Dosje javnega naročila 007222/2021
Naročnik: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev tiskanja kuvertiranja in distribucije statističnega gradiva
ZJN-3: Odprti postopek

JN007222/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007222/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN007222/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN007222/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007222/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 206-538262
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Litostrojska cesta 54
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Danijel Letić
danijel.letic@gov.si
+386 12340534

Internetni naslovi
https://www.stat.si/statweb

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420749/TISKARSKESTORITVE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6584
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev tiskanja kuvertiranja in distribucije statističnega gradiva
Referenčna številka dokumenta: JN 430-93/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev tiskanja, kuvertiranja in distribucije statističnega gradiva za obdobje 4 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskarske storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedenih v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2021   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Litostrojska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2021   10:56
ODGOVOR:

Za dostavo kuvertiranih tiskovin na dogovorjeno dostavno mesto pošte ali na naslov naročnika ni predvidena posebna postavka v obrazcu TISK04 ampak je ta cena že vključena v drugih postavkah znotraj ponudbenega predračuna.

Datum objave: 04.11.2021   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali so navedene količine na obrazcu Obr-1 letne ali za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma (48 mesecev)?
Menimo, da merilo za izbiro najugodnejše ponudbe "skupna ponudbena cena z DDV" ni primeren in si s tem naročnik izrazito zmanjšuje možnost izbire med različnimi potencialnimi ponudniki.
LP

ODGOVOR
Količine v obrazcu Obr-1 je ocena za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma (48 mesecev). Naročnik merila ne bo spreminjal.

Lep pozdravDatum objave: 04.11.2021   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v prilogi 1, poglavje 5. Ponudbeni predračun, IV. KUVERTE so navedeni natisnjeni elementi.
Ali so lahko natisnjeni tudi drugi elementi npr. "2. dostop" in navedba pogodbe, po kateri se ta dostop izvaja oz. kot je določeno s pogodbo in Splošnimi pogoji za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije d.o.o. kot jo imata sklenjeno izvajalec zamenljivih poštnih storitev in Pošta Slovenije?
LP

ODGOVOR
Drugi elementi za tisk na kuvertah niso predvideni.

Lep pozdravDatum objave: 04.11.2021   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za dodatno pojasnilo, katere postavke v obrazcu TISK04 so tiste, kjer naj bi bil strošek dostave že vključen.
Naročniku predlagamo, da dopolni omenjen obrazec s točko IX. Dostava, že zaradi tega, ker bo v strukturi ponudbe to daleč največja postavka.
Obenem naročnika seznanjamo, da je dostava pošiljke z oznako "PREDNOSTNO" dražja kot brez nje (in kar ni povsem v skladu z zahtevo, da Pošiljka mora biti oblikovana tako, da naročnik za zahtevani način dostave lahko doseže najnižjo možno ceno poštnine po poštnih standardih.
LP

ODGOVOR
Predvidena je dostava kuvertiranih tiskovin na dogovorjeno dostavno mesto pošte ali na naslov naročnika (Statistični urad RS). Distribucija posameznih pošiljk naslovnikom ni predmet tega javnega naročila. Stroški distribucije so lahko vkalkulirani v drugih postavkah, na primer (IV. Kuverte ali V. Kuvertiranje).

Lep pozdravDatum objave: 08.11.2021   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz odgovorov "Drugi elementi za tisk na kuvertah niso predvideni" in "Predvidena je dostava kuvertiranih tiskovin na dogovorjeno dostavno mesto pošte ali na naslov naročnika" je razvidno, da distribucijo do prejemnikov pošiljk izvaja ali bo izvajala družba Pošta Slovenije d.o.o.
Ali boste izvedli javni razpis tudi za distribucijo do prejemnikov?
LP

ODGOVOR
Spoštovani,
na skupnem javnem naročilu Javne uprave je bila za distribucijo pošte izbrana Pošta Slovenije d.o.o. s katero ima Statistični urad RS podpisano neposredno pogodbo za izvajanje poštnih storitev.

Lep pozdrav