Dosje javnega naročila 007129/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica
Storitve: PREVZEM, ODVOZ IN KONČNA OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN KOSOVNIH ODPADKOV
ZJN-3: Odprti postopek

JN007129/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.10.2021
JN007129/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007129/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2021
JN007129/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007129/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 203-530650
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.
Prešernova ulica 7
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
info@kp-ilb.si
info@kp-ilb.si
+386 57110671

Internetni naslovi
http://www.kp-ilb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419244/2_Obrazci_Oddaja_MKO_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7527
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM, ODVOZ IN KONČNA OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN KOSOVNIH ODPADKOV
Referenčna številka dokumenta: 20-352/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem in končna oskrba mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov za dvanajst (12) mesecev, pri čemer storitev obsega:
nakladanje odpadkov v zbirnem centru in prevzem le-teh,
prevoz do mesta obdelave odpadkov in razkladanje odpadkov,
obdelavo odpadkov,
odlaganje ostankov po obdelavi ali odstranjevanje z drugimi dovoljenimi postopki,
poravnava predpisanih okoljskih dajatev.

Storitev se nanaša na mešane komunalne odpadke s številko odpadka 20 03 01 in kosovne odpadke s številko odpadka 20 03 07 glede na Seznam odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES (Ur.l. EU, št. L 370, 30.12.2014)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Ilirska Bistrica z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevzem in končna oskrba mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov za dvanajst (12) mesecev, pri čemer storitev obsega:
nakladanje odpadkov v zbirnem centru in prevzem le-teh,
prevoz do mesta obdelave odpadkov in razkladanje odpadkov,
obdelavo odpadkov,
odlaganje ostankov po obdelavi ali odstranjevanje z drugimi dovoljenimi postopki,
poravnava predpisanih okoljskih dajatev.

Storitev se nanaša na mešane komunalne odpadke s številko odpadka 20 03 01 in kosovne odpadke s številko odpadka 20 03 07 glede na Seznam odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES (Ur.l. EU, št. L 370, 30.12.2014)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2021   11:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun".Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.
Prešernova ulica 7
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2021   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaše javno naročilo zaradi določila "Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celoten obseg javnega naročila. Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb" bistveno omejuje možnosti, za pridobitev konkurenčnih ponudb k čemur ste zavezani kot javni naročnik.
Obstajajo utemeljni domneve, da bodovaši občanii omejevanja konkurenčnosti z navedenim dololočilom RD plačevali višje položnice za ravnanje z odpadki.

Omenjeno določilo bitveno omejuje število potencilnih ponudnikov, ki lahko oddajo ponudbo kljub temu da imamo v regiji dovolj ustrezno usposobljenih obdelovalcev odpadkov.

Za navedeno določilo RD ne obstajajo smiselni razlogi saj gre za dva posamična tipa odpadkov 20 03 07 kosovni odpadki in 20 03 01 mešani komunalni odpadki, ki se oddajata in obdelujeta posamično ravno tako pa se omenjena odpadka vodita ločeno tudi v evidencah postopkov obdelave odpadkov.

Pozivamo vasVdoločilo RD, ki bistveno omejuje konkurenčnost umaknete in omogočite, da obdelovalci oddajo samostojno ponudbo za vsak tip odpadka.


ODGOVOR

Spoštovani!

Določila ostajajo nespremenjena.
Datum objave: 25.10.2021   09:54
VPRAŠANJE
1.) Ali je potrebno priložiti k ponudbi tudi podpisano in parafirano pogodbo?

2.) Izjava 3 - ali se lahko izjava priloži na lastnem obrazcu?

ODGOVOR

Spoštovani!

1.) Da
2.) Lahko če vsebuje vse zahtevane podatke iz Izjave 3.
Datum objave: 28.10.2021   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji smo zasledili napako, in sicer vezano na količine odpadkov, ki so predmet javnega razpisa. V dokumentu Povabilo k oddaji ponudbe (str. 24) je navedeno, da so predmet razpisa mešani komunalni odpadki v količini 1.560 t ter kosovni odpadki v količini 460 t, medtem ko je v Ponudbenem predračunu potrebno navesti ceno za mešane komunalne odpadke v količini 1.610 t ter kosovne odpadke v količini 800 oz. 440 t.

Prosimo za pojasnilo, katere količine so prave za pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za opozorjeno napako. Pravilna količina za mešane komunalne odpadke je 1.560 t, za kosovne odpadke pa 460 t.