Dosje javnega naročila 007224/2021
Naročnik: OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Gradnje: Gradnja izvennivojskega dostopa in ureditev peronske infrastrukture na železniški postaji Šmartno ob Paki
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.780.655,92 EUR

JN007224/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007224/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN007224/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2022
JN007224/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
JN007224/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2022
JN007224/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007224/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 206-535088
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
Sara Pirnat
sara.pirnat@smartnoobpaki.si
+386 38984965

Internetni naslovi
https://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.smartnoobpaki.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7637
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja izvennivojskega dostopa in ureditev peronske infrastrukture na železniški postaji Šmartno ob Paki
Referenčna številka dokumenta: JN-7637
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja izvennivojskega dostopa in ureditev peronske infrastrukture na železniški postaji Šmartno ob Paki
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.818.172,69 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja izvennivojskega dostopa in ureditev peronske infrastrukture na železniški postaji Šmartno ob Paki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.818.172,69 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
Šmartno ob Paki
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.11.2021   07:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da je vrednost izvedbe razpisanega podhoda občutno manjša od 700.000 EUR brez DDV, vas prosimo, da zahtevano vrednost reference zmanjšate na 350.000 EUR. Poleg tega prosimo tudi, da dopustite sanacijo podhoda ali podvoza. Vprašanje velja za vodjo gradnje in tudi za podjetje.

ODGOVOR

Predmet projekta je gradnja novega podhoda pod železniškimi tiri ob delujočem železniškem prometu, ureditev peronske infrastrukture ter gradnja dostopnih poti. Zahtevana referenca v vrednosti vsaj 700.000,00 EUR z DDV predstavlja skupno vrednost del in ne zgolj vrednosti objekta podhoda oz. podvoza. Naročnik ne bo spreminjal vrednosti referenčnega dela in kot ustrezne reference ne bo priznal sanacije podhoda ali podvoza.


Datum objave: 10.11.2021   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi zagotavljanja večjega kroga konkurence, ki je v Sloveniji na področju tovrstnih poslov že tako majhna, vas prosimo, da povečate referenčno obdobje referenc tako za ponudnika kot tudi za obe vodji, iz 5 na 10 let.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik bo obdobje referenc tako za ponudnika kot tudi za obe vodji podaljšal iz 5 na 10 let.
Datum objave: 15.11.2021   07:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali gre pri zavihku "Peronska infrastruktura" pri zemeljskih del resnično za 2.352,05 m3 ročnega izkopa?

ODGOVOR

Na predvidenem območju je predviden strojno-ročni izkop, pri čemer naročnik opozarja, da je izkope v bližini komunalnih vodov potrebno izvajati izključno ročno.


Datum objave: 15.11.2021   07:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za podaljšanje roka za najmanj 2 tedna.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 15.11.2021   07:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi obsežnosti priprave ponudbe in zaradi slabih epidemioloških razmer, ko večina dela od doma in je pridobivanje ponudb podizvajalcev upočasnjeno, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 2 tedna.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 17.11.2021   07:49
VPRAŠANJE
Zaradi trenutnih epidemioloških razmer je ponudbe podizvajalcev nemogoče pridobiti v tako kratkem času. Pozivamo vas, da rok za oddajo ponudbe podaljšate.

ODGOVOR

Spoštovani, naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 17.11.2021   10:03
VPRAŠANJE

Zaradi obsežnosti priprave ponudbe in zaradi slabih epidemioloških razmer je pridobivanje ponudb podizvajalcev oteženo. Zato vas prosimo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate za vsaj 2 tedna.


ODGOVOR
Spoštovani, naročnik roka ne bo podaljševal.Datum objave: 18.11.2021   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo da objavite popravljen popis z enoto mere "kg" pri cinkanju konstrukcije.

ODGOVOR

Projektna dokumentacija vsebuje vse potrebne podatke za pripravo ponudbe, zato naročnik popisa v tem delu ne bo popravljal.


Datum objave: 18.11.2021   15:03
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da objavi detajlne načrte nadstreška, pritrjevanja plošč, in tehnično poročilo izvedbe nadstreška.

ODGOVOR
V postavki 16. pod poglavjem GRADBENA IN OBRNIŠKA DELA v zavihku Podhod je vključena izdelava delavniških načrtov (kot piše v opisu postavke).Datum objave: 18.11.2021   15:05
V postavki 16 zavihka Podhod - Gradbena in obrtniška dela je napaka v količinah, saj je navedena količina teže jeklene konstrukcije za en nadstrešek, to je 9.100kg, imam pa dejansko dva identična nadstreška. Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljen popis z upoštevano spremembo.Datum objave: 23.11.2021   14:42
Naročnik bo zaradi napak v popisu, ki je bil objavljen 18.11.2021, podaljšal rok za oddajo ponudb za en teden in sicer iz 26.11.2021 na 3.12.2021.

Na spletni strani naročnika je objavljen tudi nov, popravljen popis.