Dosje javnega naročila 007158/2021
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Gradnje: Dokončanje obnovitvenih del
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.731.512,08 EUR

JN007158/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN007158/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007158/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.02.2022
JN007158/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2022
JN007158/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007158/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 204-531965
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Cesta na Krko 7
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
info@jkpg.si
sabina.rostan@jkpg.si
+386 17888958

Internetni naslovi
https://www.jkpg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jkpg.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7590
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje, izvajalec občinske gospodarske javne službe služba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dokončanje obnovitvenih del
Referenčna številka dokumenta: JN-7590
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Namen javnega razpisa je sklenitev okvirnega sporazuma za dokončanje obnovitvenih del na objektu naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Namen javnega razpisa je sklenitev okvirnega sporazuma za dokončanje obnovitvenih del na objektu naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Cesta na Krko 7
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2021   07:44
VPRAŠANJE
Kdaj je možen ogled objekta?

ODGOVOR
Spoštovani,

termin ogleda bo v četrtek, 4.11.2021 ob 8.00 uri.Datum objave: 15.11.2021   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za popravek zahteve vezano na POGOJ 4 -Zavarovanje odgovornosti in sicer v zahteveha navajate:
Ponudnik ali vodilni izvajalec je dolžan imeti v času trajanja okvirnega sporazuma v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v višini najmanj 200.000 EUR

Prosimo za popravek previsokeg zahteve in sicer na vrednost maksimalno 50.000,00EUR.

Hvala,

ODGOVOR

Naročnik spreminja zahtevo, zavarovanje odgovornosti mora biti v znesku minimalno 50.000 EUR.