Dosje javnega naročila 007123/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža
ZJN-3: Odprti postopek

JN007123/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.10.2021
JN007123/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN007123/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2021
JN007123/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2021
JN007123/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007123/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2021
JN007123/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007123/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
NINA REBSELJ
nina.rebselj@novomesto.si
+386 73939251

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351
SI
Straža pri Novem mestu
Slovenija
nina.rebselj@novomesto.si
+386 73939251

Internetni naslovi
http://www.obcina-straza.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža
Referenčna številka dokumenta: 431-0028/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2021   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za pojasnilo, zakaj moramo prilagati kopijo zavarovalne police že v fazi ponudbe, če pa bo moral imeti izbrani ponudnik v času trajanja POGODBE zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti, z minimalno zavarovalno vsoto 250.000,00 EUR za odgovornost škode.

Torej mora imeti izbrani ponudnik, ki bo z naročnikom podpisal pogodbo, takrat urejeno zavarovanje, kot je zahtevano, ne pa vsak ponudnik, ki samo odda ponudbo. Od ponudnikov ne morete zahtevati, da samo zaradi razpisa spreminjamo zavarovalne police in si s tem naredimo dodaten strošek, saj v vsakem primeru za vsak pridobljeni projekt uredimo ločeno zavarovanje.

Prosim za potrditev, da za fazo oddaje ponudbe, ne potrebujemo pridobivati nove zavarovalne police z minimalno zavarovalno vsoto 250.000,00 EUR za odgovornost škode. Če že, potem vsaj zahtevajte samo izjavo zavarovalnice, da nam bodo v primeru podpisa pogodbe izdali tako zavarovanje.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Ponudniki naj predložijo kopijo obstoječe veljavne police, medtem ko bo moral izbrani ponudnik do podpisa pogodbe predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, z minimalno zavarovalno vsoto 250.000,00 EUR za odgovornost škode.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 25.10.2021   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim vas za pojasnilo zakaj je potrebno prilagati referenco za pločnik ali kolesarsko saj, če znamo izvesti cesto znamo izvesti tudi zahtevane referenčna dela?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih zahtev.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 29.10.2021   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi zahtevnosti in obsežnosti javnega naročila vas prosimo, da podaljšate rok za postavitev vprašanj do zakonitega roka, to je minimalno 6 dni pred oddajo javnega naročila.
Ponudniki, ki želimo pripraviti ponudbo v skladu z vsemi zahtevami naročnika, v tako kratkem času, kot je rok za postavitev vprašanja (29.10.2021), ne moremo preučiti tako obsežne projektne dokumentacije in postaviti vprašanja naročniku, v primeru kakršnikoli nejasnosti.
S spoštovanjem


ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do srede 3.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 29.10.2021   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ponudniki, ki želimo pripraviti ponudbo v skladu z vsemi zahtevami naročnika, v tako kratkem času, kot je rok za postavitev vprašanja, ne moremo preučiti tako obsežne projektne dokumentacije in postaviti vprašanja naročniku / projektantu, v primeru kakršnikoli nejasnosti.
Hvala

ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do srede 3.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 29.10.2021   12:40
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI.
Zaradi obsežnosti razpisa , ki je bil razpisan ravno v času počitnic in praznikov in posledično ne pridobivanj ponudb za materiale in dnevnega spreminjanja cen materialov na trgu, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in roka za postavitev vprašanj.
Hvala.

ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do srede 3.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 29.10.2021   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb in zastavljanje vprašanj vsaj za 7 dni.
Najlepša hvala.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do srede 3.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2021   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da sledi načelu sorazmernosti in konkurenčnosti med ponudniki ter referenčno obdobje za izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti podaljša iz zadnjih 7 let na zadnjih 10 let. Poleg tega so se primerljivi objekti v takšnem obsegu začeli graditi šele pred kratkim in projekti še niso zaključeni.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal referenčno obdobje na 10 let. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 04.11.2021   14:15
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi projektno dokumentacijo št. PR-R9/2018, ozirima detajl križanja kolesarske poti z železniško progo v km 5+476 (NPr 5.5).

ODGOVOR


Projekt Izgradnja vodovoda ter ureditev površine za pešce ob lokalni cesti LC295081 v Lokah (št. projekta PRR9/2018) je v fazi izvedbe, zato se postavka 5,01 črta iz popisa in ni predmet ponudbe.
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kje ponudniki najdemo načrt nivojskega prehoda in tehnični opis le tega saj se v množici projektov ne znajdemo.
Hvala.


ODGOVOR


Projekt Izgradnja vodovoda ter ureditev površine za pešce ob lokalni cesti LC295081 v Lokah (št. projekta PRR9/2018) je v fazi izvedbe, zato se postavka 5,01 črta iz popisa in ni predmet ponudbe.
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kje ponudniki najdemo načrt nivojskega prehoda železnice in tehnični opis le tega saj se v množici projektov ne znajdemo.
Hvala.


ODGOVOR


Projekt Izgradnja vodovoda ter ureditev površine za pešce ob lokalni cesti LC295081 v Lokah (št. projekta PRR9/2018) je v fazi izvedbe, zato se postavka 5,01 črta iz popisa in ni predmet ponudbe.
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zaradi obsežnosti razpisa, ki je bil razpisan ravno v času počitnic in praznikov ter ponovno novega vala CORONA virusa in posledično ne pridobivanj ponudb za materiale ter dnevnega spreminjanja cen materialov na trgu, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in roka za postavitev vprašanj vsaj za 5 delanih dni.
Ponudniki brez ključnih ponudb dobaviteljev ne moremo pripraviti ponudbe.
Mislimo, da je prav tako v interesu naročnika, da pridobi večje število konkurenčnih ponudb in s tem nižjo ceno projekta ter da 5 delavnih dni nebo bistveno vplivalo na sam projekt nam ponudnikom pa pomeni priprava konkurenčne ponudbe.
V naprej se vam zahvaljujemo na uslišani prošnji in se vam lepo zahvaljujemo.
S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 12.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2021   14:19
VPRAŠANJE
Postavke 45.112:
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s
premerom 40 cm
AB DN400 kanalizacijske cevi, z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
m

Prosimo vas, da objavite detajl za to postavko.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil detajl za izdelavo prepusta z vtočno in iztočno glavo.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:20
VPRAŠANJE
Postavke 45.112:
Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s
premerom 40 cm
AB DN400 kanalizacijske cevi, z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
m

Prosimo vas za podatek ali gre za cev položeno na betonsko posteljico ali polno obbetonirano cev ali cev položeno na kamniti agregat.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil detajl za izdelavo prepusta z vtočno in iztočno glavo.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:21
VPRAŠANJE
Postavke 00.000:
Zavarovanje gradbišča (zapora) v času gradnje s strani koncesionarja
*ocena

Glede na to, da gre pri tej postavki za oceno, predlagamo, da določite oceno, ki jo upoštevamo vsi ponudniki, da ne bi prišlo do raznih špekulacij (npr. upoštevano 1,00 EUR za to postavko).

ODGOVOR


Vrednosti postavk glede zavarovanja gradbišča na posameznem odseku znašajo:
00.000 Zavarovanje gradbišča (zapora) v času gradnje s strani koncesionarja
ocena
odsek 1 kolesarska pot 500,00 eur
odsek 2 cesta 5.000,00 eur
odsek 2 kolesarska steza 25.000,00 eur
odsek L1 cesta 5.000,00 eur
odsek L1 kolesarska steza 25.000,00 eur
odsek 3 kolesarska steza 15.000,00 eur
odsek E in I 800,00 eur
odsek H 5.000 eur

Vsi ponudniki morajo nuditi enako vrednost teh postavk.
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:21
VPRAŠANJE
POPIS_vodilni načrt in rekapitulacija_STRAŽA, Odsek H, postavka 1,11:
Zavarovanje gradbišča (zapora) v času gradnje s strani koncesionarja
*ocena (računi koncesionarja) 5.000,00

Prosimo za obrazložitev te postavke. 5.000 enot česa predvideva ta postavka.

ODGOVOR


Količina: 5.000, cena za enoto: 1,00 , vrednost postavke znaša: 5.000,00
Vsi ponudniki morajo nuditi enako vrednost te postavke in sicer 5.000,00 .
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:22
VPRAŠANJE
POPIS_vodilni načrt in rekapitulacija_STRAŽA, Odsek H, postavka 1,09:
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih
upravljalcev
*ocena (računi upravljavcev) 1.000,00

Prosimo za obrazložitev te postavke. 1.000 enot česa predvideva ta postavka.

ODGOVOR


Količina: 1.000, cena za enoto: 1,00 , vrednost postavke znaša: 1.000,00
Vsi ponudniki morajo nuditi enako vrednost te postavke in sicer 1.000,00 .
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:22
VPRAŠANJE
POPIS_vodilni načrt in rekapitulacija_STRAŽA, ODSEK L1 - cesta, postavka 3,02:
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B
70/100 A4
*debelina 6 cm, na odseku bitumenske stabilizacije
m2 4.170,90
*debelina 8 cm, na odseku zamenjave voziščne konstrukcije
*reciklaža s penjenim bitumnom
m2 2.493,00

Prosimo za obrazložitev zakaj je opomba »*reciklaža s penjenim bitumnom« glede na to, da nimamo nikjer popisa del za penjeni bitumen.

ODGOVOR

Postavka 3,02 se po novem glasi:
3,021 šifra: 32.246
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4
debelina 6 cm, na odseku bitumenske stabilizacije
m2 4.170,90
debelina 8 cm, na odseku zamenjave voziščne konstrukcije
m2 2.493,00

Doda se postavka:
3,022 šifra: 00.000
Izdelava s penjenim bitumnom vezane nosilne plasti v deb. 20 cm
Izvajalec si recepturo pridobi sam
m2 4.170,90

Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 04.11.2021   14:23
VPRAŠANJE
POPIS_vodilni načrt in rekapitulacija_STRAŽA, ODSEK E in I, postavka 5,01:
Zaščita železniškega prehoda za kolesarje v naselju Loke. V projektu
Izgradnja vodovoda ter ureditev površine za pešce ob lokalni cesti
LC295081 v Lokah (št. projekta PRR9/2018), se predvidena dobava in
montaža gumi montažnega prehoda sistema Strail, spremeni v sistem
veloStrail. V navedenem projektu se spremeni postavka 4,04 načrta ceste
za odsek postajni tir.
kos 1,00

Prosimo za obrazložitev kaj je sploh potrebno ovrednotiti v tej postavki. Tekst postavke se sklicuje na neki projekt (in popis?) s katerim ne razpolagamo. Prav tako ne razpolagamo s popisom sistema Strail (ki se spremeni v veloStrail?) ter postavko 4,04

ODGOVOR


Projekt Izgradnja vodovoda ter ureditev površine za pešce ob lokalni cesti LC295081 v Lokah (št. projekta PRR9/2018) je v fazi izvedbe, zato se postavka 5,01 črta iz popisa in ni predmet ponudbe.
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:24
VPRAŠANJE
Naročniku predlagamo, da spremeni razpisno dokumentacijo v delu referenčnih pogojev. Reference so glede na predvideno izvedbo projekta prezahtevne in zelo omejujejo konkurenco. Ustrezneje bi bilo, da zahtevate referenco:
- najmanj eno (1) izgradnjo ceste s hodnikom za pešce ali kolesarsko stezo, v dolžini vsaj 2000 m, v skupni vrednosti del najmanj 1.000.000 EUR

ODGOVOR


Naročnik bo objavil spremenjene referenčne zahteve.


naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da prestavi rok za zastavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudbe vsaj za 7 delanih dni.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 12.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika pozivamo, da sproti odgovarja na zastavljena vprašanja in podaljša roke glede na zahtevnost projekta ali naročnika računa na to, da se bo seveda najugodnejši ponudnik uštel na svoje stroške naročnik pa bo dobil poceni izveden projekt.

ODGOVOR


Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 12.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
naročnik naj poenoti in poda oceno cestne zapore, da bomo imeli vsi ponudniki ista izhodišča in doda, da se obračun izvede po dejanskih računih.
1,08 šifra: 00.000
Zavarovanje gradbišča (zapora) v času gradnje s strani koncesionarja
* ocena 1,00
Hvala


ODGOVOR


Vrednosti postavk glede zavarovanja gradbišča na posameznem odseku znašajo:
00.000 Zavarovanje gradbišča (zapora) v času gradnje s strani koncesionarja
ocena
odsek 1 kolesarska pot 500,00 eur
odsek 2 cesta 5.000,00 eur
odsek 2 kolesarska steza 25.000,00 eur
odsek L1 cesta 5.000,00 eur
odsek L1 kolesarska steza 25.000,00 v
odsek 3 kolesarska steza 15.000,00 eur
odsek E in I 800,00 eur
odsek H 5.000 eur

Vsi ponudniki morajo nuditi enako vrednost teh postavk.
Naročnik bo objavil popravljen popis del.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi zelo zahtevne reference po izvedbi hodnika za pešce in kolesarje dolžine vsaj 2500m in širine vsaj 3m naročnika prosimo, da zniža referenčno zahtevo glede dolžine hodnika na vsaj 2000m. Menimo, da ima tudi ponudnik, ki je v preteklosti že uspešno izvedel primerljivo naročilo v dolžini vsaj 2000m, ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo konkretnega javnega naročila.
V primeru, da naročnik ne bo upošteval zgoraj navedenega, lahko sklepamo, da že ima favoriziranega izvajalca in gre za omejevanje konkurence med ponudniki! Javno naročilo pa mora temeljiti na načelu sorazmernosti postavljenih referenčnih pogojev, odpiranju konkurence in zagotavljanju gospodarne, učinkovite in transparentne porabe javnih sredstev!

LP

ODGOVOR


Naročnik bo objavil spremenjene referenčne zahteve.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo za širši opis postavk:

1,05 šifra: 00.000
Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov in zasunov na novi višinske kote
* z vsemi potrebnimi deli in materialom
kom x,xx 0,00
ODGOVOR


Na trasi kolesarske povezave (ali rekonstrukciji obstoječe ceste ob kolesarski povezavi, ki se izvaja sočasno) so obstoječi vodi gospodarske javne infrastrukture (razvidno in zbirne situacije komunalnih vodov), ki so opremljeni s pokrovi (na vodovodnem omrežju zasuni). Postavka zajema odstranitev obstoječega pokrova/zasuna in prilagoditev na novo niveleto kolesarske povezave oziroma ceste.


naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 04.11.2021   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na vaš odgovor:
Datum objave: 29.10.2021 12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zaradi zahtevnosti in obsežnosti javnega naročila vas prosimo, da podaljšate rok za postavitev vprašanj do zakonitega roka, to je minimalno 6 dni pred oddajo javnega naročila.
Ponudniki, ki želimo pripraviti ponudbo v skladu z vsemi zahtevami naročnika, v tako kratkem času, kot je rok za postavitev vprašanja (29.10.2021), ne moremo preučiti tako obsežne projektne dokumentacije in postaviti vprašanja naročniku, v primeru kakršnikoli nejasnosti.
S spoštovanjem


ODGOVOR


Naročnik podaljšuje rok za postavitev vprašanj do srede 3.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto
Bi samo pripomnili, da ste nam dali 16 ur časa. Koliko časa se je pripravljal kpl projekt? 15 delavnih dni?
S tem, da ponudniki ne čakamo samo na vas...
ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 12.11.2021.

naročnik Mestna občina Novo mesto