Dosje javnega naročila 007227/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Blago: Dobave operacijsko potrošnega materiala in potrošnega materiala za AR
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 595.412,51 EUR

JN007227/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007227/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
JN007227/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2021
JN007227/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN007227/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2022
JN007227/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2022
JN007227/2021-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2022
JN007227/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2022
JN007227/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.09.2022
JN007227/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
JN007227/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
JN007227/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
JN007227/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
JN007227/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
JN007227/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022
JN007227/2021-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2022

Revizijski zahtevki
25.05.2022 Predrevizijski postopek v teku Več informacij
25.05.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN007227/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 206-536142
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
Rudarska cesta 9
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Janez Bartolj
janez.bartolj@sb-trbovlje.si
+386 35652658

Internetni naslovi
http://www.sb-trbovlje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-trbovlje.si/aktualna-javna-narocila.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7644
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobave operacijsko potrošnega materiala in potrošnega materiala za AR
Referenčna številka dokumenta: JN-B-6/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Operacijski potrošni material, potrošni material za respiratorno terapijo in anestezijo, punkcijske in biopsijske igle.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Operacijski potrošni material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Operacijski potrošni material, potrošni material za respiratorno terapijo in anestezijo, punkcijske in biopsijske igle.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Potrošni material za respiratorno terapijo in anestezijo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Operacijski potrošni material, potrošni material za respiratorno terapijo in anestezijo, punkcijske in biopsijske igle.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Punkcijske in biopsijske igle
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141320
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI035 - Zasavska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Operacijski potrošni material, potrošni material za respiratorno terapijo in anestezijo, punkcijske in biopsijske igle.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2021   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
Rudarska cesta 9
1420
Trbovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2021   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sistem nas opozarja da na vaši spletni strani ne moremo prevzeti dokumentacije ker ni varna.

Prosimo da preverite spletno mesto.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je preveril in ni zaznal težav pri odpiranju dokumentacije s spletne strani.


Datum objave: 25.10.2021   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno kataloge oz. prospektni material predložiti že v ponudbi ali boste ponudnike naknadno pozvali k predložitvi?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik od ponudnikov zahteva, da predložijo kataloge za artikle katere ponujajo.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so lahko prospekti in katalogi predloženi v angleškem jeziku?

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Naročnik zahteva, da ponudnik za ponujene artikle predloži prevode iz kataloga.


Datum objave: 25.10.2021   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se strinjate, da zaupne podatke označimo z žigom poslovna skrivnost brez dodanega podpisa osebe, ki je podpisala ponudbo?

Hvala, lp


ODGOVOR

Se strinjamo.


Datum objave: 26.10.2021   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v RD piše...
"Ponudnik jamči, da bo na zahtevo naročnika predložil ustrezno dokumentacijo prospekte, kataloge oz. opise, iz katerih bo natančno razviden ponujen artikel (označeno, obkroženo ali podčrtano). Kataloške številke ali tipi artiklov navedeni v predračunu in oznake v priloženih prospektih, katalogih, opisih, specifikacijah, se morajo nedvoumno ujemati".
Iz zapisa v RD je razvidno, da mora ponudnik NA ZAHTEVO naročnika predložiti ustrezno dokumentacijo. Torej, če razumemo prav bo izbrani ponudnik na podlagi poziva, pozvan k predložitvi dokumentacije naknadno oz po odpiranju. Prosimo za potrditev.ODGOVOR

Naročnik od ponudnikov zahteva, da predložijo kataloge za artikle katere ponujajo.


Datum objave: 09.11.2021   10:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na 36. člen ZJN-3 in 33. člena ZMedPri, vas zaradi obsežnosti razpisne dokumentacije vljudno prosimo, da v tej fazi sprejmete tudi kataloge v angleškem jeziku.

Prosimo za potrditev.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Sprejmemo tudi kataloge v angleškem jeziku, če bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb menil, da je potreben prevod, bo to zahteval od ponudnika.


Datum objave: 09.11.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko v sklopu 1, podsklop 1.62 ponudimo abdominalni retraktor, notranji premer 8cm, velikost reza 2,5-6cm. Retraktor trenutno prodajamo tudi v klinične centre in so z njimi zadovoljni. Hvala za potrditev.ODGOVOR: Da, lahko.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V sklopu 01- op potrošni material, podsklop 1.39 želite prevleko za kamero. Ali vam lahko ponudimo dimenzijo 13x250 cm?

ODGOVOR: Da, lahko.

2. V sklopu 01 podsklop 1.81. zahtevate tamponado, ali vam lahko ponudimo željeno tamponado dolžine 5,5, cm?

ODGOVOR: Da, lahko.

Hvala za odgovora.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko priložimo potrdila iz kazenske evidence, starost 30 dni, od roka za odpiranje ponudb?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Lahko, v kolikor potrdila izražajo zadnje stanje.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam v podsklopu 1.40 lahko ponudimo zaščito veliko 85x85cm?
Hvala,

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
vam smemo v podsklopu 1.34 ponuditi kompreso veliko 50x70 z odprtino 6x8cm?
Hvala

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam lahko v podsklopu 1.33 ponudimo rjuho 75x90 pod prvo postavko in 75x75cm pod drugo postavko?
Hvala

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za strokovno javnost so v državah EU dovoljeni katalogi v angleškem ali v materinem jeziku.
Prosimo, da črtate zahtevo po predložitvi prevodov iz katalogov, saj je neutemeljena.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Sprejmemo tudi kataloge v angleškem jeziku, če bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb menil, da je potreben prevod, bo to zahteval od ponudnika.
Datum objave: 09.11.2021   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.)
Sklop 2, Podsklop 2.9. Cev za kisik
Ali lahko ponudimo cev dolžine 2,1m?

ODGOVOR: Ne, ker je prekratka.

2.)
Sklop 2, Podsklop 2.15. Pripomočki za aerosolno terapijo
Na novo ste v podsklop dodali kisikovo masko z razpršilcem za zdravila za dojenčke (pozicija 96).
Glede na to, da je artikel posebnost in ga na našem trgu trži le točno določen distributer menimo, da na tak način omejujete konkurenco in omogočate prijavo le določenemu ponudniku.
Prosimo, da delujete v skladu s pravili javnega naročanja ter omenjeni artikel prestavite v svoj sklop.

ODGOVOR: Naročnik bo na spletni strani objavil popravek predračuna v katerem bo omenjeni podsklop razdelil na dva podsklopa.

3.)
Sklop 2, Podsklop 2.16. Maska za anestezijo za enkratno uporabo
Želimo vam ponuditi maske z drugačnim oštevilčenjem velikosti in sicer št. 1 za neonatalne paciente ter vse do št. 7 za velke odrasle paciente. Maske imajo tudi barvno oznako velikosti. Ali lahko ponudimo?

ODGOVOR: Ja lahko ponudite, vendar bo naročnik testiral in ocenil ustreznost.

4.)
Sklop 2, Podsklop 2.32. Vodilo za endotrahealne tubuse
a) Vodilo za velikosti tubusov premer od 2,0 do 4,5mm.
Ali vam lahko ponudimo vodilo za velikosti tubusov od 2,5 do 4,0?

ODGOVOR: Ja lahko ponudite, vendar bo naročnik testiral in ocenil ustreznost.

b) Vodilo za velikosti tubusov premer od 4,5 do 6,0mm.
Ali vam lahko ponudimo vodilo za velikosti tubusov od 4,0 do 6,5?

ODGOVOR: Ja lahko ponudite, vendar bo naročnik testiral in ocenil ustreznost.

c) Vodilo za velikosti tubusov premer od 6,0mm.
Ali vam lahko ponudimo vodilo za velikosti tubusov od 6,5 do 10,0?

ODGOVOR: Ja lahko ponudite, vendar bo naročnik testiral in ocenil ustreznost.

5.)
Sklop 2, Podsklop 2.49. Absorbenti
Ali lahko ponudimo 4,5 kg kanister?

ODGOVOR: Lahko ponudite, vendar morate ceno preračunati na 5 litrski kanister.

6.)
Sklop 2, Podsklop 2.55. Konektor za aspiracijo mekonija
Prosimo sporočite katero velikost je potrebno ponuditi?

ODGOVOR: Nastavki na konektorju naj bodo kompatibilni z nastavkom za tubus na eni strani in nastavkom za aspiracijsko cev na drugi strani.

Hvala in lep pozdrav.Datum objave: 09.11.2021   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Podsklop 1.18.: Ali smemo ponuditi set z op. rjuho za pod nogo dim. 150x190 cm in brez op. rjuhe 175x175 cm z lepljivim robom?

ODGOVOR: Lahko ponudite, vendar naročnik tega izrecno ne zahteva.
Datum objave: 09.11.2021   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Podsklop 1.18.: Ali smemo ponuditi v setu štokineto dim. 22x75 cm?

ODGOVOR: Ne, ker je za nogo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zastavljamo vam vprašanja za PODSKLOP 2.59. SPINALNA IGLA S QUINCKE KONICO:
Velikost 18G (1,3x88mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 1,2 x 90 mm?

ODGOVOR: Da, lahko.

Velikost 22G (0,7x40mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,7 x 38 mm?

ODGOVOR: Ne, je prekratka.

Velikost 22G (0,7x88mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,7 x 90 mm?

ODGOVOR: Da, lahko.

Velikost 22G (0,7x120mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,7 x 127 mm?

ODGOVOR: Da, lahko.

Hvala in lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje za podsklop 1.46. vpojni robčki

Ali vam lahko ponudimo brisačke v velikosti 30x40 cm?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,


Vprašanje za vzorčenje blaga.

Zanima nas kolikšno količino sterilnih vzorcev boste zahtevali pri posameznih komponentah in pri sestavljenih setih?


Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR: Za anestezijo sta potrebna 2 vzorca, za OP pa bomo zahtevali 3 vzorce.
Datum objave: 22.11.2021   12:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali vam lahko v sklopu 2., podsklopu 2.72. ponudimo intraosalno iglo:
- 16G, dolžine 30mm,
- 16G, dolžine 40mm,
- 18G, dolžine 30mm?

Lep pozdrav

ODGOVOR: Ne.Datum objave: 22.11.2021   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V obrazcu »Predračun« (OBR-2) so zneski (cene in vrednosti brez in z DDV) oblikovani na dve decimalki. Naročnika prosimo, da dopusti zaokroževanje na 4 decimalke, saj gre pri predmetnem javnem naročilu tudi za material z nizkimi cenami in je več decimalk ključnih pri postavitvi cene.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Naročnik je na spletni strani objavil popravek predračuna.
Datum objave: 22.11.2021   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas naslednje:

Podsklop 2.56, št. 1: Ali lahko ponudimo enakovreden epiduralni set s katetrom z zunanjim premerom 0,85 mm brez sistema za fiksacijo katetra?
ODGOVOR: Naročnik dovoljuje premer zunanjega katetra 0,85 mm, ne odstopa pa od razpisane zahteve glede fiksacije katetra.

Podsklop 2.56, št. 2: Ali lahko ponudimo enakovreden epiduralni kateter z zunanjim premerom 0,85 mm?
ODGOVOR: Lahko.

Podsklop 2.58: Ali lahko ponudimo enakovreden s et z naslednjo sestavo: 1 x pladenj
1 x igla Whitacre 25G, 90 mm
1 x vodilna igla 20G, 38mm
brizga Luer 3ml, 5ml in 10ml
lepilna kompresa fenestrirana 80 x 100 cm
1 x posodica
1 x prijemalka (tip kocher)
4 x tampon (mali)
2 x tampon (veliki)
1 x filter igla 5µm, 18G
2 x hipodermalna igla 25G in 21G
1 x brisača 33 x 38 cm
1 x zunanji ovoj 75 x 90 cm."
ODGOVOR: Ne.

Podsklop 2.59, št. 1: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo dolžine 90 mm?
ODGOVOR: Da

Podsklop 2.59, št. 2: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo dolžine 38 mm?
ODGOVOR: Ne.

Podsklop 2.59, št. 3: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo dolžine 90 mm?
ODGOVOR: Da.

Podsklop 2.60, št. 1: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo dolžine 90 mm?
ODGOVOR: Da.

Podsklop 2.60, št. 2: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo dolžine 90 mm?
ODGOVOR: Da.

Podsklop 2.60, št. 4: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo dolžine 90 mm?
ODGOVOR: Da.

Podsklop 2.62: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo s še manj travmatsko konico s poševnim kotom 20°, markirano na 10 mm, ki nima posebnega X-vzorca, a je vidljivost pod UZ močno ojačana s pomočjo posebne ehogene prevleke, kablom za nevrostimulator dolžine 60 cm?
ODGOVOR: Lahko, v kolikor ponudnik izpolnjuje vse ostale tehnične zahteve.

Podsklop 2.62: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo s še manj travmatsko konico s poševnim kotom 20°, markirano na 10 mm, ki nima posebnega X-vzorca, a je vidljivost pod UZ močno ojačana s pomočjo posebne ehogene prevleke, kablom za nevrostimulator dolžine 60 cm in dimenzije 21 G x 85 mm?
ODGOVOR: Ne.

Podsklop 2.62: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo s še manj travmatsko konico s poševnim kotom 20°, markirano na 10 mm, ki nima posebnega X-vzorca, a je vidljivost pod UZ močno ojačana s pomočjo posebne ehogene prevleke, kablom za nevrostimulator dolžine 60 cm in dimenzije 21 G x 100 mm?
ODGOVOR: Ne.

Podsklop 2.62: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo s še manj travmatsko konico s poševnim kotom 20°, markirano na 10 mm, ki nima posebnega X-vzorca, a je vidljivost pod UZ močno ojačana s pomočjo posebne ehogene prevleke, kablom za nevrostimulator dolžine 60 cm?
ODGOVOR: Ne.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Datum objave: 22.11.2021   12:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali vam lahko v sklopu 2., podsklopu 2.39 ponudimo Sete za perkutano traheostomijo s kanilo notranjega premera 7.5mm, 8.5mm in 8.5mm. Set vsebuje:
- Perkutani traheostomski dilatator
- Vodilno žico z atravmatsko ukrivljenim zaključkom in sistemom za enoročno uvajanje,
- Traheostomsko kanilo
- 3x uvajalne kanile: 7.5, 8.5, 9.0mm
- 15G uvajalna igla
- 15G igla z uvajalom
- Dilatator
- Vodilni kateter
- Skalpel
- 6ml brizgo
- Držalo za igle
- Lubrifikacijski gel
- 4x zloženec
- Pean

lp, alenka

ODGOVOR: Ne.
Datum objave: 22.11.2021   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali vam lahko v sklopu 2., podsklopu 2.61. ponudimo vodilne igle za spinalno iglo sledečih velikosti:
- 21G (0.80mm) x 40mm, za spinalne igle 24G in 25G
- 22G (0.70mm) x 30mm, za spinalne igle 27G?

Lep pozdrav

ODGOVOR: Ne.
Datum objave: 22.11.2021   12:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali vam lahko v sklopu 1., podsklopu 1.2 ponudimo sterilne hemostatske blazinice velikosti 3.5x3.5cm s 100% chitosan aktivno učinkovino, ki omogoča hitro zaustavitev, blazinice so hipoalergene in imajo obojestransko aktivno površino?
ODGOVOR: Ne.

2. Ali vam lahko v sklopu 1., podsklopu 1.40 ponudimo zaščito za rentgen v obliki vreče, dimenzije 67x67cm?
ODGOVOR: Ne.

3. Ali vam lahko v sklopu 1., podsklopu 1.47 ponudimo standardne operacijske plašče naslednjih dimenzij:
a) velikost XL, dolžine 135cm
b)velikost XXL, dolžine 148cm ?
ODGOVOR: Ne.

4. Ali vam lahko v sklopu 2., podsklopu 2.67 ponudimo set za torakalno drenažo za uvajanje po Seldingerjevi metodi, v setu: prozoren kateter z radiopačnimi črtami, skalpel, ehogena vodilna igla, 9Fr, 14FR in 20Fr centimetrsko označeni dilatatorji pri 18Fr katetru in 9Fr ter 13Fr dilatatorja pri 12Fr katetru, uvajalna žica in pripomoček za varno odlaganje igel?
ODGOVOR: Ne.

Hvala.


Datum objave: 22.11.2021   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika sprašujemo, ali zadostuje, da obrazca »Vzorec pogodbe« (OBR-3) in »Menica in menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« (OBR-7) priložimo le parafirane in jih v nobenem delu ni potrebno izpolniti?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Zadostujejo parafirani omenjeni obrazci.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
javite nam datum za dostavo sterilnih vzorcev za OP sete. Za ustrezno sestavo setov se potrebuje minimalno 6 tednov.
Hvala.

ODGOVOR: Naročnik trenutno ne more napovedati točnega datuma za dostavo vzorcev. Predviden datum bo naročnik vedel ob pregledu ponudb.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika vljudno prosimo, da OBR 5 - reference, predložimo na poziv naročnika in ga ni potrebno prilagati že ob ponudbi?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR: Obrazec OBR 5 je potrebno predložiti k ponudbi. Obrazca ni potrebno potrjevati s strani naročnikov, ponudnik vpiše zahtevane podatke v tabelo.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika vljudno prosimo za potrditev, da ob oddaji obrazec 7 - Menična izjava in obrazec 3 - vzorec pogodbe ne izpolnjujemo, vendar le podpišemo in parafiramo, ter se tako strinjamo z vsebino obrazcev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Potrjujemo.


VPRAŠANJE
Spoštovani, v sklopu 2, podsklopu 2.24 razpisujete zahteve po Guedel tubsih. Zanima nas, ali vam lahko ponudimo popoldnoma enakovredne produkte ustreznih dolžin, z drugačnimi oznakami velikosti (na primer - vi zahtevate velikost 00 z dolžino 4 cm; mi ponudimo velikost 000 z dolžino 4 cm)? Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

ODGOVOR: Da, lahko.
Datum objave: 22.11.2021   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas sledeče:
1) Podsklop 2.13: če vam lahko ponudimo enakovredna produkta, ki sta primerna za uporabo na traheostomski kanili?
ODGOVOR: Lahko, v kolikor izpolnjujete naše strokovne tehnične zahteve.

2) Podsklop 2.11: če vam lahko ponudimo enakovreden produkt s premeri 22F-22M/15F? Hvala.
ODGOVOR: Ne.
VPRAŠANJE
Spoštovani, vprašanje se navezuje na sklop 2, podsklop 2.32: vam lahko ponudimo vodila za intubacijo s PVC prevleko, primerne za:
- uporabo na tubusih I.D.ji 2.5-4.0;
- uporabo na tubusih z I.D.ji 4.0-6.0;
- uporabo na tubusih z I.D.-ji 5.0-10.0?
Hvala za vaš odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR: Lahko, v kolikor izpolnjujete naše ostale strokovne tehnične zahteve.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v podsklopu 2.47 razpisujete zahteve po dihalnih filtrih. Zanima nas, ali vam lahko ponudimo enakovredne produkte:
- Filter viralno bakteriološki elektrostatični - odrasli: za dihalne volumne od 150 do 1200 mL?
- Elektrostatični viralno bakteriološki vlažilni filter - odrasli: za dihalne volumne od 150 do 1200 mL?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR: Lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani, sledeča vprašanja se nanašajo na sklop 2 - potrošni material za respiratorno terapijo in anestezijo:
1. Ali vam lahko v podsklopu 2.25 ponudimo ustrezen produkt, ki ima oznake za graduacijo na eni strani?
ODGOVOR: Ne

2. Ali vam lahko v podkslopu 2.13 ponudimo podaljšek za tubus, raztegljiv od 70 do 160 mm?
ODGOVOR. V kolikor ste mislili podsklop 2.14., lahko.

3. Ali vam v podsklopu 2.40 lahko ponudimo trak za pričvrsitev traheostomske kanile širine 2,54 mm?
ODGOVOR: Da, lahko.

3. Ali vam lahko ponudimo vodila za intubacijo, priporočljive za uporabo na tubusih z I.D.-ji:
- od 2,5 mm do 4,5 mm
- od 4,0 mm do 6,0 mm
- večje od 5 mm.

ODGOVOR: Lahko, v kolikor izpolnjujete naše ostale strokovne tehnične zahteve.

Za odgovore se najlepše zahvaljujem. Lep pozdrav.VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Sprašujemo vas, ali lahko za izpolnitev zahteve poleg referenc slovenskih bolnišnic navedemo reference proizvajalca iz bolnišnic drugih držav Evropske unije brez navedbe vrednosti posla, saj gre za podatke zaupne narave, ki nam niso dostopni. Tako si posledično odprete pot do novosti na slovenskem trgu ter večjega števila ponudb kar vam omogoča večjo kakovost in boljše cene?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR: Ne.
Datum objave: 22.11.2021   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko v sklopu 3, podsklop 3.1. ponudimo Trap iglo, ki je sestavljena iz zunanje igle s zelo ostro rezilno konico in stileto, notranjo iglo z ostro brušeno konico ter z ergonomično oblikovanim ročajem. Set vsebuje še Trap rezilno iglo z rezilnim žlebičkom ter iglo s topo konico za potisk vzorca iz kanile, čep za označevanje globine vboda in luer-lock zamašek za aspiracijo. Velikost: 8G, dolžina 10 cm?

ODGOVOR: Lahko, vendar bo naročnik artikel preizkusil.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v podsklopu 2.1. ponudimo ustrezen ročni dihalni komplet s prostornino 1800 ml?
ODGOVOR: Ne.

2. Naročnik v podsklopu 2.8. Sterilna voda za vlaženje, razpisuje sterilno vodo za vlaženje za uporabo iste plastenke na več pacientih. Glede na trenutno situacijo epidemije Covid-19, ki zahteva dodatno pazljivost pri prenosu okužb iz enega pacienta na drugega vas prosimo za potrditev, da lahko prijavimo ustrezno vodo, ki je primerna zgolj za uporabo na enem pacientu in je hkrati pol cenejša od vode, ki je razpisana?
ODGOVOR: Ne.

3. Ali vam lahko v podsklopu 2.8. Sterilna voda za vlaženje, pod prvo postavko ponudimo enakovredno sterilno vodo za vlaženje 340ml s kompatibilnim adapterjem, deionizirana in trikrat destilirana voda; brez pirogenov; namenjena za uporabo na enem pacientu; neodvisne študije potrjujejo dolgotrajno uporabo; ne prevaja el. toka; izpolnjuje USP standarde; priložen sterilno pakiran nelomljiv kompatibilen adapter; univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; s pretokom kisika skozi dno plastenke za boljši izkoristek vsebine; mikro difuzor proizvaja manjše mehurčke in večjo površinsko agitacijo za tiho delovanje in visok izhod vlage?
ODGOVOR: Ne.

4. Ali vam lahko v podsklopu 2.8. Sterilna voda za vlaženje, pod drugo postavko ponudimo enakovredno sterilno vodo za vlaženje 650ml s kompatibilnim adapterjem, deionizirana in trikrat destilirana voda; brez pirogenov; namenjena za uporabo na enem pacientu; neodvisne študije potrjujejo dolgotrajno uporabo; ne prevaja el. toka; izpolnjuje USP standarde; priložen sterilno pakiran nelomljiv kompatibilen adapter; univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; s pretokom kisika skozi dno plastenke za boljši izkoristek vsebine; mikro difuzor proizvaja manjše mehurčke in večjo površinsko agitacijo za tiho delovanje in visok izhod vlage?
ODGOVOR: Ne.

5. Ali vam lahko v podsklopu 2.14. Nastavek za tubus ponudimo nastavek za tubus, raztegljiv, od 90 do 150 mm, na komolčku je odprtina 9 mm za fiberoptični bronhoskop in 3,5 mm port za sukcijo, s konektom 22 F?
ODGOVOR: Lahko, v kolikor ustreza ostalim strokovnim tehničnim zahtevam.

6. Ali vam lahko v podsklopu 2.24. Orofaringealni tubus Guedel, pod prvo postavko ponudimo ustrezen tubus, velikosti 00, ISO 4?
ODGOVOR: Lahko.

7. Ali vam lahko v podsklopu 2.24. Orofaringealni tubus Guedel, pod drugo postavko ponudimo ustrezen tubus, velikosti 0, ISO 5?
ODGOVOR: Lahko.

8. Ali vam lahko v podsklopu 2.24. Orofaringealni tubus Guedel, pod tretjo postavko ponudimo ustrezen tubus, velikosti 1, ISO 6?
ODGOVOR: Lahko.

9. Ali vam lahko v podsklopu 2.24. Orofaringealni tubus Guedel, pod četrto postavko ponudimo ustrezen tubus, velikosti 2, ISO 7?
ODGOVOR: Lahko.

10. Ali vam lahko v podsklopu 2.24. Orofaringealni tubus Guedel, pod peto postavko ponudimo ustrezen tubus, velikosti 3, ISO 8?
ODGOVOR: Lahko.

11. Ali vam lahko v podsklopu 2.24. Orofaringealni tubus Guedel, pod šesto postavko ponudimo ustrezen tubus, velikosti 4, ISO 9?
ODGOVOR: Lahko.

12. Ali vam lahko v podsklopu 2.24. Orofaringealni tubus Guedel, pod sedmo postavko ponudimo ustrezen tubus, velikosti 5, ISO 10?
ODGOVOR: Lahko.

13. Ali vam lahko v podsklopu 2.25. Endotrahealni tubus brez mešička za kratkotrajno intubacijo ponudimo enakovredne tubuse endotrahealne PVC brez mešička, z graduacijo na eni strani tubusa, ki je zaradi prozornega materiala tubusa vidna tudi na drugi strani in imajo konico tubusa v celoti obarvano črno za natančnejše in varnejše pozicioniranje tubusa v traheji?
ODGOVOR: Ne.

14. Ali vam lahko v podsklopu 2.26. (Tubus endotrahealni PVC z mešičkom za oralno in nazalno intubacijo, z okroglim kontrolnim balončkom, velikosti 3.0 mm do 9.0 mm) ponudimo ustrezne tubuse endotrahealne, ki imajo nad mešičkom eno črno krožno markacijo za natančno pozicioniranje tubusa v traheji in imajo drugačno obliko kontrolnega balončka (npr.: heksagonalno), saj oblika le-tega ne vpliva na funkcionalnost tubusa, prav tako pa imajo različni proizvajalci različne oblike le-teh, in če ne zakaj ne?
ODGOVOR: Ne dopuščamo samo ene markacije za natančno pozicioniranje tubusa.

15. Ali vam lahko v podsklopu 2.27. (Tubus endotrahealni PVC z mešičkom za oralno in nazalno intubacijo, z okroglim kontrolnim balončkom, armiran, velikosti 6.0 mm do 9.0 mm) ponudimo ustrezne tubuse endotrahealne, armirane, z gladko notranjo površino, ki ni dosežena s procesom gladnega zračenja, ki imajo nad mešičkom eno črno krožno markacijo za natančno pozicioniranje tubusa v traheji, z mešičkom ovalne oblike in imajo drugačno obliko kontrolnega balončka (npr.: heksagonalno), saj oblika le-tega ne vpliva na funkcionalnost tubusa, prav tako pa imajo različni proizvajalci različne oblike le-teh, in če ne zakaj ne?
ODGOVOR: Ne dopuščamo samo ene markacije za natančno pozicioniranje tubusa.

16. Ali vam lahko v podsklopu 2.35. (Kanile endotrahealne iz silikoniziranega PVC z mešičkom) ponudimo ustrezno endotrahealno kanilo iz biokompatibilnega termosenzitivnega PVC, oblikovano pod kotom 95 stopinj, v setu z vodilom za lažje uvajanje kanile, dvema notranjima vložkoma in trakom za fiksacijo kanile?
ODGOVOR: Ne.

17. Naročnik v podsklopu 2.47. pod prvo postavko razpisuje filter viralno bakteriološki elektrostatični točno določenega proizvajalca. Želeli bi se prijaviti z ustreznim konkurenčnim filtrom znanega svetovnega proizvajalca, ki ima naslednje tehnične lastnosti:

Elektrostatični viralno bakteriološki filter za dihalni volumen od 150 do 1000 ml. Teža neuporabljenega filtra je 15 g. Ima Luer spojko z zamaškom za merjenje CO2. Vse spojke so skladne s standardi in kompatibilne z različnimi dihalnimi aparati in dihalnimi cevmi. Bakteriološka filtracijska učinkovitost je več kot 99,9999 % in je preizkušen na učinkovitost preprečevanja okužb s TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis in virus MS-2. Je brez lateksa, sterilen, posamično pakiran.
ODGOVOR: Lahko ponudite, vendar naročnik ne zahteva filtracijske učinkovitosti kot jo navajate.

18. Naročnik v podsklopu 2.47. pod drugo postavko razpisuje elektrostatični viralno bakteriološki vlažilni filter točno določenega proizvajalca. Želeli bi se prijaviti z ustreznim konkurenčnim filtrom znanega svetovnega proizvajalca, ki ima naslednje tehnične lastnosti:

Elektrostatični viralno bakteriološki vlažilni filter za dihalni volumen od 150 do 1000 ml. Teža neuporabljenega filtra je 21 g. Ima Luer spojko z zamaškom za merjenje CO2, povračilo vlage pri Vt 500 ml je 31 mg H2O/l. Vse spojke so skladne s standardi in kompatibilne z različnimi dihalnimi aparati in dihalnimi cevmi. Bakteriološka filtracijska učinkovitost je več kot 99,9999 % in je preizkušen na učinkovitost preprečevanja okužb s TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis in virus MS-2. Je brez lateksa, sterilen, posamično pakiran.
ODGOVOR: Lahko ponudite, vendar naročnik ne zahteva filtracijske učinkovitosti kot jo navajate.

19. Naročnik v podsklopu 2.45 pod tretjo postavko razpisuje filter viralno bakteriološki vlažilni elektrostatični otroški. Želeli bi se prijaviti z ustreznim konkurenčnim filtrom znanega svetovnega proizvajalca, ki ima naslednje tehnične lastnosti:

Elektrostatični viralno bakteriološki vlažilni filter, otroški za dihalni volumen od 50 do 250 ml. Teža neuporabljenega filtra 13,5 g, povračilo vlage pri Vt 250 ml je 30 mg H2O/l. Ima Luer spojko z zamaškom za merjenje CO2. Vse spojke so skladne s standardi in kompatibilne z različnimi dihalnimi aparati in dihalnimi cevmi. Bakteriološka filtracijska učinkovitost je 99,9999 % in je preizkušen na učinkovitost preprečevanja okužb s TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis in virus MS-2. Je brez lateksa, sterilen, posamično pakiran.
ODGOVOR: Lahko ponudite, vendar naročnik ne zahteva filtracijske učinkovitosti kot jo navajate.

20. Ali vam lahko v podsklopu 2.63. Torakalni drenažni sistem za enkratno uporabo ponudimo trikomorni drenažni sistem volumna 2500 ml za suho sukcijo z avtomatskim ohranjanjem prednastavljene ravni sukcije (ne glede na fluktuacijo v viru sukcije ali pretoku zraka), z nastavitvijo sukcije od -10 do -40 cm H2O s kalibrirnim kontrolnim mehanizmom, s tremi varnostnimi valvulami (valvula za izpust pozitivnega pritiska, ročna valvula za izpust visokega negativnega pritiska in plavajoča valvula negativnega pritiska), z brezigelnim konektom za vzorčenje, avtotransfuzijskim zaklepnim konektom in samozapiralnim portom?
ODGOVOR: Ne.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 22.11.2021   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zastavljamo vam vprašanje za PODSKLOP 2.59. SPINALNA IGLA S QUINCKE KONICO:
Velikost 22G (0,7x40mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,7 x 63 mm?
ODGOVOR: Lahko v kolikor izpolnjuje ostale tehnične zahteve.

Zastavljamo vam vprašanja za PODSKLOP 2.60. SPINALNA IGLA S PENCIL POINT KONICO:
Velikost 22G (0,7 x 88mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,7 x 90 mm? ODGOVOR: Lahko v kolikor izpolnjuje ostale tehnične zahteve.
Velikost 25G (0,5 x 88 mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,5 x 90 mm? ODGOVOR: Lahko v kolikor izpolnjuje ostale tehnične zahteve.
Velikost 25G (0,5 x 120 mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,5 x 119 mm? ODGOVOR: Lahko v kolikor izpolnjuje ostale tehnične zahteve.
Velikost 27G (0,4 x 88 mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,4 x 90 mm? ODGOVOR: Lahko v kolikor izpolnjuje ostale tehnične zahteve.
Velikost 27G (0,4 x 120 mm): Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo spinalno iglo z minimalnim odstopanjem v dimeziji in sicer v dimeziji 0,4 x 119 mm? ODGOVOR: Lahko v kolikor izpolnjuje ostale tehnične zahteve.

Zastavljamo vam vprašanja za PODSKLOP 2.61. VODILNA IGLA ZA SPINALNO IGLO:
Velikost 20G: Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo vodilno iglo za spinalne igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,9 x 32 mm? ODGOVOR: Ne.
Velikost 22G: Prosimo potrdite, da vam lahko ponudimo vodilno iglo za spinalne igle z minimalnim odstopanjem v dimenziji in sicer v dimenziji 0,7 x 32 mm? ODGOVOR: Ne.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je CE certifikate in Izjave o skladnosti potrebno priložiti že v sami ponudbi, ali jih boste zahtevali naknadno?

Lep pozdrav.

ODGOVOR: Certifikate in izjave je potrebno priložiti k ponudbi.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo enakovredno mrežico (sklop 1, podsklop 1.4.) dimenzije 5 x 9 cm? V primeru da ne, vas prosimo za dovoljeno odstopanje.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu 1, podsklop 1.4. ponudimo enakovredno mrežico brez modrih vodilnih črt?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR: Lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zastavljamo vam vprašanja:
Sklop 2, Podsklop 2.7; Drenažna vrečka brez izpusta
a) Ali lahko ponudimo vrečko z univerzalnim konektom?
ODGOVOR: Vaše vprašanje se ne nanaša na podsklop 2.7.

b) Ali lahko ponudimo vrečko z DEHP, saj vrečka ni namenjena injiciranju tekočin?
ODGOVOR: Vaše vprašanje se ne nanaša na podsklop 2.7.

c) Ali lahko ponudimo vrečko z izpustom, katerega lahko ali pa ne uporabljate?
ODGOVOR: Vaše vprašanje se ne nanaša na podsklop 2.7.

Z lepimi pozdraviDatum objave: 22.11.2021   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zastavljamo vprašanje za:
Sklop 2, Podsklop 2.33, Vodilo za oxford tubuse
Ali lahko ponudimo vodilo za tubuse od 6,5 naprej?


hvala in lep pozdrav

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Radi bi se prijavili na sklop 2.48, laringoskopi za 1x uporabo. Zdi se nam, da so opisi laringoskopov napisani tako, da onemogočite konkurenco. Grami plastike, 100% železo, lumni, barve, čas zagotavljanja svetilnosti, in test delovanja lučke ne spadajo med lastnosti, ki bi bile pomembne za intubacijo. Zato vas prosimo, da posplošite zahteve in se omejite samo na funkcionalnost laringoskopov za 1x uporabo. Se strinjate z našim predlogom?

Hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR: Naročnik zahtev ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

v podsklopu 2.41 razpisujete Krožni dihalni sistem-podaljšan. Ali vam lahko prijavimo dihalni sistem dolžine 2,4 m, s krakom za balon 1,6m?

Hvala, lp

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

v podsklopu 2.41 razpisujete Krožni dihalni sistem-podaljšan. Zanima nas, ali lahko prijavimo raztegljivi dihalni sistem maksimalne dolžine 3m, ter z raztegljivim krakom za balon, maksimalne dolžine 2m?

Hvala za odgovor

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v podsklopu 2.24. razpisujete Guedele z velikostjo 6 cm. Vam pod to postavko lahko prijavimo Guedel velikost 6,5 cm?

Hvala, lep pozdrav


ODGOVOR: Lahko.
Datum objave: 22.11.2021   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v podsklopu 2.24. razpisujete Guedele z velikostjo 4 cm. Vam pod to postavko lahko prijavimo Guedel velikost 3,5 cm?

Hvala, lep pozdrav


ODGOVOR: Lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

V podsklopu 2.15. imate razpisane artikle, ki za svoje delovanje potrebujejo tudi inhalatorje. Ali se strinjate, da mora izbrani ponudnik v brezplačno uporabo zagotoviti tudi aparate za inhalacijo?

Lep pozdrav!

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v podsklopu 2.15 razpisujete kisikovo masko z razpršilcem. Količina inhaliranega zdravila, ter mesto delovanja tega zdravila je odvisna od velikosti delcev, ki jih ta razpršilec proizvede. Običajno je velikost delcev med 0,5-5µL. Zato nas zanima kateri tip razpršilca naj prijavimo. Ali zahtevate masko in razpršilec, pri katerem bo pri pretoku 8L/min, vsaj 74% delcev manjših od 5mikronov, ali zahtevate bolj učinkovit razpršilec?

Hvala za vaš odgovor


ODGOVOR: Maska in razpršilec, pri katerem bo pri pretoku 8L/min, vsaj 74% delcev manjših od 5mikronov, bo zadovoljila naročnikove minimalne standarde.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Sklop 2, podsklop 2.15. Zanima nas kakšna mora biti učinkovitost razpršilca. Običajno je da pri pretoku 8l/min, več kot 70% delcev večje od 5 mikronov. Zanima nas ali mora razpršilec izpolnjevati te pogoje?

Hvala, lp


ODGOVOR: Maska in razpršilec, naj bosta takšna, da bo pri pretoku 8L/min, vsaj 74% delcev manjših od 5mikronov.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vam v podsklopu 2.9, lahko ponudimo cev za kisik 5 mmx 50m?

lep pozdrav


ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

v podsklopu 2.7 razpisujete Maske za kisik venturi, za odrasle in otroke. Kot novost bi vam radi pod tem podsklopom prijavili Masko za kisik z nastavljivo venturi valvulo, ki je bolj prijazna do okolja in osebja v ustanovah, saj ima maska samo eno nastavljivo valvulo. Sprašujemo vas, ali lahko prijavimo nastavljivo venturi valvulo, s katero lahko prilagajate koncentracijo kisika med 26-50%, z masko za kisik, brez PVC, ki se zelo dobro prilega obrazu, z dolžino cevke za kisik 1,8m?

Najlepša hvala za odgovor

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 2, podsklop 2.6 razpisujete masko za visoki delež kisika, za odrasle. Pacienti, ki potrebujejo tako masko so po navadi zelo prizadeti. Zanima nas ali mora takšna maska, ki jih razpisujete imeti tudi indikator dihanja, saj boste s tem imeli tudi vizualno kontrolo nad pacientovim dihanjem?

Hvala za odgovor


ODGOVOR: Lahko ponudite, vendar tega naročnik izrecno ne zahteva.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vam v podsklopu 2.5 lahko lahko ponudimo masko brez PVC, ki zelo dobro tesni in vam zaradi posebnega materiala pri daljši uporabi ne povzroča dekubitusov pri pacientih?

Lep pozdrav

ODGOVOR: Lahko, vendar bo naročnik artikel pregledal in preizkusil.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2, podsklop 2.4, razpisujete kateter nosni, za odrasle. Ali zahtevate da je kateter atravmatski tudi za ušesa, kjer pogosto prihaja do dekubitusov?

Hvala, LP

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2, podsklop 2.1, 2.2, 2.3 razpisujete ročni dihalni balon. Dihalni balon, ki ga želimo prijaviti je že sestavljen, kar pomeni da je že pripravljen za takojšnjo uporabo, kar olajša delo v urgentnih situacijah. Sprašujemo vas, ali morajo biti dihalni baloni že v naprej sestavljeni?

Hvala za odgovor, lp


ODGOVOR: Ročni dihalni baloni za enkratno uporabo morajo biti sestavljeni.
Datum objave: 22.11.2021   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika, da potrdi, da je dovolj, da v katalogu (slovenskem ali angleškem) označimo le kataloško številko artikla ali moramo označiti vse karakteristike ponujenega artikla?

ODGOVOR: Lahko označite le kataloško številko.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da potrdite, da artiklov, ki jih že dobavljamo v vašo ustanovo, ne boste vzorčili.

ODGOVOR: Artiklov katere nam že dobavljate, ne bomo vzorčili v kolikor je enaka kataloška številka.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam v sklopu I, podsklopu 1.39 ponudimo zaščitno prevleko za kamero dimenzije 15x236 cm, sterino, teleskopsko zloženo?

Hvala

ODGOVOR: Lahko.


VPRAŠANJE
Ali v sklop2, podsklop 2.29 lahko ponudimo funkcionalno in kakovostno enakovreden tubus s HI -LO mešičkom in antimikrobno prevleko zunaj in znotraj tubusa, katera dokazano preprečuje nabiranje biofilma in s tem zmanjšuje nastanek VAPa po študiji za 67%?

ODGOVOR: Lahko ponudite vendar naročnik antimikrobne prevleke katero opisujete izrecno ne zahteva.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je potrebno v skladu z določili razpisne dokumentacije glede zagotovitve zmožnosti ponudnika, da bo dobavljal blago v skladu z javnim naročilom, predložiti izjavo proizvajalca, s katero ponudniku potrjuje nemoteno dobavo razpisanega blaga? Glede na to, da je predmet naročila blago, ki je med drugim pomembno za vzdrževanje vitalnih življenjskih funkcij kot je predihavanje, predlagamo, da se kot dokaz, da bo ponudnik lahko izvedel javno naročilo, zahteva tudi navedena izjava.

S spoštovanjem.

ODGOVOR: Naročnik zahtev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

s trenutno pandemijo se je pojavilo veliko novih ponudnikov, ki medicinske pripomočke kupujejo od tretjih oseb, nimajo direktnega stika s proizvajalci in težje zagotovijo hitro ter nemoteno dobavo. Glede na to, da so razpisani medicinski pripomočki namenjeni najbolj ranljivim pacientom, si kot naročnik težko privoščite težave v dobavni verigi. Ali se strinjate, da morajo ponudniki predložiti izjavo proizvajalca, ki potrjuje, da bo ponudniku dobavljal razpisano blago?

Hvala.

ODGOVOR: Naročnik zahtev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker se na tržišču pojavlja čedalje več produktov neznanega izvora, ki nimajo sledljivosti in za katere obstaja celo utemeljen sum, da so ponarejeni, vam predlagamo, da pri vseh produktih zahtevate CE certifikate, certifikate ISO 13485 in Izjave o skladnosti. Se strinjate s tem predlogom?

Lep pozdrav

ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, podsklop 1.4., tkivno lepilo: ali je lahko lepilo prozorne barve?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: Lahko


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1, podsklop 1.4., tkivno lepilo: Ali dovolite odstopanje pri volumnu lepila? Če ja, kakšno je dovoljeno odstopanje?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: Naročnik dovoljuje odstopanje + 5%.


VPRAŠANJE
Vprašanje

1_46 Vpojni robčki 35x40 cm Robčki iz reliefno potiskane celuloze. Velikost 35x40 cm. Enakovredno kot Vala Clean Eco 9923410: Smemo ponuditi celulozne robčke dim. 40x40 cm, ki jih zdaj uporabljate?ODGOVOR: Lahko.
Datum objave: 22.11.2021   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za odgovore na spodnja vprašanja:

SKLOP 1

PODSKLOP 1.64. VREČKA ZA EKSTRAKCIJO TKIVNEGA VZORCA
Post.1: Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovredno samoodpirajočo vrečko z volumnom 800 ml?
ODGOVOR: Ne.

Post.2: Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovredno samoodpirajočo vrečko z volumnom 200 ml?
ODGOVOR: Ne.

PODSKLOP 1.8. DREN ABDOMINALNI
Post.3:Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovreden dren velikost CH20?
ODGOVOR: Da.

Post.6:Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovreden dren velikost CH26?
ODGOVOR: Da.

PODSKLOP 1.12. REDON MINI SET
Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovreden set z drenom CH8?
ODGOVOR: Da, če zagotovite zbiralnik za 50 ml.

Ali z drenom CH6 in volumnom zbiralnika 20 ml?
ODGOVOR: Ne.

SKLOP 2
PODSKLOP 2.63. TORAKALNI DRENAŽNI SISTEM ZA ENKRATNO UPORABO
Ali dovolite, da vam ponudimo poponoma enakovreden 4-komorni drenažni sistem, ki ga v vaši ustanovi poznate in uporabljate?
ODGOVOR: Naročnik zahtev ne bo spreminjal.

PODSKLOP 2.71. VREČKA URINSKA OTROŠKA
Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovredno vrečko volumna 1000 ml?
ODGOVOR: Ne.

PODSKLOP 2.66. SET ZA TORAKALNO DRENAŽO
Ali dovolite, da vam ponudimo popolnoma enakovreden set s katetrom CH8, 12,5 cm, ki omogoča trojni nadzor izvedbe -. vidni signal, slušni klik in možnost aspiracije in vsebuje: atravmatsko iglo 16 Ga z izmetom, zbiralno vrečko 2000 ml z navojem, dvokanalni priključek s petelinčkom za usmerjanje pretoka, brizgo 50 ml z navojem
Hvala

ODGOVOR: Naročnik zahtev ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

PODSKLOP 1.43.
TRAK ZA PRITRJEVANJE KABLOV
Trak lepljiv za pritrjevanje kablov, dimenzije 13,6 x 3,8cm

Ali lahko ponudimo velcro ježek 23 x 2,5 cm?

Hvala.

ODGOVOR: Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v "PODSKLOP 1.42. OPERACIJSKI LEPILNI TRAK - Operacijski lepilni trak 10x50cm" ponudimo trak z dimenzijami 9x50cm?

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR: Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da bodo seti narejeni izključno po naročilu naročnika nas zanima:
- ali se lahko rok za predložitev podaljša, saj je 5 delovnih dni bistveno premalo za izdelavo, sterilizacijo in dostavo?
ODGOVOR: Lahko, po predhodnem dogovoru.

- koliko OP setov boste zahtevali?
ODGOVOR: Naročnik bo zahteval 3 vzorce.

- ali so vzorčni seti lahko nesterilni?
ODGOVOR: Da.

Hvala.VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu 2, podsklop 2.65. KATETER TROKAR ponudimo ustrezen trokar kateter 16FR, dolžine 23cm ter ustrezen trokar kateter 20FR, 24FR, 28FR in 32FR, dolžine 39cm?

Hvala

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Ali vam v sklopu I, podsklop 1.40 ponudimo enakovredno zaščitoza rentgen dimenzije 80cmx100cm?

Hvala

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v sklopu I, podsklop 1.6. kirurška delno resorbtivna mrežica samosprijemljiva, ponudbimo samosprijemljivo lepilno (PVP-polivinilpirolidon, PEG- polietilen glikol) mrežico iz lahkega monofilamentnega polipropilena, mrežico ni potrebno šivati, je idealna za tehniko onlay ter preperitonealno in retrorectus pozicioniranje. Velikost por 1,4 x 1,4 mm, teža pred resorbcijo 200g/ m2, po resorbciji 32g/ m2. Resorbilna lepljiva plast se resorbira v parih dneh, dimenzij 10 cm x 15 cm in 20 cm x 15 cm?

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v sklopu I, podsklop 1.5. kirurška delno resorbtivna mrežica ponudimo ustrezno monofilamentno polipropilensko mrežico- na posteriorni strani s hidrogelom (možnost aplikacije na visceralni del), ki se resorbira v 30 dneh, velika prednost mrežice je, da se lahko reže in oblikuje, teža mrežice 50.97 g/m2 (po resorbciji hidrogela), dimenzije 15,2 cm x 20,3 cm in dimenzije 25,4 cm x 33 cm?

ODGOVOR: Da, lahko.


VPRAŠANJE
V sklopu I, podsklop 1.4. kirurška neresorbtivna mrežica in tkivno lepilo, naročnik razpisuje 2 različna produkta hkrati, ki ju zagotavlja eden proizvajalec. Naročnika pozivamo da zaradi konkurenčnosti in enake obravnave ponudnikov, ponudniku omogoči prijavo le na mrežico ali na lepilno tkivo in odpre zaprti podsklop.

Hvala

ODGOVOR: Naročnik zahtev ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko v sklopu I, podsklop 1.4. kirurška neresorbtivna mrežica in tkivno lepilo ponudimo
ustrezno mrežico iz monofilamentnega polypropilena,s prečno in vzdolžno elastičnostjo,
možnostjo rezanja in oblikovanja, velikost por 2,5146 mm, teža 43,7 g/m2, mrežica je
kompatibilna s tkivnim lepilom?


ODGOVOR: Lahko.


VPRAŠANJE
Pozdravljena,

ali vam lahko v sklopu I, podsklop podsklop 1.3. kirurška neresorbtivna mrežica, ponudimo ustrezno kirurško mrežico primerno za uporabo pri rekonstrukciji hernij z različnimi tehnikami. Mrežica je monofilamentna in izdelana iz čistega polipropilena, biološko inertnega materiala, transparentna, debeline 0, 44mm, makroporozna, elastična v vse smeri, zagotavlja močno podporo tkivu z možnostjo rezanja in oblikovanja, dimenzij 30,5 cm x 30,5 cm?ODGOVOR: Lahko.
Datum objave: 22.11.2021   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

koliko vzorcev boste zahtevali za podsklope 1.21, 1.23, 1.28, 1.31, 1.33, 1.34, 1.40, 1.45, 1.83.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR: Po dva za vsak podsklop.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali v setu za kolčne proteze podsklop 1.19. res želite 2 kom prevleke za instrumentarsko mizo 150x190 ali gre morebiti za tipkarsko napako?


ODGOVOR: Naročnik je objavil popravljen predračun v katerem je poleg sklopa 1.19. v katerem zahteva dve prevleki za instrumentarsko mizo dodal na koncu predračuna še sklop 1.19a. v katerem zahteva eno prevleko.