Dosje javnega naročila 007226/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnega objekta na sedežu Ministrstva za obrambo RS
ZJN-3: Odprti postopek

JN007226/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007226/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2021
JN007226/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007226/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 206-538264
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420868/Objava_JN_MORS_341_2021_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7643
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnega objekta na sedežu Ministrstva za obrambo RS
Referenčna številka dokumenta: 430-379/2021 (JN MORS 341/2021-ODP)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnega objekta na sedežu Ministrstva za obrambo RS
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 180.328,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za gradnjo poslovnega objekta na sedežu Ministrstva za obrambo RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 180.328,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2021   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2021   10:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Sestavni del projektne naloge so tudi priloge, ki niso priložene razpsni dokumentaciji.
Prosim, da razpis dopolnite z:
- Lokacijska informacija
- izvleček organigrama
- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov
- Merila in kriterije za infrastrukturo slovenske vojske.

Hvala
LP


ODGOVOR

Ogled dokumentacije »Lokacijska informacija« in »Merila in kriteriji za infrastrukturo SV« je možen na sedežu naročnika po predhodni najavi, enako kot za ogled objekta.
Nadalje ponudnike obveščamo, da je dokument: Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov dostopen na spletnem naslovu: www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DSP/Investicije/Merila-PP-VPU/Merila-za-ureditev-poslovnih-prostorov-za-potrebe-vladnih-proracunskih-uporabnikov-razlicica-4-v2.0.
Glede organigrama ponudnike obveščamo, da je v Projektni nalogi - poglavju 3. Usmeritve, podan za ponudbeno fazo javnega naročanja projektiranja optimalen obseg in kvaliteta podatkov glede organizacijskih potreb in zahtev s katerimi razpolaga naročnik.Datum objave: 02.11.2021   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za razširitev zahtevane klasifikacije za ponudnika, vodjo projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja strojništva in pooblaščenega inženirja s področja elektrotehničnih instalacij in električnih naprava polega zahtevane klasifikacije CC SI 122 na klasifikacijo CC SI 12.ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil razpisne dokumentacije glede referenčnih projektnih dokumentacij, ki se uvrščajo v CC-SI 122, po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Ur. l. 37/18).Datum objave: 04.11.2021   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vprašanje podajamo z časovno zakasnitvijo, in sicer po temeljitem razmisleku v zvezi zahtev za izpolnjevanje referenc, tako za pogoje kot merila.

Podana je namreč zahteva za "izdelano projektno dokumentacijo novogradnje stavb in dokončanje v obsegu najmanj DGD in PZI".
Zakaj je podana omejitev na novogradnjo? Tudi dokumentacija vrste "rekonstrukcija" zahteva izvedbo upravnih postopkov in pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zato naprošamo za priznavanje projektnih dokumentacij tudi za rekonstrukcije.

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, to je referenčna zahteva za izdelano projektno dokumentacijo stavb in dokončanje v obsegu najmanj DGD in PZI ostaja omejena na novogradnje.

Datum objave: 04.11.2021   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Predmetni javni razpis podaja zahtevo za reference, ki jih mora zagotoviti ponudnik. Gre za zahteve 4.2-4.7., vse v poglavju Tehnični in drugi pogoji za sodelovanje.
Sočasno pa v istem poglavju v tč. 4.8. podajate zahtevo za vsaj 1 obvezno dodatno referenco, ki pa se sočasno šteje tudi med merila.

1. Če prav razumemo, je torej ena dodatna referenca za ponudnika tako pogoj kot merilo. Torej praktično zahtevate 3 reference za ponudnika kot pogoj za podajo ponudbe. Gre za napako ali dejanski namen?

2. Nedopustno je, da se za ponudnika isti kriterij uporablja kot pogoj in kot merilo. Pozivamo, da se pravočasno posvetujete s pravnimi strokovnjaki za javna naročila, saj gre za zahteve v nasprotju z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

3. Mehanizem referenc je primarno namenjen priznavanju in prepoznavanju kompetenc ponudnika, nikakor pa izločanju sicer povsem kompetentnih ponudnikov. Prepoznavamo, da je predmetni razpis morebiti prilagojen enemu ponudniku, tako iz vidika pogojev kot meril (kar 24 točk za merilo, ki je sočasno tudi pogoj?). Pozivamo za spremembo pogojev in meril (manjša teža v merilih na samo enem kriteriju, zmanjšanje zahtevane površine na 1.000 m2 ipd.).

4. Zaradi izkazane nekritičnosti pri pogojih in merilih pričakujemo spremembo le-teh. Seveda posledično pričakujemo tudi podaljšanje roka za vprašanja in za ponudbo, da omogočite pripravo in oddajo ponudbe vsem ponudnikom, ki se zaradi restriktivnih zahtev (še) niso odločili za pripravo.

Lp


ODGOVOR

V skladu z razpisno dokumentacijo dodatne reference niso obvezne. Ponudnik namreč lahko iz točke 4.8. poglavja III. pridobi v skladu z ocenjevalnim merilom dodatne točke.
Torej dva referenčna posla iz točk 4.2. do 4.7. so pogoj, v kolikor pa ponudnik izkaže referenčne pogoje tudi iz točke 4.8, se mu skladno z merilom prizna dodatne točke.
Datum objave: 08.11.2021   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogojih za sodelovanje navajate:

"Ponudnik mora izkazati, da je kvalitetno in strokovno izdelal vsaj 2 (dve) projektni dokumentaciji novogradnje stavb in dokončal v obsegu najmanj DGD in PZI, ki se uvrščajo v CC-SI 122, po Prilogi 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Ur. l. 37/18), katere bruto tlorisna površina presega 1.500 m2."

Prosimo za pojasnilo v primeru objektov, ki vsebujejo več različnih rab (npr. poslovno-stanovanjski objekt, ali poslovno-industrijski objekt).

Glede na to, da so večji objekti pogosto hibridnega značaja, predlagamo, da se dopusti tudi reference, ki so večje od 1500m2, ter poleg rabe CC SI 122 vsebujejo tudi druge rabe.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je glede primerov stavb z različnimi rabami v 4. poglavju razpisne dokumentacije - TEHNIČNI in DRUGI POGOJI ZA SODELOVANJE opredeljeno; »Naročnik bo v primeru, ko bo ponudnik izkazal referenco za stavbo, ki kot celota ni klasificirana kot CC SI 122, kot ustrezno to referenco priznal le pod pogojem, da bo ponudnik priložil verodostojen dokument iz katerega bo nedvoumno razvidna raba dela referenčne stavbe v obsegu najmanj 1.500 m2 po klasifikaciji CC SI 122.«Datum objave: 11.11.2021   13:40
VPRAŠANJE
Javno naročilo vsebuje izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, ki morata biti skladno s 73. členom ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije (prim. npr. odločitve v zadevah št. 018-230/2017, 164/2019, 018-171/2019, 018-006/2020, 018-054/2020 itd.) oddani po ločenih sklopih. Krog ponudnikov, ki izvajajo storitve priprave investicijske dokumentacije in ki izvajajo storitve priprave projektne dokumentacije, je povsem različen, zato je za nediskriminatorno obravnavo in večjo konkurenčnost ter gospodarnost naročila ključna razdelitev na sklope. Pozivamo vas, da postopate zakonito in razdelite naročilo na sklope ter ločeno oblikujete pogoje za sodelovanje.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


Datum objave: 11.11.2021   13:41
VPRAŠANJE
Roki za pripravo posamezne investicijske dokumentacije so izjemno kratki. Pozivamo vas k postavitvi rokov, ki bodo omogočali pripravo kakovostne dokumentacije.

ODGOVOR
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na rok izvedbe posamezne investicijske dokumentacije in sicer iz 14 dni na 30 dni:
Investicijska dokumentacija:
DIIP v roku 30 koledarskih dni po potrditvi IDZ s strani naročnika,
PIZ v roku 30 koledarskih dni po potrditvi IDP s strani naročnika in
IP s študijo izvedbe v roku 30 koledarskih dni po potrditvi PZI s strani naročnika.