Dosje javnega naročila 007105/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica
Gradnje: POSTAVITEV REZERVOARJA HCL V SKLOPU OBJEKTOV KPV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 191.979,50 EUR

JN007105/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2021
JN007105/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2021
JN007105/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2021
JN007105/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.01.2022
JN007105/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.01.2022
JN007105/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007105/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.
Cesta prvih borcev 18
8280
SI
Brestanica
Slovenija
Komercialna služba, Majda Pirc
majda.pirc@teb.si
+386 74816219
+386 74922261

Internetni naslovi
http://www.teb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.teb.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3808
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POSTAVITEV REZERVOARJA HCL V SKLOPU OBJEKTOV KPV
Referenčna številka dokumenta: NMV-33/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V obstoječem objektu Kemična priprava vode, v prostoru z rezervoarji, je poleg rezervoarja za NaOH postavljen 10 m3 rezervoar za HCl. Predmet tega javnega naročila je gradnja skladiščne stavbe - nadstreška ter namestitev novega rezervoarja za HCl.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brestanica
II.2.4 Opis javnega naročila
V obstoječem objektu Kemična priprava vode, v prostoru z rezervoarji, je poleg rezervoarja za NaOH postavljen 10 m3 rezervoar za HCl. Predmet tega javnega naročila je gradnja skladiščne stavbe - nadstreška ter namestitev novega rezervoarja za HCl.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2021   11:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2021   14:56
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za pojasnilo o zahtevanih referencah za strokovne delavce, saj so si zahteve med seboj kontradiktorne. Zahtevana je oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, hkrati pa mora izkazovati referenco kot pooblaščeni inženir. Verjetno je zahtevan vodja del, ki ima reference kot vodja del na objektu in ne kot pooblaščeni inženir?
Ali pravilno razumemo, da moramo imenovati osebo, ki je vpisana v imenik vodij del in ki ima 2 predhodni referenci kot vodja del na kateremkoli projektu?

Vprašanje velja za vse 3 vodje del iz vseh 3 zahtevanih področij.

V primeru, da dejansko zahtevate pooblaščene inženirje, vas prosimo za pojasnilo zakaj, kajti predmet naročila je izvajanje del in ne projektiranje ali nadzor.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik z odgovorom na zastavljeno vprašanje ponudnika korigira zahteve v točki 3.3 Pogoji v zvezi s strokovno in tehnično sposobnostjo, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v točkah 9., 10. in 11. Ponudnik izpolnjuje zahteve naročnika, če razpolaga s strokovnimi delavci, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del posamezne stroke (točka 9. - razpolaga z vodjo del gradbene stroke, točka 10. razpolaga z vodjo del strojne stroke in točka 11. razpolaga z vodjo del elektro stroke), skladno z zahtevami 14. člena GZ ter izkazuje strokovno sposobnost z minimalno dvema (2) referencama kot vodja del posamezne stroke na projektu (priprava, izvedba, zaključek) v zadnjih treh (3) letih, od datuma objave tega javnega naročila.


Datum objave: 25.10.2021   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi obsežnosti priprave ponudbe in dokumentacije vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj 2 tedna.

Lep dan

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za oddajo ponudb. Sprememba roka za oddajo ponudb bo objvaljena na portalu javnih naročil.
Datum objave: 25.10.2021   10:19
VPRAŠANJE
Glede na obseg ponudbe in časovni okvir njene izdelave vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za en teden.
Za en teden prosimo tudi za prestavitev roka za postavljanje vprašanj na portalu.
Hvala vnaprej za pozitiven odgovor.
lp

ODGOVOR

Naročnik spreminja rok za oddajo ponudb. Sprememba roka za oddajo ponudb bo objavljena na portalu javnih naročil. Nov rok za oddajo ponudb je 5. 11. 2021. Tudi termin za postavljanje vprašanj ponudnikov popravljamo, in sicer je nov termin 27. 10. 2021.


Datum objave: 25.10.2021   10:24
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo detajlov fasade.

ODGOVOR

Naročnik na zastavljeno vprašanje ne more odgovoriti, saj je vprašanje pavšalno. Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je tudi projekt za izvedbo (opisi, načrti in popisi), kar naročnik meni, da so zadostne informacije za pripravo ponudbe.


Datum objave: 25.10.2021   10:28
VPRAŠANJE
Ali je možno podaljšanje roka za oddajo ponudb za 2 tedna?

ODGOVOR
Naročnik spreminja rok za oddajo ponudb. Sprememba roka za oddajo ponudb bo objavljena tudi na portalu javnih naročil. Nov rok za oddajo ponudb je 5. 11. 2021.Datum objave: 25.10.2021   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Priloga C - pooblastilo za podpis ponudbe.
Ali potrebuje tako pooblastilo tudi prokurist v podjetju, ki je tudi zakoniti zastopnik družbe?
hvala.lp

ODGOVOR
Če je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika, pooblastila za podpis ponudbe ne potrebuje.Datum objave: 25.10.2021   10:49
VPRAŠANJE
Prosimo vas za natančnejši opis in objavo risb dvokrilnih mrežnih vrat. Kakšen je material vrat?

ODGOVOR


Vrata morajo biti ustrezno togo dimenzionirana, glede na svojo velikost, mreža pa mora preprečevati vstop živali (predvsem ptičev) okno odprtin mreže mora biti največ 25 x 25 mm.

Datum objave: 25.10.2021   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Garancija za PEHD skladiščni rezervoar je določena na dvajset (20) let od prevzema pogodbenih del.

Predvidena življenjska doba (staranje plastike) PEHD rezervoarja je 20 let, tako da garancijska doba ne more biti enaka življenjski dobi.
Na tej osnovi predlagamo, da se za ta del pogodbenih obveznosti skrajša garancijska doba in sicer na 5 let garancijske dobe za PEHD posodo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja garancijski rok za PEHD skladiščni rezervoar. Ponudnik mora v ponudbo vključiti PEHD skladiščni rezervoar z 10 letnim garancijskim rokom.Datum objave: 25.10.2021   11:22
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da garancijski rok za PEHD skladiščni rezervoar zmanjšate na 5 let, saj na trgu ni ponudnika takšnega rezervoarja, ki bi nudil 20 let garancijske dobe za rezervoar.

ODGOVOR
Naročnik spreminja garancijski rok za PEHD skladiščni rezervoar. Ponudnik mora v ponudbo vključiti PEHD skladiščni rezervoar z 10 letnim garancijskim rokom.Datum objave: 25.10.2021   11:23
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da garancijski rok za PEHD skladiščni rezervoar zmanjšate na 5 let, saj na trgu ni ponudnika takšnega rezervoarja, ki bi nudil 20 let garancijske dobe za rezervoar.

ODGOVOR

Naročnik spreminja garancijski rok za PEHD skladiščni rezervoar. Ponudnik mora v ponudbo vključiti PEHD skladiščni rezervoar z 10 letnim garancijskim rokom.


Datum objave: 25.10.2021   11:27
VPRAŠANJE
Dober dan. Prosimo vas, da spremenite predvideno dinamiko izstavljanja računa, saj dobavitelji ne moremo kreditirati naročnika do tehničnega pregleda in do poskusnega obratovanja v tako velikem znesku.

ODGOVOR
Naročnik dinamike izstavljanja računa ne spreminja.Datum objave: 25.10.2021   11:39
VPRAŠANJE
V popisu imate tudi sistem za avtomatsko javljanje požara, ki se izvede s priključitvijo in razširitvijo obstoječe centrale. Prosim za podatke o proizvajalcu in vzdrževalcu obstoječe centrale.

ODGOVOR
Naročnikov obstoječi sistem za avtomatsko javljanje požara je vzpostavilo in ga vzdržuje podjetje Zarja.Datum objave: 25.10.2021   12:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas za pojasnilo naslednjih postavk:
- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 1; Ni definiran trdnostni razred betona
- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 2; Nikjer v tehničnem poročilu ni navedeno, da se izvede protikorozijska zaščita betona. Kaj se protikorozijsko zaščiti, glede na to da je količina zaščite precej velika (170m2)?
- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 4; Prosimo, da omete definirate po m2
- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 5; Prosimo za načrte dvokrilnih vrat, prosimo tudi da definirate za kakšna vrata gre, dimenzije cevi, vrsta mreže, itd...
- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 6; prosimo za objavo načrtov fasade, pritrjevanja, profilov
- prosimo za objavo načrtov in detajlov strehe
- prosimo za opis pokrova jaška, tip D
- prosimo za opis postavk odstranitev in postavitev travnate površineODGOVOR

Naročnik z odgovorom na zastavljeno vprašanje v nadaljevanju pojasnjuje ponudnikom:

- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 1; Ni definiran trdnostni razred betona
ODGOVOR: trdnostni razred betona C30/37

- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 2; Nikjer v tehničnem poročilu ni navedeno, da se izvede protikorozijska zaščita betona. Kaj se protikorozijsko zaščiti, glede na to da je količina zaščite precej velika (170m2)?
ODGOVOR: zaščitijo se vse betonske površine, kar je tudi navedeno v tehničnem poročilu.

- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 4; Prosimo, da omete definirate po m2
ODGOVOR: ometi so za zaščito pozidave obstoječih odprtin z betonskimi bloki postavka 3

- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 5; Prosimo za načrte dvokrilnih vrat, prosimo tudi da definirate za kakšna vrata gre, dimenzije cevi, vrsta mreže, itd...
ODGOVOR: Vrata morajo biti ustrezno togo dimenzionirana, glede na svojo velikost, mreža pa mora preprečevati vstop živali (predvsem ptičev) okno odprtin mreže mora biti največ 25 x 25 mm. Načrt vrat je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- zavihek 1.GO, ZIDARSKA DELA, postavka 6; prosimo za objavo načrtov fasade, pritrjevanja, profilov
ODGOVOR: Načrt fasadne lamelne stene je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- prosimo za objavo načrtov in detajlov strehe
ODGOVOR: Načrt strehe je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (načrt. št.18202-00-1-110-02-0).

- prosimo za opis pokrova jaška, tip D
ODGOVOR: Opis jaška je naveden v popisu del.

- prosimo za opis postavk odstranitev in postavitev travnate površine
ODGOVOR: Travnate površine se odstranijo in po končani gradnji vrnejo v prvotno stanje.Datum objave: 26.10.2021   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da ponovno preučite dinamiko izstavljanja računov izvajalca, saj izvajalec do zaključka del dobi plačanih samo 40% izvedenih del, dinamika izvajanja projekta naprej pa ni odvisna od njega (tehnični pregled ipd.). Izkušnje od začetka epidemije SARS-COV-2 govorijo, da se zaprtje države lahko v kratkem spet zgodi in ne vemo kako dolgo bo trajalo, s tem se zavlečejo tudi tehnični pregledi s strani upravnih organov ipd. in lahko izvajalec dobi plačilo za izvedena dela šele pol leta, leto kasneje. Tekom trajanja projekta boste imeli od izvajalca pridobljeno garancijo za dobro izvedbo del, ki jo lahko v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca kadarkoli unovčite.

ODGOVOR
Naročnik dinamike izstavljanja računa ne spreminja. Morebitni začetek epidemije SARS-COV-2 ali kakršnikoli drugi zunanji vplivi, na katere pogodbena partnerja nimata vpliva, so vzroki, ki dopuščajo naknadne dogovore pogodbenih strank oziroma spremembe pogodbenih določil.Datum objave: 27.10.2021   10:55
VPRAŠANJE
V obrazcu ESPD se pojavlja trditev:
Gospodarski subjekt izjavlja, da:
izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov:

Kateri so ti pogoji / pravila oz. v katerem poglavju Razpisne dokumentacije so navedeni?
hvala
lp

ODGOVOR


Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati so navedeni v splošnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer poglavje III. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 3. Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje.

Datum objave: 27.10.2021   12:14
VPRAŠANJE
Poštovani,
U troškovniku su navedene dimenzije spremnika za promjer Ø 2400 mm. Ako se radi o unutarnjem promjeru, onda je vanjski promjer spremnika s podnicom Ø 2550. S ovim dimenzijama lovilna posuda mora imati unutarnji promjer Ø 2600, a vanjski promjer onda mora biti s podnicom 2700 mm. To zahtijeva za oba rezervoara specijalan prijevoz što donosi veće troškove.

Da li može unutarnji promjer rezervoara može biti 2000-2200 mm?

Max širina unutarnja standardnog vozila je 2400 mm.


ODGOVOR
Premera rezervoarja ni mogoče spremeniti, saj je za izvedbo projekta Postavitev rezervoarja HCl v sklopu objektov KPV, ki je predmet tega javnega naročila, izdelana pripadajoča projektna dokumentacija in zanj že pridobljeno gradbeno dovoljenje.Datum objave: 28.10.2021   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Dobavitelj merilnih senzorjev Turck , ki so navedeni v zavihku 4.2 Rezervoar HCl pod pozicijo 11, nam sporoča, da teh senzorjev ni več na tržišču in da za njih nimajo ustrezne alternative.
Obenem pa je omenil, da so to merilci, kateri so bili namenjeni za montažo na kovinsko posodo.
Prosim, če lahko preverite ali so bili izbrani merilniki(senzorji) nivoja ustrezno izbrani.
Zelo dobrodošlo bi bilo, če bi se dalo dobiti kakšno sliko obstoječega stanja, saj po projektni dokumentaciji, gre v bistvu za identično zamenjavo obstoječega stanja.
Upamo si trditi, da bi omenjena posoda, ki služi kot posoda za natego, morala biti zaradi medija iz plastičnega materiala.
Potemtakem obstoječi senzorji, po informacijah dobavitelja Turck opreme, niso ti kot so zapisani v projektu?

Pa še pod pozicijo 2 v istem zavihku, nas zanima točno kaj je potrebno ponuditi?
Ali tudi demontažo rezervoarja ali se ponudi samo praznitev in čiščenje rezervoarja?
Kakšen volumen HCl-a predvidevajo, da bo ostal še v posodi?

Za odgovore se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo.

ODGOVOR

Obstoječa oprema - posoda natege je iz prozornega PVC-ja, ob njej pa so na treh nivojih montirani kapacitivni senzorji Turck. Obstoječi so na montirani/napajani z 24VDC napetosti. Če ponudnik želi ogled obstoječega stanja, lahko po predhodnem dogovoru z naročnikom tega opravi na lokaciji projekta.

Če predviden tip opreme ni dobavljiv, mora ponudnik v ponudbo vključiti funkcionalno enako alternativno opremo (lahko tudi drugega proizvajalca) napajano z enakim napetostnim nivojem, ki z ustreznim certifikatom kakovosti izkazuje skladnost z zahtevami naročnika.

Poz.2 vključuje samo praznitev, odklop in čiščenje rezervoarja. Rezervoar ostane na mestu vgradnje.
Količino, ki jo bo potrebno prečrpati v nov rezervoar v tej fazi ne moremo predvideti (bo pa manjša od 10m3).