Dosje javnega naročila 007112/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča preureditev poslovnih prostorov v objektu na Župančičevi ulici 3 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007112/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2021
JN007112/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.10.2021
JN007112/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2021
JN007112/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2021
JN007112/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007112/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7015
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča preureditev poslovnih prostorov v objektu na Župančičevi ulici 3 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: NMVGOIZUP-13/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213150
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča preureditev poslovnih prostorov v objektu na Župančičevi ulici 3 v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213150
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila obsega: rušitvena in gradbena dela ter izdelavo strojnih in elektro instalacij v poslovnih prostorih Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance, tako kot je določeno v naročnikovem popisu del, tehničnem poročilu, zahtevah za zeleno javno naročanje in načrtih, kateri so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo tega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.11.2021   12:15
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.11.2021   14:15
Kraj: elektronsko

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
elektronskoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2021   12:15
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2021   13:22
VPRAŠANJE
Kako izvemo kdaj je ogled lokacije?
hvala

ODGOVOR

Datum ogleda lokacije je:

- četrtek, 21. 10. 2021 od 9:15 do 10:15 in
- ponedeljek, 25. 10. 2021 od 9:15 do 10:15 ure,

kot je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN007112/2021-K01 z dne 18. 10. 2021.

Povezava do objave je: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=420774


Datum objave: 20.10.2021   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Se moramo za ogled najaviti ali se samo oglasimo?
Hvala!

ODGOVOR

Na ogled se ni potrebno prijavljati. Predstavnik naročnika bo omogočil ogled potencialnim ponudnikom, ki bodo v terminu, določenem za ogled, prišli na lokacijo. Določena sta bila dva termina za ogled, in sicer:

- v četrtek, 21. 10. 2021 od 9:15 do 10:15 in
- v ponedeljek, 25. 10. 2021 od 9:15 do 10:15 ure.

Vsak potencialni ponudnik bo prejel od predstavnika naročnika potrdilo o opravljenem ogledu.Datum objave: 20.10.2021   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri poglavju Rušitvena dela je v končnem seštevku vpisana neka koda MB123 , zato se vsota posameznih postavk ne izpiše. Prosimo za popravek.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Potencialni ponudnik mora v dokumentu »PREDRAČUN - Popis del«, v zavihku Rušitve (Rušitvena dela), izbrisati kodo MB123 v vrstici 64: »RUŠITVE SKUPAJ« in s to kodo (geslom) odstraniti zaščito lista ter na novo vpisati formulo za seštevanje posameznih postavk v tem zavihku. S tem se avtomatsko seštejejo tudi zneski v zavihku »Rekapitulacija GO« in v zavihku »Glavna rekapitulacija«.

Datum objave: 26.10.2021   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas, da podaljšate rok za vsaj 7 dni.

Prepričani smo, da je to tudi v vašem interesu, saj boste tako pridobili več konkurenčnih
ponudb, ter posledično poskrbeli za smotrnejšo porabo javnega - proračunskega denarja.
Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb.

Datum objave: 26.10.2021   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, skladno s prakso DKOM zahtevamo, da nemudoma umaknete zahtevo po obveznem ogledu oz da spremenite zahtevo iz obvezno v zaželeno. V nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek.

ODGOVOR


Naročnik zahteva obvezen ogled lokacije, ker s tem potencialne ponudnike čim bolje seznanja z dejanskim stanjem na lokaciji, s stanjem obstoječih prostorov, elektro in strojnimi inštalacijami, ki so predmet rušitvenih in obnovitvenih del. Za potencialne ponudnike je pomembno, da jih naročnik pred oddajo ponudbe seznani, kako bodo dostopali do gradbišča ter kako in s kakšno opremo in vozili bodo dovažali gradbeni material, da bodo lahko pravilno načrtovali prometne poti, tako dovoze zunaj gradbišča kot znotraj same lokacije. Naročnik zato zahteva obvezen ogled, da bo potencialni ponudnik neposredno in natančno seznanjen z vsemi okoliščinami na lokaciji.

Datum objave: 26.10.2021   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo, pojasnite postavko 2 pri zavihku stavbno pohištvo - prestavitev obstoječe stene, obstoječe stanje ni kompatibilno z novimi načrti, saj se vrata odpirajo v drugo smer.
Prosimo tudi za shemo VI, ki je napisana v tej postavki.

V tleh obstoječe kuhinje so inštalacije plina, vode,...kaj se ukrene glede tega?

Prosimo tudi za število in vrsto (alu, gips) revizijskih odprtin v MK stropu.

Hvala!

ODGOVOR


Vrata, vratno krilo obstoječega stavbnega pohištva, bodo prirejena tako, da bo odpiranje potekalo, kot je prikazano v novi postavitvi. Namreč, obstoječa lesena stena ima dvoje vrat, ki se odpirajo vsaka v drugo smer, pri novi zasnovi je mišljena medsebojna zamenjava obeh vratnih kril tako, da se bodo vrata na novo odpirala po prikazanem načrtu, drugo krilo pa bo fiksno zaprto.

Vse obstoječe inštalacije, priključki za plin, vodo in elektriko, ki gledajo iz tal v nekdanji kuhinji, bodo prekinjeni in odstranjeni v nivoju sedanje talne površine, zatesnjeni in prekriti z novo talno oblogo.

Pokrovi revizijskih odprtin bodo izbrani iz kataloga proizvajalca mavčno-kartonastih spuščenih stropov. Število bo skladno s popisom prezračevalnih strojnih inštalacij.

Datum objave: 26.10.2021   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas za dodaten termin ogleda lokacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo hkrati s podaljšanjem roka za oddajo in odpiranje ponudb določil še en termin za ogled lokacije.


Datum objave: 26.10.2021   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas za podaljšanje roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje za nekaj dni, saj je čas dopustov in imamo težave s pridobivanjem cen.

Lepo pozdravljeni.
ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb.


Datum objave: 03.11.2021   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosim vas, da objavite popravljen excel ker ne znamo zbrisati kode MB123. Prosimo da uredite vse popravke in objavite popravljen excel.

Potencialni ponudnik mora v dokumentu »PREDRAČUN - Popis del«, v zavihku Rušitve (Rušitvena dela), izbrisati kodo MB123 v vrstici 64: »RUŠITVE SKUPAJ« in s to kodo (geslom) odstraniti zaščito lista ter na novo vpisati formulo za seštevanje posameznih postavk v tem zavihku. S tem se avtomatsko seštejejo tudi zneski v zavihku »Rekapitulacija GO« in v zavihku »Glavna rekapitulacija«.


Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik dodatno k odgovoru z dne 20.10.2021 ob 15:04 uri pojasnjuje, da je na svoji spletni strani pod oznako naročila NMVGOIZUP_13_2021, objavil dokument v »excelu«, z vpisano formulo za seštevanje v zavihku »RUŠITVE«. Ime dokumenta se glasi:

5_1_NMVGOIZUP_13_2021_PREDRAČUN_popis_del

V tem dokumentu je v zavihku »RUŠITVE«, v vrstici 64, v stolpcu F, namesto kode MB123 vpisana formula za seštevanje vseh postavk v tem zavihku. S tem se avtomatsko seštevajo vrednosti v zavihku »REKAPITULACIJA GO« in v zavihku »GLAVNA REKAPITULACIJA«.Datum objave: 04.11.2021   12:01
VPRAŠANJE
Nikjer v popisu ni postavke za ukinitev vodovodne in plinske inštalacije v tleh - opravi pristojna služba.
Ali se bo to ovrednotilo naknadno z dodatno ponudbo, ali boste ustrezno popravili popis?ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da obstoječi inštalacijski vodi ne bodo ukinjeni in sedaj niso v funkciji. Za potrebe nove čajne kuhinje (kjer so obstoječe inštalacije), bodo izdelani novi priključki do obstoječih napeljav v tleh oz. v spodnji etaži, v kleti. Nova čajna kuhinja bo priključena na obstoječo vodovodno, kanalizacijsko in elektro omrežje, plinska inštalacija ni predvidena in se ohrani kot možen priključek za kasneje.

Odvečni ventili ter instalacijske napeljave bodo odstranjene v sklopu rušitvenih del, kot vsi drugi elementi, ki jih bo potrebno porušiti.

Vse navedeno je torej zajeto v popisu za rušitvena dela.Datum objave: 04.11.2021   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Zanima nas kakšna so vaša zagotovljena sredstva, ker ste napisali da bodo morda pogajanja v kolikor ne boste prejeli dopustne ponudbe, zato nas zanima kakšna so zagotovljena sredstva?

2. Zanima nas tudi ali bodo pogajanja? Kot razumemo iz razpisne dokumentacije NE bo pogajanj, če boste prejeli dopustno ponudbo?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ocenjena vrednost naročila je 171.344,48 EUR z DDV, kar predstavlja zgotovljena sredstva za to javno naročilo.

Pogajanja ne bodo izvedena, če bo naročnik v tem postopku prejel vsaj eno dopustno ponudbo.