Dosje javnega naročila 007157/2021
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Prevzem odpadkov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.113.795,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007157/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN007157/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN007157/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007157/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007157/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007157/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007157/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007157/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007157/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2022
JN007157/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2022
JN007157/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2022
JN007157/2021-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2022
JN007157/2021-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2022
JN007157/2021-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2022
JN007157/2021-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2022
JN007157/2021-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2022
JN007157/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.10.2022
JN007157/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2023
JN007157/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2023
JN007157/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2023
JN007157/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2023
JN007157/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2023
JN007157/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007157/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 204-533614
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7607
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadkov
Referenčna številka dokumenta: JN-2021/013
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo za prevzem odpadkov, razdeljeno na sklope.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.332.444,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem MKO s kl. št. 20 03 01
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem MKO s kl. št. 20 03 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 975.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem kosovnih odpadkov s kl. št. 20 03 07
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem kosovnih odpadkov s kl. št. 20 03 07
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 750.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem komunalnega lesa s klas. št. 20 01 38
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem komunalnega lesa s klas. št. 20 01 38
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem biološko razgradljivih odpadkov s kl. št. 20 02 01
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem biološko razgradljivih odpadkov s kl. št. 20 02 01
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadkov, ki vsebujejo azbest 17 06 05*
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem odpadkov, ki vsebujejo azbest 17 06 05*
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadkov iz mehanske obdelave odpadkov 19 12 12
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem odpadkov iz mehanske obdelave odpadkov 19 12 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 270.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2021   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2021   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na vaši spletni strani še ni objavljen razpis.
Lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Na vaši spletni strani še ni objavljene razpisne dokumentacije za to javno naročilo. Kdaj bo objavljena?

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 08.11.2021   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da vključite v RD tudi ocene odpadkov iz katerih bodo razvidne fizikalno kemijske lastnosti odpadkov.
Seznanitev potencialnih prevzemnikov s fiz-kem karakteristikami odpadka je ključna za zagotovitev ustrzenih obdelovalnih kapacitet.

Hvala in Lp


ODGOVOR

Naročnik ne sledi priporočilu interesenta.


Datum objave: 08.11.2021   14:51
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb ter rok za vprašanja.

Datum objave: 08.11.2021   14:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me, ali je za odpadek 19 12 12 možno dobiti oceno odpadka. Hvala.

Prijazen pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne sledi priporočilu interesenta. Lahko pa si interesenti odpadke ogledajo na lokaciji naročnika.
Datum objave: 10.11.2021   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prvič : prosim za tolmačenje Merila za izbor ponudbe za sklop 2 - navajam:

2. Za sklope (2-6):
Najugodnejša ponudba: najnižja cena (zajet tudi strošek prevoza v skladu s tehničnimi specifikacijami)
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop s tremi najugodnejšimi ponudniki v skladu z merili (eventuelno se vrši izračun lastne logistike JSP po določeni formuli) določenimi v tehničnih specifikacijah sklopa 1 tudi za sklop 2 in 3 izračun najugodnejših ponudb je torej enak kot pri sklopu 1, s tem, da je naročnik sam določil predvidene količine pri sklopu 2 in 3 in ni določil določil omejitve lokacije ponudnika na 200 km ter glede na merilo najnižja cena za sklop 4-6. Če bo ponudnikov, ki bodo oddali prijave manj kot tri, pa z vsemi, ki bodo oddali dopustne prijave oz. najmanj z dvema.

Vprašanje na primeru: najugodnejši ponudnik za kosovne odpadke je ponudbo oddal za celotno predvideno količino, to je 3000 ton. Na razpis sta se pod to šifro odpadka prijavila še dva z višjo ceno. Kaj bo storil naročnik, bo oddal vso količino najugodnejšemu ponudniku ali jo bo razdelil na tri. Če jo bo razdelil na tri, po kakšnem ključu bo delil celotno količino?

Drugič: kam naj ponudnik vpiše količino za posamezen sklop, na katerega se prijavlja?

Tretjič: V ponudbo je potrebno vpisati tudi stroške prevzema. Za kosovne odpadke in komunalni les v Tehnični specifikaciji za prevzem in obdelavo piše, navajam: "Odpadni material se prevzema na lokaciji naročnika, Dornavska cesta 26, CERO Gajke 2250 Ptuj. Pri tem naročnik izvaja naklad z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi Izvajalec mora prevzeti odpadke na lokaciji Dornavska cesta 26 od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure, razen v primeru praznikov."

Prosim, da pojasnite: kaj spada med stroške prevzema (tehtanje in nakladanje?) in kdo lahko to storitev opravi? Jo bo opravil naročnik in zaračunal ponudniku? Če da, kolikšni so ti stroški? Ali lahko storitev nakladanja opravi ponudnik v lastni režiji?

Hvala za pojasnila in lepo vas pozdravljam,


ODGOVOR
Vprašanje na primeru: najugodnejši ponudnik za kosovne odpadke je ponudbo oddal za celotno predvideno količino, to je 3000 ton. Na razpis sta se pod to šifro odpadka prijavila še dva z višjo ceno. Kaj bo storil naročnik, bo oddal vso količino najugodnejšemu ponudniku ali jo bo razdelil na tri. Če jo bo razdelil na tri, po kakšnem ključu bo delil celotno količino?

Odgovor: Okvirni sporazum bo sklenjen s tremi ali dvema ponudnikoma, ki bodo po osnovni ponudbi oddali najugodnejše ponudbe. Prevzem je do 500 ton za posamezno naročilo, prevzame ga tista stranka OS, ki odda v postopku posameznega povpraševanja najugodnejšo ponudbo. Nato se izvede novo povpraševanje za 500 ton (odvisno od sklopa) s strankami sporazuma. Ključa delitve ni.

Drugič: kam naj ponudnik vpiše količino za posamezen sklop, na katerega se prijavlja?
Odgovor: Za sklope 2, 3, 4, 5 in 6 mora ponuditi ceno za celotni prevzem, ki je naveden (na ponudbenem predračunu).

Prosim, da pojasnite: kaj spada med stroške prevzema (tehtanje in nakladanje?) in kdo lahko to storitev opravi? Jo bo opravil naročnik in zaračunal ponudniku? Če da, kolikšni so ti stroški? Ali lahko storitev nakladanja opravi ponudnik v lastni režiji?
Odgovor: Nakladanje in tehtanje izvaja naročnik. Strošek prevzemnika je eventuelen prevoz odpadkov, razklad na lokaciji oddaje in obdelava omenjenega odpadka. Kot rečeno naklad izvede naročnik z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Datum objave: 16.11.2021   14:22
Naročnik je na svoji spletni strani objavil spremembe razpisne dokumentacije z dne 9. 11. 2021. Naročnik je dne 16. 11. 2021 na svoji spletni strani objavil dopolnjen OBR-4 za sklop 3, kjer je vnesel še dodatno zahtevo (vrstico) po vnosu cene na tono; v razpredelnico ponudniki vnesejo ceno za vse okvirne količine.