Dosje javnega naročila 007051/2021
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
Blago: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 149.311,49 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007051/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.10.2021
JN007051/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2021
JN007051/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2021
JN007051/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2021
JN007051/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.12.2021
JN007051/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 27.12.2021
JN007051/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2022
JN007051/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007051/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6
1352
SI
Preserje
Slovenija
JKP Brezovica d.o.o.
info@jkp-brezovica.si
+386 13633020
+386 13633020

Internetni naslovi
http://www.jkp-brezovica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419397/RD_objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419397/espd/Narocnik_ESPD-ELEKTRIKA_2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7557
I.6 Glavna področja dejavnosti
javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje dveh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2021   18:40
VPRAŠANJE
Prosimo objavite višino finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .

ODGOVOR
Predmetno določa 16. člen pogodbe in sicer:

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo dobavitelj moral predložiti naročniku najkasneje v roku 20 dni pred datumom začetka dobave električne energije, v višini 10% vrednosti (v EUR s trošarino in z DDV) za ocenjeno količino električne energije za obdobje 12_mesecev. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni po preteku predvidenega roka za dokončno izvedbo dobav. Dokončna izvedba dobav pomeni do vključno dne _______.