Dosje javnega naročila 007124/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Gradnje: Dograditev in rekonstrukcija vrtca Pobrežje enota Brezje«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki- ponovitev postopka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 910.930,19 EUR

JN007124/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2021
JN007124/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.11.2021
JN007124/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2021
JN007124/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2021
JN007124/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.01.2022
JN007124/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.05.2022
JN007124/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.05.2022
JN007124/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.08.2022
JN007124/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.11.2022
JN007124/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007124/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7640
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dograditev in rekonstrukcija vrtca Pobrežje enota Brezje«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki- ponovitev postopka
Referenčna številka dokumenta: 4102-488/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dograditev in rekonstrukcija vrtca Pobrežje enota Brezje«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki- ponovitev postopka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dograditev in rekonstrukcija vrtca Pobrežje enota Brezje«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki- ponovitev postopka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok se lahko spremeni izključno v primerih iz 41. uzanca (PGU 2020, objavljene na spletni strani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS in Sekcije gradbincev pri OZS), alineje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 in 14. Spremenjene roke morata potrditi financer in investitor
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.11.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.11.2021   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2021   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Pod finančno zavarovanje za resnost ponudbe zahtevate bančno garancijo in veljavnostjo 30.10.2021.
Verjetno je prišlo do napake ?

ODGOVOR


Drži. Hvala za opozorilo. Pravilen datum je 31.1.2022.

Naročnik bi na svoji spletni strani objavil popravek.


Datum objave: 20.10.2021   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

manjka ESPD obrazec.

Lp

ODGOVOR


ESPD obrazec ni potreben, zadostuje izjava (obr. 4).Datum objave: 20.10.2021   11:14
Naročnik je na svoji spletni strani objavil nov ponudbeni predračun, saj sta v prejšnjem ponudbenem predračunu bila dva enaka excel zvezka.


Datum objave: 22.10.2021   11:01
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo igrala po postavki - shemo fotografijo za primerljivo igralo. :

6,05 Kombinirano igralo z dvema stolpoma, toboganom, mostom (ki naj bo na višini od 1,3 do 1,5m) in plezalnim elementom. Igralo naj ima lesene stebre evropskega izvora (npr. rubinija/kostanj/hrast) s kovinskimi podzemnimi deli, plastični polietilenski ali MD-PE UV zaščiten kalupljen tobogan (poliestrski ni zaželjen). Na enem izmed stolpov naj bo tudi gasilska cev za spuščanje. Paneli igrala naj bodo vsaj delno narejeni iz reciklata. Vsaj en stolp naj ima streho. Priterjeno s kovinsko nogo in les nima stika s podlago. kos 1,00


ODGOVOR


Naročnik je na svoji spletni strani objavil sliko igrala.

Datum objave: 25.10.2021   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko ponudnik priloži referenčno potrdilo, ki je izdano na podobnem obrazcu in vsebuje vse potrebne podatke?

ODGOVOR


Lahko.