Dosje javnega naročila 007050/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
Gradnje: IZGRADNJA PARKIRIŠČA Z RAZSVETLJAVO NA POVRŠINAH SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007050/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2021
JN007050/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2021
JN007050/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007050/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2021
JN007050/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007050/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Černelčeva cesta 15
8250
SI
Brežice
Slovenija
Anica Hribar
info@sb-brezice.si
+386 74668106

Internetni naslovi
https://www.sb-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419384/Objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419384/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7555
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA PARKIRIŠČA Z RAZSVETLJAVO NA POVRŠINAH SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE
Referenčna številka dokumenta: 411-18/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja parkirišča skupaj z razsvetljavo na površinah Splošne bolnišnice Brežice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja parkirišča skupaj z razsvetljavo na površinah Splošne bolnišnice Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2021
Konec: 30.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2021   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za 5 delavnih dni!
Od dneva objave pa do roka oddaje je praktično 5 delavnih dni, ponudniki pa poleg vaše ponudbe pripravljamo tudi še ostale.
Hvala na razumevanju.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe do 29. 10. 2021.
Datum objave: 19.10.2021   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo da se sorazmerno podaljšanemu roku za oddajo ponudbe, podaljša tudi rok za zastavljanje vprašanj.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 25. 10. 2021 do 9.00 ure


Datum objave: 20.10.2021   10:06
VPRAŠANJE
Postavka 2.07 (25 187) Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 40 do 80 cm.
Prosim za točno določitev drevesa / grmovnice.

Postavka 3.04 (35 224) Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm
Betonski robnik dimenzije 8/25/100 ne obstaja. Kaj lahko ponudimo?

Postavka 3.06 (34 311) Izdelava obrabne plati iz tlakovcev iz cementnega betona velikosti ...cm/...cm/...cm
Prosim za dimenzijo tlakovcev.

Postavka 4.05 (46 321) Ureditev ponikovalnice z vodoravnimi ponikovalnimi komorami dolžine 1,1 m, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globina vgradnje cca 3 m.
Prosim za objavo detajla ponikovalnice.

Postavka 6.04 (75 211) Izdelava javne razsvetljave ceste (glej popis za razsvetljavo) - 1 kos
Kaj naj tukaj vpišemo???

Hvala na odgovorih.

ODGOVOR
Postavka 2.07 (25 187): Ostrolistni javor ali po izbiri naročnika

Postavka 3.04 (35 224): VRTNI BETONSKI ROBNIK , RAVEN 8/20/100

Postavka 3.06 (34 311): TRAVNE PLOŠČE 40X60X10cm

Postavka 4.05 (46 321): Uporabi se sistem Hauratom dainfix twin ali podoben.

Postavka 6.04 (75 211): Skupno ceno brez DDV iz Popisov naročnika z rekapitulacijo cen (Razsvetljava) - priloga 2b


Datum objave: 20.10.2021   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas v popisu del:
2.00 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.04 24 112
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine
3. kategorije
Kaj je mišljeno pot 3. ktg? Od izkopa ali kamnolomski material?
Hvala na pojasnilu in lep pozdrav.


ODGOVOR
Za nasipe se lahko uporabi izkopni material( izven povoznih površin).Datum objave: 20.10.2021   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
2.05 24 411 m3 370
Vgraditev posteljice v debelini
plasti do 30 cm iz vezljive
zemljine 3. kategorije(ZOM)
So vsi nasipi iz izkopanega materiala?

ODGOVOR

Za posteljico uporabi ZMRZLINSKO ODPORNI KAMNITI MATERIAL iz kamnoloma.


Datum objave: 20.10.2021   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosim za dopolnitev postavke:
3.00 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.06 34 311 m2 800
Izdelava obrabne plasti iz
tlakovcev iz cementnega betona
velikosti . . cm /. . cm /. . cm,
stiki zapolnjeni s peskom.

A gre za tlakovce kot pri postavki
3.07 34 152
velikosti 10 cm/10 cm/10 cm?

Hvala na odgovoru.

ODGOVOR

TRAVNE PLOŠČE 40X60X10cm

Datum objave: 21.10.2021   10:26
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/421331/Popravek.zip

Tole ne deluje. Ali je naročnik objavil kak popravek razen datuma oddaje ponudbe?

V kolikor ja, prosimo da na drugačen način objavi dostop do popravka.
Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je poleg spremembe datuma oddaje ponudbe, odpiranja ponudb in roka za postavljanje vprašanja objavil tudi popravek razpisne dokumentacije, ki pa je očitno ni mogoče odpreti.

Naročnik je v objavo ponovno poslal popravek razpisne dokumentacije, ki pa sedaj očitno deluje.Datum objave: 21.10.2021   12:34
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi vsaj kakšno situacijo iz projektne dokumentacije (npr. gradbena) projektanta Trasa d.o.o. MB in pa Tehnično poročilo.
Hvala.

ODGOVOR

Objavljeno v popravku.

Datum objave: 21.10.2021   12:39
VPRAŠANJE
Vaš odgovor glede postavke 6,04 iz popisa za parkirišče:
Postavka 6.04 (75 211): Skupno ceno brez DDV iz Popisov naročnika z rekapitulacijo cen (Razsvetljava) - priloga 2b

Obveščam vas, da v kolikor ponudnik v popis del za parkirišče pri postavki 6,04 vpiše kumulativno vrednost popisa za razsvetljavo, se bo ta vrednost podvojila.

Namreč v vašem priloženem obrazcu PREDRAČUN mora ponudnik vpisati vrednost IZGRADNJA PARKIRIŠČA in vrednost RAZSVETLJAVE, medtem ko z odgovorom zahtevate, da se v popis za parkirišče vpiše vrednost razsvetljave - se pravi da se bo podvajalo.

Prosimo za popravek.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki v popisih naročnika z rekapitulacijo cen (Izgradnja parkirišča) - priloga 2A ne izpolnjujete postavke 6.04 (75 211).Datum objave: 25.10.2021   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnik naj vse spremembe vnese v popis del.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik je v objavo poslal dopolnjena popisa del.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika vljudno naprošamo, da glede na vse popravke in odgovore prestavi tudi rok za oddajo ponudbe, saj je razpis razpisan v času počitnic, ponudniki pa smo vezani na ponudbe dobaviteljev. Prav tako sorazmerno podaljša rok za zastavljena vprašanja.
Naročnika tudi pozivamo, da vse spremembe vnese v popravek popisa del in vnese formule.... Da bomo vsi ponudniki enotni...
Hvala

ODGOVOR


Naročnik je v objavo poslal dopolnjena popisa del.

Rok za oddajo ponudbe kakor tudi rok za sprejem vprašanj ostajata nespremenjena.