Dosje javnega naročila 007138/2021
Naročnik: OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
Gradnje: IZBIRA IZVAJALCA GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 847.610,28 EUR

JN007138/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2021
JN007138/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2021
JN007138/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2021
JN007138/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2021
JN007138/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2021
JN007138/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.11.2021
JN007138/2021-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.11.2021
JN007138/2021-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN007138/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2021
JN007138/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.12.2021
JN007138/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
JN007138/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2022
JN007138/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.10.2022
JN007138/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.10.2022
JN007138/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.11.2022
JN007138/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.01.2023
JN007138/2021-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007138/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Nevenka Drobnič
nevenka.drobnic@kocevje.si
+386 18938246
+386 18938230

Internetni naslovi
http://www.obcinakocevje.si

OBČINA SODRAŽICA
Trg 25. maja 3
1317
SI
Sodražica
Slovenija
blaz.kovacic@sodrazica.si
+386 18371004

Internetni naslovi
http://www.sodrazica.si/sl/

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mnz@gov.si
+386 14284000

Internetni naslovi
https://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si
ESPD: http://www.s-procurement.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZBIRA IZVAJALCA GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA RIBNICA KOČEVJE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izbiro izvajalca gradbenih del na javni infrastrukturi za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica Ribnica Kočevje (Gradnja vodovoda Zamostec, gradnja VH Gotenica in izgradnja požarnega voda v SOG).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradnja vodovoda Zamostec in VH Gotenica«, ki obsega izvedbo GOI del za izgradnjo Vodovoda Zamostec in VH Gotenica
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1 obsega izvedbo GOI del za izgradnjo Vodovoda Zamostec in VH Gotenica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami iz vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izgradnja požarnega voda v SOG«, ki obsega izvedbo GOI del za izgradnjo požarnega voda v SOG
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2 obsega izvedbo GOI del za izgradnjo požarnega voda v SOG.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami iz vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2021   12:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v elektronski obliki preko uporabljenega informacijskega sistema S-Procurement.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2021   15:08
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da kot zaključek del za reference ponudnika in vodjo del pri gradnja FIDIC upoštevajo datum potrdila o izvedbi.

Prosimo za potrditev, da so reference ustrezne, če je bilo potrdilo o izvedbi izdano v zadnjih pet letih pred rokom za oddajo ponudb.

ODGOVOR
Da, kot zaključek del za reference ponudnika in vodje del bo naročnik upošteval tudi datum potrdila o izvedbi.

Da, naročnik bo kot ustrezne štel referenčne posle, za katere je bilo potrdilo o izvedbi izdano v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb.

Naročnik je skladno z navedenim spremenil 8. Pogoj (Referenčni pogoj) ter 9. Pogoj (Kadrovske in tehnične kapacitete) ter popravek RD poslal v objavo.
Datum objave: 26.10.2021   15:08
VPRAŠANJE
Gotenica VH 100 m3-Popis del za RD september 2021, VH 100 m3, postavka 05 04:
Dobava in vgradnja kovinskih nerjavečih vrat dim.
100/200 cm s toplotno izolacijo deb. 7 cm,
kompletno u okovjem in okvirjem. Obračun za 1 kos
kos 1

Prosimo vas, da objavite sheme ali podate detajlnejši popis te postavke.

ODGOVOR
Polnilo je stiropor ali mineralna volna (=0.040 W/m. Naročnik je v objavo posredoval popravek RD s shemo in podrobnim opisom. Ponudnik ponudi vrata s takšnimi lastnostmi.Datum objave: 26.10.2021   15:09
VPRAŠANJE
Naročnik bo za zainteresirane ponudnike na podlagi njihove zahteve organiziral voden ogled lokacije. Ogled lokacije je obvezen.

Pogoj je diskriminitorn. S tem pridobite podatke kdo vse od ponudnikov je zainteresiran za oddajo ponudbe.
Prosimo da se pogoj umakne. Ponudnik naj sam, v kolikor želi pregleda traso izvedbe del na podlagi situacije, ki jo objavite na portalu.

V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo.


ODGOVOR
Naročnik bo ogled izvedel ločeno s posameznimi zainteresiranimi ponudniki. Ogled lokacije ni možen brez predhodne in poimenske prijave pri Ministrstvu za notranje zadeve zaradi posebnega režima varovanja območja. Ogled na terenu je bistvena predpostavka za kvalitetno izdelavo ponudbe.
Naročnik je posledično udeležbo na ogledu določil kot zahtevo za sodelovanje in ne kot merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Zainteresirani ponudniki sami oblikujejo ponudbeno ceno.
Datum objave: 26.10.2021   15:09
VPRAŠANJE
Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba za oba sklopa, ki zajema vsa zahtevana dela iz obeh sklopov. Ponudniki lahko ponudbo oddajo le za oba sklopa skupaj.

Na podlagi ZJN-3 je ta pogoj diskriminatorn. Prosimo za popravek, da lahko ponudniki oddajamo ponudbe po sklopih. S tem boste dosegli transparentnost in več konkurenčnih ponudb, s čemer ste zavezani kot proračunski uporabnik.


ODGOVOR
Predmeta naročila ni mogoče ločiti po sklopih, saj izvedba tega ne omogoča. Pretežni del gradbenih del se namreč izvaja sočasno na isti trasi. Več različnih izvajalcev na gradbišču bi otežilo koordinacijo na gradbišču in razmejitev odgovornosti v primeru slabe kvalitete del ali nepredvidenih okoliščin. Sklopi so oblikovani ločeno izključno zaradi različnih virov financiranja.Datum objave: 26.10.2021   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je ogled obvezen za vse udeležence, vodilnega partnerja, partnerja, podizvajalce?

Hvala

ODGOVOR
Ne. Zadostuje, da se ogleda udeleži zgolj (en) pooblaščeni predstavnik ponudnika. Naročnik ne zahteva, da je pooblaščeni predstavnik v delovnem razmerju s ponudnikom, vodilnim partnerjem ali podizvajalcem.Datum objave: 26.10.2021   15:09
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da objavite grafični del projekta za Vodohran Gotenica 100 m3.

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD, ki vsebuje grafični del projekta za Vodohran Gotenica 100 m3.Datum objave: 26.10.2021   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo projektne dokumentacije.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD, ki vsebuje projektno dokumentacijo.Datum objave: 29.10.2021   11:00
VPRAŠANJE
Koliko meničnih izjav in koliko menic moramo priložiti, če imamo 5 TRR - jev? Je dovolj ena izjava in 5 menic?

ODGOVOR

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v navedenem primeru predloži: 5x bianco menico in 1x menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev, pri čemer morajo biti na menični izjavi OBR-Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev navedeni vsi poslovni računi (v navedenem primeru 5x TRR).


Datum objave: 29.10.2021   11:00
VPRAŠANJE
V RD NE NAJDEMO POOBLASTIL ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE.

ODGOVOR
POJASNILO: Naročnik je objavil popravek RD, ki vsebuje OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.Datum objave: 29.10.2021   11:01
VPRAŠANJE
V referenčne poslu je vodja del opravljal funkcijo odgovornega vodje del. Smatramo, da gre za enakovredno funkcijo. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR
Da, naročnik bo obe funkciji upošteval kot enakovredni.Datum objave: 02.11.2021   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v zadnjem popravku razpisne dokumentacije, objavljenem na super portalu S-procurement, še vedno ni obrazca pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek RD, ki vsebuje OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za ffizične in pravne osebe.Datum objave: 02.11.2021   12:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo, da pri popisu za vodohran specificirate, kaj se naj ponudi v postavki v poglavju ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE - postavka : kabli, vtičnice, luči, priklop opreme - ocena 1,00ODGOVOR
Pri postavkah:

ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE
ozemljitev: valjanec FeZN 5/30 mm ...
napeljave v objektu
Kabelske police
kabli, vtičnice, luči, priklop opreme ...
Zunanja zidna svetilka s senzorjem gibanja, P=15 W ...
notranja stropna svetilka P=24 W ...
notranja stropna svetilka P=24 W - zrakotesna in vodotesna, P=18 W ...
električna vtičnica - nadometna, 230 V, 16 A ...
stikalo za svetilke - nadometno ...
električna stikalna omara z varovalkami ...
električni NN kabel, nadometni, 3x1.5 mm2 ...
nivojska sonda ...


Pri tem je potrebno upoštevati še vgradnjo v objekt pritrditev kablov, vtičnic, stikal, svetilk v AB konstrukcijoDatum objave: 03.11.2021   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V opisu EV prirobničnih zasunov imate med drugim navedeno, da mora biti spoj telesa in pokrova zasuna izveden brez vijakov in zagozd.
Takšen spoj telesa in pokrova je v preteklosti opustila večina priznanih evropskih proizvajalcev zaradi nepraktičnosti, tako pri izdelavi kot tudi ob uporabi in vzdrževanju.
Na vašem področju so se v preteklosti in se še vgrajujejo zasuni slovenskega proizvajalca IMP Armature, preizkušene kvalitete, kjer je spoj telesa in pokrova zasuna izveden z vijaki, zato vas pozivamo, da dovolite tudi vgradnjo le-teh in s tem opisom ne omejujete konkurence na enega proizvajalca, saj ne pridobivate na kvaliteti vgrajenega materiala.

Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR
Po našem vedenju v Evropi obstaja več proizvajalcev, ki proizvajajo zasune v skladu s tehničnimi zahtevami. Za to tehničnih zahtev razpisne dokumentacije ne bomo spreminjali.Datum objave: 03.11.2021   13:41
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša rok za zastavljanje vprašanj in oddajo ponudbe. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v objavo posredoval popravek RD, s katerim je podaljšal rok za vprašanja, rok za predložitev ponudb in datum odpiranja ponudb.Datum objave: 03.11.2021   13:41
VPRAŠANJE
ali je na obrazcu KADRI dovolj vpisati vodjo del oz. ovd?
Ali je potrebno poimensko vpisati ves kader, ki bo sodeloval pri izvedbi?
Menimo da to ni smiselno in da je dovolj, da se z oddajo ponudbe strinjamo da imamo zadostne kadrovske kapacitete
za izvedbo posla.

ODGOVOR
Da, zadostuje, da ponudnik na OBR-Kadri navede zgolj nominiranega vodjo del.Datum objave: 03.11.2021   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na kratek rok za obvezen ogled lokacije, prosimo naročnika, da organizira še en ogled lokacije.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo organiziral dodatne oglede lokacije. Zahtevo za ogled lokacije so zainteresirani ponudniki dolžni predložiti najkasneje do 5. 11. 2021 do 10:00 ure. Naročnik je v objavo posredoval popravek RD z novimi roki.Datum objave: 03.11.2021   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na kratek rok za obvezen ogled lokacije, prosimo naročnika, da organizira še en ogled lokacije.

Hvala

ODGOVOR
Pojasnilo je bilo že objavljeno.Datum objave: 03.11.2021   13:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Naročnika prosimo da pri postavkah 1,1 ( Preddela in ostala dela- vodovod Zamostec I. FAZA ) in 1,1 ( Preddela in ostala dela - vodovod Zamostec II. FAZA ) določi, koliko naj ponudniki ovrednotijo ti dve postavki. V tem primeru bodo ponudbe realno primerljive. V nasprotnem primeru bo nekdo ocenil vrednost na nekaj sto eurov ali manj, drug ponudnik pa bo ovrednotil postavko lahko tudi več tisoč eurov - kar bo dejansko blizu realne cene. V tem primeru ponudbe ne bodo realno primerljive, v času izvedbe pa lahko pride do resnih težav. Tudi v podobnih javnih razpisih je naročnik že večkrat določil, kakšno ceno naj za take postavke upoštevajo vsi ponudniki - vsi so morali upoštevati enako ceno.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravek RD in sicer nove popise za Zamostec. Ponudniki so pri pripravi ponudbe dolžni upoštevati in ponudbo oddati na novo objavljenih popisih del (OBR-Popisi del_Zamostec_29.10.2021). V nasprotnem primeru bo ponudba zavrnjena kot nedopustna.Datum objave: 05.11.2021   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Že prejšnji teden - 28.10. 2021 smo vam poslali vprašanje : Prosimo, da pri popisu za vodohran specificirate, kaj se naj ponudi v postavki v poglavju ELEKTRIČNE NAPRAVE IN KRMILJENJE - postavka : kabli, vtičnice, luči, priklop opreme - ocena 1,00.
Na naše vprašanje ste odgovorili tako, kot da vprašanja niste razumeli, zato vam zdaj postavljam bolj poglobljeno in natančno vprašanje : Če je v popisu napisano izvedba električnih instalacij - ocena 1,00 potem je potrebno v tekstu napisati točno kaj mora postavka zajemati - kakšen el. kabel in koliko m1 kabla, kakšno električno stikalo in koliko kosov stikal, kakšna električna vtičnica in koliko kosov vtičnic, kakšne kabelske police - kakšne dimenzije polic in koliko m1 polic, kakšne luči ( moč, zaščita ... ) in koliko kosov luči, kateri priklopi električnih naprav in koliko kosov priklopov, kakšen strelovod in koliko m1 strelovoda ( valjanca ) Skratka potrebujemo popis del z opisom zahtevanih materialov in količinami.
hvala

ODGOVOR
Pri postavki: »napeljave v objektu: kabli, vtičnice, luči, priklop opreme - ocena 1«, naj ponudniki upoštevajo dobavo naslednje opreme oziroma materiala ter izvedbo naslednjih del:


Zunanja zidna svetilka s senzorjem gibanja, P=15 W kos 1
notranja stropna svetilka P=24 W kos 2
notranja stropna svetilka P=24 W - zrakotesna in vodotesna, P=18 W kos 2
električna vtičnica - nadometna, 230 V, 16 A kos 2
stikalo za svetilke - nadometno kos 5
električna stikalna omara z varovalkami kos 1
električni NN kabel, nadometni, 3x1.5 mm2 m1 100
Kabelske police 100/50


V oceni je potrebno upoštevati tudi vgradnjo navedene opreme in materiala v objekt - pritrditev kablov, vtičnic, stikal, svetilk v AB konstrukcijo.