Dosje javnega naročila 007094/2021
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Blago: Dobava SN generatorskih odklopnikov HE Mariborski otok
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 309.700,05 EUR

JN007094/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 15.10.2021
JN007094/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2021
JN007094/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2022
JN007094/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 18.05.2022
JN007094/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2022
JN007094/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007094/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Matej Šnuderl
matej.snuderl@dem.si
+386 23005465
+386 23005685

Internetni naslovi
http://www.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dem.si/sl-si/Javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7610
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava SN generatorskih odklopnikov HE Mariborski otok
Referenčna številka dokumenta: JN 035/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31212000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava SN generatorskih odklopnikov HE Mariborski otok.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Objekti DEM d.o.o.: HE Mariborski otok
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava SN generatorskih odklopnikov HE Mariborski otok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2021   12:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.11.2021 ob 12.05 uri in ni javno.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2021   09:31
VPRAŠANJE 1
Spoštovani,
imamo dva vprašanja:

1.) vezano na Tehnično in strokovni sposobnost.

Pod točko b) navajate:
»
da je proizvajalec ponujenega tipa SN celic, ki ga ponudnik ponuja v svoji ponudbi, v obdobju od 1.1.2015 do roka za prejem prijav, proizvedel vsaj 4000 SN celic enakega tipa, kot je ponujen (Obrazec 6 in izjava proizvajalca).
»
Naročnika prosimo, da potrdi, da lahko zahtevo izkazujemo samo z izjavo proizvajalca, ki mora biti podpisana in žigosana.


2.)
Naročnika prosimo, da potrdi, da morajo biti generatorski odklopniki tipsko preizkušeni v skladu z zahtevami IEC/IEEE 62271-37-013 ter da veljajo enake zahteve kot v prejšnjem razpisu(JN002461/2021-E01) glede generatorskega odklopnika in sicer:

Odklopnik mora biti tipsko preizkušen po standardu IEC/IEEE 62271-37-013, pod najmanj naslednjimi tehničnimi pogoji:
-na vzdržnost izklopa deleža enosmerne komponente, enake ali večje od 75% za okvaro napajano iz omrežja, in enako ali večjo od 110% za okvaro, napajano iz generatorja.
-odklopnik mora biti razreda G1 ali G2 po IEC-IEEE 62271-37-013: 2015, 3.4.113 in 3.4.114.
-preizkušen mora biti za izven-fazno vklopno in izklopno zmogljivost do 50% efektivne vrednosti izmenične komponente nazivnega toka kratkega stika iz omrežja v skladu z IEC-IEEE 62271-37-013: 2015. 6.106.
-preizkušen mora biti na vrednosti prehodne obnovitvene napetosti (TRV) in stopnjo rasti obnovitvene napetosti (RRRV), navedene v tabelah 3, 4, 5, 6 IEC-IEEE 62271-37-013: 2015 (ustrezno nazivni moči generatorja).
-preizkušen mora biti na vzdržnost izklopa bremenskega toka po IEC-IEEE 62271-37-013: 2015, 6.104.
-preizkušen mora biti s stališča stopnje vzdržnosti izolacije po IEC-IEEE 62271-37-013: 2015, 4.2.104, tabela 1.


Prosim za potrditev.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR 1
1.) Zahteve so jasno zapisane in jih ne spreminjamo. Potrjen mora biti Obrazec 6 in priložena izjava proizvajalca, kot jo zahtevamo.
2.) Potrjujemo.Datum objave: 27.10.2021   09:27
VPRAŠANJE 2
Spoštovani,

naročnik v tehničnih tabelah navaja pod točko 8. Dimenzije celic z NN omarico v mm (širina X globina x višina); Zahtevano vsaj 860x1540x3000.
Predvidevamo da gre za napako. Naročnika prosimo da zahtevo spremeni na " max. dovoljene dimenzije 860x1540x3000".
Prosimo za potrditev.

ODGOVOR 2
Da, gre za napako. Naročnik posebej ne zahteva celice določenih dimenzij. Ponudnik naj le vpiše dimenzije ponujene opreme, pri čemer morajo biti dimenzije takšne, da bo opremo mogoče namestiti v predvideno zidano/betonsko celico. Prostor je razviden iz dimenzijske skice, ki jo objavljamo na naši spletni strani https://www.dem.si/sl/b2b/javna-narocila/ oz. ga je mogoče videti ob predvidenem ogledu na objektu.
V Tabeli tehničnih podatkov se v točki 8. pod Zahtevano briše tekst "vsaj 860x1540x3000".Datum objave: 05.11.2021   14:04
OBVESTILO PONUDNIKOM

Naročnik na svoji spletni strani: http://www.dem.si pod rubriko »Javna naročila« objavlja čistopis dokumenta Priloga 2 - Tabela tehničnih podatkov, v skladu z Odgovorom 2.