ulica je v postavki 312 zapisano »Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti AC22 base B50/70 A3«. Prosim za debelino asfaltne plasti.

7. Pri popisu za odsek Gubčeva ulica je v postavki 123 »Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem« predvidena enota m1. Ali to drži? Prosimo, da se za vse zapore definira cena s strani koncesionarja in bo tako pri vseh ponudnikih enak.

8. Pri kolesarski poti pododsek 6 je pri nasipih druga postavka zapisano »Ureditev zunanjih robov nasipa z vgraditvijo kamnite konstrukcijena obeh straneh v širini cca 1m in globini cca 0,5m.« Kaj natančno je potrebno upoštevati pri oblikovanju cene?

ODGOVOR
1. Naročnik bo objavil popravek popisa del.
2. Upoštevata se obe strani. Primer: pri količini 151 m2 dvostranskega opaža pomeni 2x 151 m2 . Zato je v oklepaju napisano 2 x 151 m2
3. C30/37, XC4, XD3, XF4, XA1, Dmax=16 mm. Velja za vse postavke za beton opornih zidov v popisu del. Naročnik bo objavil popravek popisa del.
4. Pravilna debelina asfalta je 5 cm. Naročnik bo objavil popravek popisa del.
5. Naročnik bo objavil popravek popisa del.
6. Naročnik bo objavil popravek popisa del.
7. Naročnik bo objavil popravek popisa del.
8. Odgovor:
Gre za naslednjo postavko:
0002 N 2 4 101
S to postavko so bili mišljeni predvsem zunanji nasipni robovi oz. stopničenje nasipnih brežin (spodaj v rdečem okvirju) zaradi širitve.


V popisih so predvidene količine stopničenj na obeh straneh (šrafirano) upoštevane v dveh postavkah, in sicer:
0001 S 2 4 112
0002 N 2 4 101

Na Naročnikovi spletni strani je prikazan izris je v KPP-ju, potreba po tem bo dejansko razvidna v času gradnje, glede na terenske razmere in stanje obstoječega nasipa.
Datum objave: 11.11.2021   09:21
VPRAŠANJE
Pri regionalni cesti sta postavki 4.26 in 4.28 "Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže......" količinsko in opisno sumljivo podobni. Ali je prišli do napake ali sta to dejansko dve različni postavki?

ODGOVOR
Postavka 4.28 ostane, postavka 4.26 se briše. Naročnik bo objavil popravek popisa del.Datum objave: 11.11.2021   13:24
Naročnik sporoča, da je popravljen popis del objavljen na Naročnikovi spletni strani:
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000556/narocilo.html