Dosje javnega naročila 007102/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP BLAZIN ZA OGREVANJE IN HLAJENJE BOLNIKA
ZJN-3: Odprti postopek

JN007102/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007102/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 202-526974
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Pipan
spela.pipan@kclj.si
+386 15221126

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419168/RD_BLAZINE_ZA_OGREVANJE_IN_HLAJENJE_BOLNIKA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7475
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP BLAZIN ZA OGREVANJE IN HLAJENJE BOLNIKA
Referenčna številka dokumenta: 845080110-057-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP BLAZIN ZA OGREVANJE IN HLAJENJE BOLNIKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: BLAZINA ZA OGREVANJE ZA POD BOLNIKA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BLAZINA ZA OGREVANJE ZA POD BOLNIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: BLAZINA ZA OGREVANJE ZA POD BOLNIKA-PEDIATRIČNA MALA-NEONATALNA IN PEDIATRIČNA VELIKA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BLAZINA ZA OGREVANJE ZA POD BOLNIKA-PEDIATRIČNA MALA-NEONATALNA IN PEDIATRIČNA VELIKA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ODEJE ZA HLAJENJE IN OGREVANJE BOLNIKOV
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ODEJE ZA HLAJENJE IN OGREVANJE BOLNIKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: BLAZINA ZA OGREVANJE ZA POD BOLNIKA- S TRAKCI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BLAZINA ZA OGREVANJE ZA POD BOLNIKA- S TRAKCI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2021   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2021   07:55
VPRAŠANJE 1:
spoštovani,
ali so količine artiklov v predračunu letne ali triletne?

Hvala.

ODGOVOR 1:
Količine so za celotno trajanje pogodbe, torej 3-letne.
Datum objave: 04.11.2021   08:21
VPRAŠANJE 3:
Spoštovani,

v 3. sklopu zahtevate 3 različne vrste blazin in 35 aparatov kompatibilnimi z njimi. Ali zahtevate, da so vse tri vrste blazin v sklopu kompatibilne z vsemi 35 aparati, kar pomeni da morajo vse 3 vrste blazin biti od istega proizvajalca? V nasprotnem najslabšem primeru boste morali na deloviščih, kjer bi uporabljali vse tri vrste blazin imeti tudi tri različne aparate.

Hvala za odgovor, lep pozdrav

ODGOVOR 3:

Ne, ne zahtevamo.


VPRAŠANJE 2:
Spoštovani,

v sklopu 3 navajate dimenzije ogrevalnega/napihljivega dela. Ali ste imeli v mislih dimenzije, ko je blazina napihnjena ali nenapihnjena?

Lep pozdrav.

ODGOVOR 2:

V mislih smo imeli dimenzije napihljivega dela ( tako kot je napisano v strokovnih zahtevah).Datum objave: 04.11.2021   12:15
VPRAŠANJE 3
Spoštovani,

v 3. sklopu zahtevate 3 različne vrste blazin in 35 aparatov kompatibilnimi z njimi. Ali zahtevate, da so vse tri vrste blazin v sklopu kompatibilne z vsemi 35 aparati, kar pomeni da morajo vse 3 vrste blazin biti od istega proizvajalca? V nasprotnem najslabšem primeru boste morali na deloviščih, kjer bi uporabljali vse tri vrste blazin imeti tudi tri različne aparate.

Hvala za odgovor, lep pozdrav

DOPOLNITEV ODGOVORA 3:

Katerikoli proizvajalec, ki bo izbran v sklopu 3, mora dostaviti tudi 35 ustreznih, kompatibilnih aparatov.

Datum objave: 08.11.2021   10:54
VPRAŠANJE 4:
Pozdravljeni,

glede na članek Bräuer, et. All., »Efficacy of forced-air warming systems with full body blanket«, Can J ANESTH 2007 / 54: 1 / pp 3441 je možno zaključiti, da obstajajo velike razlike med grelnimi blazinami glede učinkovitosti ogrevanja oz. izmenjave toplote, pri čemer dimenzije niso klinično relevantne. Z vašimi strokovnimi zahtevami pa ravno z dimenzijami omejujete konkurenco. Menimo, da je za pridobitev blazin, ki bodo najbolj učinkovita, smiselno zahtevati pretočnost vsaj 45 CFM (cubic feet per minute), kar je odvisno od pretoka aparata in kvalitete grelnih blazin. Večja kot je vrednost CFM, večji je dotok toplega ogrevana zraka iz aparata skozi blazino do bolnika. Prosimo za potrditev, da mora ponudnik ponuditi grelne blazine oz aparat, ki omogoča pretočnost vsaj 45 CFM.

Lep pozdrav.

ODGOVOR 4:

Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.


Datum objave: 08.11.2021   11:05
VPRAŠANJE 5:
Spoštovani,

prosimo vas za dodatno pojasnilo vašega odgovora, objavljenega 04.11.2021 ob 08:21 uri. Ali vas pravilno razumemo, da so dimenzije, ki jih zahtevate za napihljivi oz. grelni del blazine v trenutku, ko je blazina nenapihnjena oz. ni v uporabi?

Hvala, lp

ODGOVOR 5:
Da.
Datum objave: 08.11.2021   11:07
VPRAŠANJE 6:
Pozdravljeni,

glede na vaš odgovor iz dne 04.11.2021 (08:21) in navodila proizvajalcev, ki za pravilno delovanje in garancijo pogojujejo uporabo originalnih grelnih blazin, nas zanima, kako boste v operacijski, kjer npr. uporabljate vse 3 vrste blazin usklajevali uporabo z aparati. Iz tega sledi, da v tej operacijski potrebujete 3 različne aparate. Kako boste v operacijski optimizirali število aparatov, ki jih potrebujete za uporabo grelnih blazin, skladno z navodili proizvajalca?

Lep pozdrav

ODGOVOR 6:

Sledili bomo navodilom proizvajalcaDatum objave: 08.11.2021   11:08
VPRAŠANJE 7:
Spoštovani,

dimenzijam, ki jih zahtevate za grelne blazine v sklopu 3, ustreza samo ponudnik blazin Warmtouch. Blazine, ki bi jih želeli ponuditi minimalno odstopajo pri določenih dimenzijah:
1) Pri blazini zgornji za odrasle, pod postavko 40 bi ponudili blazino ki ustreza dolžini, vendar je 2cm krajša od dovoljenih zahtev
2) Pri blazini zgornji za otroke, pod postavko 50 bi ponudili blazino dimenzije 1660x1330, katere grelni del je dimenzij 1010x790
3) Pri blazini za zgornji del telesa pod postavko 60 bi ponudili blazino, ki ustreza dolžini in pri širini odstopa 2 cm.
Prosimo, da potrdite ustreznost grelnih blazin s specifikacijami kot je navedeno zgoraj, saj vam zagotavljamo, da boste s tem pridobili zelo konkurenčno ponudbo grelnih blazin, ki so glede na učinkovitost ogrevanja bistveno bolj učinkovite od grelnih blazin, ki trenutno edine izpolnjujejo razpisne pogoje.

Hvala za odgovor, lep pozdrav

ODGOVOR 7:
1. Lahko ponudite.
2. Lahko ponudite.
3. Lahko ponudite.Datum objave: 11.11.2021   10:10
VPRAŠANJE 8:
Spoštovani,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

Sklop 002 BLAZINA ZA OGREVANJE ZA POD BOLNIKA-PEDIATRIČNA MALA-NEONATALNA, ident 59838
- Ali zahtevate, da ima blazina priloženo prozorno pregrinjalo, ki tvori 'šotor' toplega zraka, ki obkroža pacienta, saj gre v tem primeru za zelo majhne paciente, pri katerih je akumulacija toplote majhna, izguba temperature pa še toliko občutnejša.

Sklop 003 BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA - OTROŠKA, ident 59841
- Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovredno blazino z odstopanjem le v dolžini navzgor, kar z vidika uporabnosti ne otežuje rokovanja, in sicer dolgo 152 cm ?

Hvala

ODGOVOR 8:
1. Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.
2. Minimalna odstopanja so sprejemljiva. Ustreznost dimenzij grelnih blazin bomo ocenili pri testiranju.
Datum objave: 11.11.2021   10:12
VPRAŠANJE 9:
Spoštovani,

V sklopu 001 zahtevate kar 30 aparatov v brezplačno uporabo, kar je izredno veliko število glede na to, da poraba enakovrednih blazin iz preteklega javnega naročila zelo močno odstopa od razpisanih količin.
Prosimo, da naročnik ponovno oceni svoje potrebe in število zahtevanih aparatov za brezplačno uporabo temu ustrezno zmanjša.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR 9:
Ocena potreb po številu aparatov se ne spremeni.
Datum objave: 11.11.2021   10:13
VPRAŠANJE 10:
Lepo pozdravljeni!

Dimenzije, ki jih zahtevate, niso objektivno opravičljive. Predlagamo, da jih izločite in dovolite ponudnikom, da ponudijo blazine, ki najbolje ustrezajo ostalim strokovnim zahtevam ter ustreznost blazin preverite v fazi testiranja in tudi možnost testiranja lastnosti aparatov, za katere v razpisu ne navajate kriterijev, kot so: glasnost delovanja, teža, hitrost ogrevanja, pretok toplega zraka, velikost aparata, enostavnost uporabe itd.

Prijeten pozdrav.

ODGOVOR 10:
Minimalna odstopanja so sprejemljiva. Ustreznost dimenzij grelnih blazin bomo ocenili pri testiranju.
Datum objave: 11.11.2021   10:14
VPRAŠANJE 11:
Spoštovani,

po pregledu večjih ponudnikov grelnih blazin (Cocoon, 37 degrees, Warmtouch, Smiths, 3M) smo ugotovili sledeče:
1. Razpisan razpon dimenzij pod postavko 40 je dolžina 2000 mm +/- 15% in širina 900 mm +/- 10%. Od zgoraj navedenih proizvajalcev ustreza le blazina Warmtouch s kataloško št. 5030810 in dimenzijami grelnega dela 1830x990 mm.
2. Razpisan razpon dimenzij pod postavko 50 je dolžina 1300 mm +/- 10% in širina 800 mm +/- 15%. Od zgoraj navedenih proizvajalcev ustreza le blazina Warmtouch s kataloško št. 5030840 in dimenzijami grelnega dela 1240x730 mm.
3. Razpisan razpon dimenzij pod postavko 60 je dolžina 2000 mm +/- 10% in širina 600 in 950 mm. Od zgoraj navedenih proizvajalcev ustreza le blazina Warmtouch s kataloško št. 5030870 in dimenzijami grelnega dela 2020x610 mm.

Na podlagi zgoraj navedenega menimo, da s takšnimi zahtevami kršite načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Zato vas pozivamo, da razpišete dimenzije blazin, ki bodo omogočile prijavo več ponudnikov, ali pa dimenzije izločite iz strokovnih kriterijev, saj dimenzije niso klinično relevantne in namesto teh navedete le tip blazin kot npr.:
a) Blazina odrasla za pokrivanje celega telesa,
b) Blazina otroška za pokrivanje celega telesa,
c) Blazina odrasla za pokrivanje zgornjega dela telesa z odročenimi rokami.

V nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek.

Lep pozdrav.


ODGOVOR 11:
Minimalna odstopanja so sprejemljiva. Ustreznost dimenzij grelnih blazin bomo ocenili pri testiranju.
Datum objave: 11.11.2021   10:15
VPRAŠANJE 12:
Pozdravljeni,

Glede na blazine, ki jih zahtevate v sklopu 0003, je na trgu veliko proizvajalcev blazin, ki imajo poleg grelnega dela širši rob in so blazine posledično širše in daljše kot blazine, ki so skoraj v celoti grelne (kot recimo Warmtouch, ki so specificirane v zahtevah). Prednost večjih blazin je, da omogočajo boljšo pokritost bolnika, boljše zadrževanje toplote oziroma manjšo izgubo toplote. Posledično je pri takšnih grelnih blazinah grelni del manjši kot pri blazinah, ki so skoraj v celoti grelne, vendar s kliničnega vidika niso manj učinkovite.
Iz zgoraj navedenih razlogov naročnika prosimo za potrditev, da lahko ponudimo sledeče blazine:
- BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA - ODRASLI, katere celotna dolžina je 195cm in širina 100cm ter ima grelni del dolžine 163cm in širine 70cm.
- BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA - OTROŠKA, katere celotna dolžina je 120cm in širina 100cm ter ima grelni del dolžine 99cm in širine 70cm.
- BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA ZA ZGORNJI DEL TELESA, katere celotna dolžina je 196cm in širina 57cm ter ima grelni del dolžine 184cm in širine 53cm.
Menimo, da boste s tem dobili konkurenčno ponudbo in hkrati ohranili kakovost oskrbe pacientov.
Ali si strinjate s predlogom?

Lep pozdrav

ODGOVOR 12:
Minimalna odstopanja so sprejemljiva. Ustreznost dimenzij grelnih blazin bomo ocenili pri testiranju.Datum objave: 11.11.2021   10:23
VPRAŠANJE 13:
POzdravljeni,

Sklopi 001, 002 in 003: Naročnik razpisuje dimenzije ogrevalnega/napihljivega dela blazin
Uradno dostopni podatki pri grelnih blazinah so dimenzije nenapihnjene blazine, naročnik pa razpisuje dimenzije napihljivega dela blazine. Napihljiv del blazine ni uradno preverljiv podatek, ker pri proizvajalcih ni posebej deklariran. Prosimo, da zahtevo ogrevalni/napihljiv del blazine spremenite v dimenzijo celotne blazine.

Hvala za odgovor

ODGOVOR 13:
Minimalna odstopanja so sprejemljiva. Ustreznost dimenzij grelnih blazin bomo ocenili pri testiranju.Datum objave: 11.11.2021   10:24
VPRAŠANJE 14:
Spoštovani,

naročnik v dodatnih strokovnih zahtevah od ponudnika želi aparature s stojalom/nosilcem na koleščkih v brezplačno uporabo za čas trajanja pogodbe.

Prosimo za potrditev, da zgoraj navedeni pogoj izpolnimo z aparaturami ki so že v vaši ustanovi v brezplačni uporabi.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR 14:
Naročnik želi nove aparate.
Datum objave: 11.11.2021   10:29
VPRAŠANJE 15:
Spoštovani,

glede na kriterije v okviru izvedene raziskave trga, menimo, da bi večina ponudnikov grelnih blazin ustrezala zahtevam. V javnem naročilu, kot ste ga objavili, favorizirate samo enega ponudnika in s tem kršite načelo konkurenčnosti med ponudniki, kot ga določa 5. člen ZJN-3, obenem pa tudi neposredno kršite četrti odstavek 68. člena ZJN-3. Prav tako z vašimi razpisnimi zahtevami kršite tudi 4. člen ZJN-3, ki opredeljuje načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, saj ste kot naročnik zavezani, da javno naročanje izvedete tako, da se z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, kar pa z razpisnimi zahtevami, ki omogočajo oddajo ponudbe izključno enemu samemu ponudniku, prav gotovo ni mogoče. V kolikor ne revidirate strokovnih zahtev na način, ki bo omogočal prijavo več ponudnikov, bomo primorani vložiti revizijo.

Lep pozdrav

ODGOVOR 15:
Naročnik iz napisanega ni razbral vprašanja, zato nanj ne more odgovoriti. Naročnik je mnenja, da so strokovne zahteve napisane na način, da ne krši določil ZJN-3.
Datum objave: 11.11.2021   12:15
VPRAŠANJE 16:
Spoštovani,

glede na dimenzije blazin, ki jih zahtevate v tretjem sklopu, se s takšnimi zahtevami omejujete zgolj na enega proizvajalca Warmtouch. Menimo, da odstopanja dimenzij ostalih ponudnikov Smiths, 3M, 37 degrees, Cocoon, Sub-zero (cincinatty) niso klinično relevantna, zato predlagamo, da dimenzije pri teh blazinah izključite in omejite samo na splošne zahteve po namenu oz velikosti: GRELNA BLAZINA ZA POKRIVANJE CELEGA TELESA, ZA ODRASLE; GRELNA BLAZINA ZA POKRIVANJE CELEGA TELESA, OTROŠKA; GRELNA BLAZINA ZA POKRIVANJE ZGORNJEGA DELA TELESA Z ODROČENIMI ROKAMI, saj boste s tem dobili več ustreznih ponudb za grelne blazine različnih proizvajalcev.
Ali se strinjate s predlogom?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR 6:
Strokovne zahteve ostanejo nespremenjene.
Datum objave: 11.11.2021   12:16
VPRAŠANJE 17:
Pozdravljeni,

Na trgu je veliko ponudnikov grelnih blazin in za njimi kompatibilnimi grelnimi aparati. Največja razlika pri grelnih aparatih je predvsem v glasnosti med njihovim delovanjem, kar zna biti tudi zelo moteče za zdravstveno osebje v operacijski. Zato predlagamo da omejite tudi glasnost grelnega aparata na 50dB. Ali se strinjate s predlogom?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR 17:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.Datum objave: 11.11.2021   12:18
VPRAŠANJE 18:
Spoštovani,

ob pregledu zahtev razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je naročnik pri oblikovanju tehničnih specifikacij kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in 68. člen ZJN-3, saj so zahtevane dimenzije grelnih blazin, oblikovane na način, da privilegira točno določenega proizvajalca, kar pomeni, da se glede na zahteve lahko prijavi samo en ponudnik. Želeli bi izpostaviti, da so naročniki v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico razlikovanje tako, da so zahteve klinično opravičljive. Glede na minimalna odstopanja dimenzij vseh ostalih proizvajalcev pri vsaj eni od treh blazin v 3. sklopu, menimo, da takšne zahtevane dimenzije niso klinično opravičljive, saj zaradi minimalnega odstopanja onemogočajo prijavo ponudnikom blazin 3M, Coocon, Smiths , 37 degrees, Sub-zero (cincinatty).
Glede na podatke ki so na voljo na spletu predlagamo, da se zahteve glede dimenzij grelnega napihljivega dela spremenijo kot predlagamo spodaj, saj boste s tem omogočili prijavo tudi ostalim konkurentom grelnih blazin, ki so glede na literaturo (Bräuer, et. all, »Efficacy of forced-air warming systems with full body blankets«, Can J ANESTH 2007 / 54: 1 / pp 3441) celo bolj učinkoviti kar se tiče ogrevanja:
BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA ODRASLI: Dolžina: 1900 ± 10%; Širina: 900 ± 15%
BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA OTROŠKA Dolžina: 1150 ± 20%; Širina: 900 ± 15%
BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA ZA ZGORNJI DEL TELESA: Dolžina 2000 mm ± 10%; Širina 650 ± 15%
Naročnika pozivamo, da popravi tehnične specifikacije skladno z določili 68. člena ZJN-3 in na način, da zagotovi spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela zagotavljanja konkurence med ponudniki. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo.

Najlepša hvala.

ODGOVOR 18:
Minimalna odstopanja so sprejemljiva. Ustreznost dimenzij grelnih blazin bomo ocenili pri testiranju.
Datum objave: 11.11.2021   12:19
VPRAŠANJE 19:
Spoštovani,

ob pregledu zahtev razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je naročnik pri oblikovanju tehničnih specifikacij kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in 68. člen ZJN-3, saj so zahtevane dimenzije grelnih blazin, oblikovane na način, da privilegira točno določenega proizvajalca, kar pomeni, da se glede na zahteve lahko prijavi samo en ponudnik. Želeli bi izpostaviti, da so naročniki v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico razlikovanje tako, da so zahteve klinično opravičljive. Glede na minimalna odstopanja dimenzij vseh ostalih proizvajalcev pri vsaj eni od treh blazin v 3. sklopu, menimo, da takšne zahtevane dimenzije niso klinično opravičljive, saj zaradi minimalnega odstopanja onemogočajo prijavo ponudnikom blazin 3M, Coocon, Smiths , 37 degrees, Sub-zero (cincinatty).
Glede na podatke ki so na voljo na spletu predlagamo, da se zahteve glede dimenzij grelnega napihljivega dela spremenijo kot predlagamo spodaj, saj boste s tem omogočili prijavo tudi ostalim konkurentom grelnih blazin, ki so glede na literaturo (Bräuer, et. all, »Efficacy of forced-air warming systems with full body blankets«, Can J ANESTH 2007 / 54: 1 / pp 3441) celo bolj učinkoviti kar se tiče ogrevanja:
BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA ODRASLI: Dolžina: 1900 ± 10%; Širina: 900 ± 15%
BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA OTROŠKA Dolžina: 1150 ± 20%; Širina: 900 ± 15%
BLAZINA ZA OGREVANJE BOLNIKA - ZGORNJA ZA ZGORNJI DEL TELESA: Dolžina 2000 mm ± 10%; Širina 650 ± 15%
Naročnika pozivamo, da popravi tehnične specifikacije skladno z določili 68. člena ZJN-3 in na način, da zagotovi spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela zagotavljanja konkurence med ponudniki. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti zahtevek za revizijo.

Najlepša hvala.

ODGOVOR 19:
Minimalna odstopanja so sprejemljiva. Ustreznost dimenzij grelnih blazin bomo ocenili pri testiranju.