Dosje javnega naročila 007077/2021
Naročnik: JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
Storitve: RAVNANJE Z ODPADKI IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE SLOVENSKE KONJICE (odpadek 190801, 190802)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.841,75 EUR

JN007077/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.10.2021
JN007077/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2021
JN007077/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.12.2021
JN007077/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007077/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE
Celjska cesta 3
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
Andrej Gorjup
andrej.gorjup@jkp-konjice.si
+386 37580400

Internetni naslovi
https://www.jkp-konjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/419448/RD_odpadki_190801_190802.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7553
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA, ODPADKI


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RAVNANJE Z ODPADKI IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE SLOVENSKE KONJICE (odpadek 190801, 190802)
Referenčna številka dokumenta: JN-02/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem, odvoz in odstranitev odpadkov za obdobje od 01.12.2021 do 30.11.2024.:
- Sklop 1: Klasifikacijska št. 19 08 01 Ostanki na grabljah in sitih
- Sklop 2: Klasifikacijska št. 19 08 02 Pesek iz peskolovov

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PREVZEM, ODVOZ IN ODSTRANITEV ODPADKOV - KLAS. ŠT. 19 08 01 OSTANKI NA GRABLJAH IN SITIH
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JKP d.o.o. Slovenske Konjice, CČN Slovenske Konjice, Prežigal 9a, 3210 Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Prevzem, odvoz in odstranitev odpadkov - 19 08 01 Ostanki na grabljah in sitih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2021
Konec: 30.11.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru neizkoriščenosti količin odpadkov iz 3. člena pogodbe, se pogodbeni stranki po poteku obdobja, za katerega je sklenjena pogodba, lahko dogovorita in skleneta dodatek k tej pogodbi do izkoriščenosti kvote.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PREVZEM, ODVOZ IN ODSTARNITEV ODPADKOV - KLAS. ŠT. 19 08 02 PESEK IZ PESKOLOVOV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: JKP d.o.o. Slovenske Konjice, CČN Slovenske Konjice, Prežigal 9a, 3210 Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Prevzem, odvoz in odstranitev odpadkov 19 08 02 Pesek iz peskolovov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2021
Konec: 30.11.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru neizkoriščenosti količin odpadkov iz 3. člena pogodbe, se pogodbeni stranki po poteku obdobja, za katerega je sklenjena pogodba, lahko dogovorita in skleneta dodatek k tej pogodbi do izkoriščenosti kvote.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.11.2021   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.11.2021   09:31
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2021   09:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2021