Dosje javnega naročila 007139/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-191/21; Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.883.866,47 EUR

JN007139/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.10.2021
JN007139/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2021
JN007139/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2022
JN007139/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.03.2022
JN007139/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.03.2022
JN007139/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.02.2023
JN007139/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007139/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420859/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7641
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-191/21; Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg
Referenčna številka dokumenta: 43001-402/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev glavne ceste G2-106/odsek Žlebič - Kočevje od km 1.230 do km2.350 skozi naselji Grič in Breg
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen »Tehnične dokumentacije«, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na spletni strani naročnika: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001488/narocilo.html
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo projektne dokumentacije.

lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen »Tehnične dokumentacije«, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na spletni strani naročnika: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001488/narocilo.htmlDatum objave: 27.10.2021   09:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Kakšna je debelina AB zidca in ograja? Kje je armaturni načrt za zid?

Hvala vam za odgovor.

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani je priložen detajl zidu in specifikacijo armature.Datum objave: 27.10.2021   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatno pojasnilo postavke "2.3 ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato - 23 315 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 18 kN/m2 (armaturni geosintetik, kratkotrajna natezna trdnost vsaj 40 kN/m)"
Prosim, da tehnično ustrezno opredelite tip geosintetika (tkani/netkani geotekstil, geomreža,...) in njegove zahtevane tehnične karakteristike. Glede na sedaj podane podatke ni možno razbrati, za kakšen geosintetik gre, niti kakšna natezna trdnost je zahtevana (18 ali 40 kN/m?).

Lep pozdrav

ODGOVOR
Tip geosintetika smo ponovno preverili v pripadajočem elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije.
Pravilno se glasi: na glinasto meljna temeljna tla se položi ločilni geosintetik natezne trdnosti vsaj 14 kN/m.
Naročnik bo objavil čistopis spremenjenega dokumenta.
Datum objave: 04.11.2021   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v splošnih pogojih navajate da morajo ponudniki zajeti stroške; "- črpanje vode za osuševanje gradbene jame in ostale ukrepe za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (kanali, jarki, mulde, drenaže, prepusti, cevi za začasni pretok vode, nasipi za preusmeritev vode,... vse z vzdrževanjem v času uporabe), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zamakanje in zadrževanje vode. V ceno zajeti tudi dodatki za otežkočeno delo v mokrem ali vodi."

Naročnika pozivamo da objavi projektno dokumentacijo iz katere bomo lahko razbrali nivo talne vode.

lep pozdrav

ODGOVOR
Sporni del se briše iz Splošnih zahtev in bo upoštevano v končnih popisi del.Datum objave: 04.11.2021   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Splošnih pogojih navajate da morajo biti vključeni vsi stroški za "- Vsa delna ali polna razpiranja izkopa, na mestih kjer tehnologija izvajalca to zahteva oz. zaradi karakteristik materiala v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebnih del in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča. V ceno všteti tudi povečanje širine dna izkopa zaradi tehnologije razpiranja, vključno z postavitvijo in odstranitvijo opaža ter razpirali in dodatno zamudo časa za izkop med razporami ter povečanje deleža ročnega izkopa. Všteto tudi postopno odstranjevanje in hkratno zasipanje in utrjevanje vključno z vsemi časovnimi zamudami."

Prosimo da objavite vzdolžne profile VSEH komunalnih vodov (vodovod, JR, NN, odvodnjavanje), na podlagi katerih bomo lahko ponudniki izbrali tehnologijo izvedbe. Naj vas pri tem spomnimo, da je tehnologijo izvedbe moral določiti že projektant (široki izkop, opažen izkop)

lep pozdrav

ODGOVOR
Sporni del se briše iz Splošnih zahtev in bo upoštevano v končnih popisi del.Datum objave: 04.11.2021   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v splošnih pogojih navajate da morajo ponudniki upoštevati eventualno zabijanje zagatnic ali drugačno zaščito gradbene jame.

Navedeno opombo črtajte iz splošnih pogojev ter oblikujte postavko v popisih del! V nasprotnem primeru objavite Načrte varovanja gradbenih jam, ki morajo biti sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

lp

ODGOVOR
Sporni del se briše iz Splošnih zahtev in bo upoštevano v končnih popisi del.Datum objave: 04.11.2021   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

skladno s splošnimi zahtevami moramo predati seznam ponujene opreme in materiala. Ali se navedeni seznam preda v času oddaje ponudb, ali v času izvedbe. V kolikor ga je potrebno predati v času oddaje ponudbe, prosimo da nedvoumno zapišete kateri materiali morajo biti vključeni!

lp

ODGOVOR
V tej zahtevi so predvidene kalkulativne osnove za gradbeno mehanizacijo, delovno silo in materiale, katere priložite k ponudbi.Datum objave: 04.11.2021   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod Splošnimi pogoji v popisu del navajate; "Upoštevanje celotnega projekta: Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati celoten projekt in v ponudbi upoštevati tudi dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso posebej navedena oz. jih zaradi obsežnosti popisa ni smiselno navajati. Tovrstna dela bo seveda potrebno izvesti, vendar ne bodo priznana kot dodatna dela, ampak je njihovo vrednost potrebno upoštevati v osnovni ponudbi."

Naj vas opomnimo, da ne razpisujete naročila za iskanje napak in revizijo projektne dokumentacije! Izvajalec ni projektant, v kolikor so v popisih del napake naj jih odpravi inženir ali pa projektant, te odgovornosti ne morete prelagati na izvajalca!

Prosimo vas da črtate sporni del Splošnih pogojev, v nasprotnem primeru bomo vložili revizijo na razpisno dokumentacijo!

ODGOVOR
Sporni del se briše iz Splošnih zahtev in bo upoštevano v končnih popisi del.Datum objave: 09.11.2021   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisih so zahtevane vodovodne duktilne cevi klase C50.
Prosimo za potrditev, da lahko nudimo tudi klaso C40, ki je v skladu z navedenim standardom.

lp,

ODGOVOR
V projektnih pogojih in pozitivnem mnenju upravljavca vodovoda za poseg »Rekonstrukcija ceste G2-106/0263 Žlebič - Kočevje, od km 1,230 do km 2.350 skozi naselji Grič in Breg«, ki je bilo izdano na osnovi vloge Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v ceste, je naveden pogoj, da se mora pri projektiranju in izvedbi upoštevati Tehnični pravilnik o javnem vodovoda na območju Občine Ribnica.

V tehničnem pravilniku je v 4. členu, točka 4.3 podana zahteva:

Cevi iz duktilne (nodularne) litine (NL) se obvezno uporabljajo za gradnjo transportnih cevovodov ter gradnji vseh cevovodov, ki potekajo v povoznih površinah (ceste, ulice, parkirišča). Izdelane morajo biti na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, dolžine 6m, kalibrirane najmanj 2/3 celotne dolžine; na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn+Al minimalne debeline 400g/m2 v razmerju 85%Zn in 15%Al) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Izdelane morajo biti v tlačnem razredu najmanj C40. Cevi iz nodularn litine morajo biti izdelane z varovanim sidranim in navadnim spojem v skladu s standarom SIST EN 545:2010 (na STD, TYTON, STD VI, TYTON-SIT PLUS, UNI VI, UNI Ve spoj ali enakovredno). Cevi morajo imeti na vtičnem delu posnete robove. Razstavljivi sidrani spoj mora biti primeren za tlake od 16 do 25 barov.
Cevi morajo biti opremljene z odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633.
Cevi, tesnilni in spojni material ter fazonski deli cevovodov morajo biti od istega proizvajlca

Ob upoštevanju tehničnega pravilnika se lahko torej uporabijo cevi najmanj C40.

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica predpisuje zahteve tudi za ves ostali vodovodni material, ki se vgrajuje v javne vodovode. Zato opozarjamo, da je pri načrtovanju posegov na javnem vodovodu potrebno upoštevati zahteve tehničnega pravilnika tudi za ves ostali vodovodni material, ki je zajet v popisu del pri tej investiciji, kot tudi pri sami izvedbi del, še posebej glede pristojnosti za izvedbo posameznih del.
Datum objave: 09.11.2021   15:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali se morajo pri gradnji vodovoda upoštevati zahteve iz Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica?

ODGOVOR
V projektnih pogojih in pozitivnem mnenju upravljavca vodovoda za poseg »Rekonstrukcija ceste G2-106/0263 Žlebič - Kočevje, od km 1,230 do km 2.350 skozi naselji Grič in Breg«, je naveden pogoj, da se mora pri projektiranju in izvedbi upoštevati Tehnični pravilnik o javnem vodovoda na območju Občine Ribnica.

To je razvidno tudi iz odgovora , ki je posredovan v odgovoru na pojasnilo št.4.
Datum objave: 09.11.2021   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v opisu vodovodnega materiala dovoljujete uporabo cevnega materiala proizvajalcev Saint Gobain group, Duktus, Svobodny sokol. Prosimo za pisno potrditev, da je ta material skladen z zahtevami upravljalca vodovodnega sistema. V nasprotnem primeru ustrezno korigirajte vaše zahteve.

lep pozdrav

ODGOVOR
Odgovor je posredoval predstavnik upravljavca vodovoda Hydrovod d.o.o.:
»Upravljavec vodovoda mogoče v tem času ne razpolaga z vsemi tehničnimi podatki in karakteristikami cevi in drugega vodovodnega materiala, ki se bo skupaj z vodovodnimi cevmi vgrajeval pri razpisani investiciji in zaradi tega ne bo izdajal nobene pisne potrditve, da je material posameznega navedenega proizvajalca skladen z zahtevami Tehničnega pravilnika. Za upravljavca je pomembno, da bo ves vgrajevan material v celoti skladen z zahtevami Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo v občini Ribnica, kar bo izvajalec moral pred pričetkom investicije dokazovati z ustreznimi listinami in vzorci, upravljavec pa bo dnevno kontroliral v okviru upravljavskega nadzora, da se bo takšen material tudi dejansko vgrajeval pri izgradnji vodovoda na terenu samem.«
Datum objave: 09.11.2021   17:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Postavka Dobava in posaditev žive meje ne vsebuje podatke o višini in količini žive meje ter o tem kakšno grmovnico se uporabi za živo mejo.

Prosimo vas za navedene podatke.

Hvala!

ODGOVOR
Verjetno bo možna presaditev obstoječih rastlin, če pa ne, se dobavijo sadike žive meje enake vrste kot je obstoječa.
Glej slike na Naročnikovi spletni strani - Pojasnila razpisne dokumentacije 13.Datum objave: 09.11.2021   17:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas kakšen merilnik hitrosti je zahtevan?

Hvala

ODGOVOR
V tehničnem poročilu je napisano: »Obstoječ javljalec vozne hitrosti (»Vi vozite«), ki je nameščen v km 1,819-desno se ohranja. Kot ukrep za umirjanje prometa na vstopih v naselje se v km 1,210 in km 2,350 postavita še dodatna javljalca vozne hitrosti.« Predviden je torej radarski merilnik hitrosti s prikazom hitrosti vozila in informacijo glede ustreznosti hitrosti (kot npr. MHP 50-z všečkom).
Glej sliko na Naročnikovi spletni strani - Pojasnila razpisne dokumentacije 14.Datum objave: 09.11.2021   17:15
VPRAŠANJE
AP, postavka 5:
Izdelava AB zidca z ograjo svetle višine do 2,0m
46 m1

Detajl AB zidca ste objavili. Prosimo vas še za podatek, kakšna ograja je predvidena. Iz načrta se da razbrati samo višina 120cm.

ODGOVOR
Predvidena je vgradnja cevne ograje z vertikalnimi polnili za zaščito pešcev, skladne s TSC 07.103.Datum objave: 09.11.2021   17:16
VPRAŠANJE
VOZIŠČE, postavka 5:
Izdelava nadomestnega kamnitega zidca
8 m1

Prosimo vas da objavite detajl oz. podate ostale dimenzije kamnitega zidca.

ODGOVOR
Gre za prestavitev nizkega kamnitega zidca na območju uvoza JP853041 svetle višine 30cm + temelj višine 80cm.
Glej sliko na Naročnikovi spletni strani - Pojasnila razpisne dokumentacije 16.


Datum objave: 09.11.2021   17:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim vas za podatke o dimenzijah in specifikaciji kamnitega zidca v dolžini 8m.

Hvala.

ODGOVOR
Gre za prestavitev nizkega kamnitega zidca na območju uvoza JP853041 svetle višine 30cm + temelj višine 80cm.
Glej sliko na Naročnikovi spletni strani - Pojasnila razpisne dokumentacije 12.Datum objave: 10.11.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo objavljen čistopis ponudbenega predračuna?

ODGOVOR
Naročnik je objavil čistopis ponudbenega predračuna.Datum objave: 10.11.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da za vodovodni material navede proizvajalce katere bo akceptiral upravljalec vodovoda ter navede katere izjave morajo biti predložene za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja.

lp

ODGOVOR
Odgovor je posredoval predstavnik upravljavca vodovoda Hydrovod d.o.o.:
»Upravljavec vodovoda mogoče v tem času ne razpolaga z vsemi tehničnimi podatki in karakteristikami cevi in drugega vodovodnega materiala, ki se bo skupaj z vodovodnimi cevmi vgrajeval pri razpisani investiciji in zaradi tega ne bo izdajal nobene pisne potrditve, da je material posameznega navedenega proizvajalca skladen z zahtevami Tehničnega pravilnika. Za upravljavca je pomembno, da bo ves vgrajevan material v celoti skladen z zahtevami Tehničnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo v občini Ribnica, kar bo izvajalec moral pred pričetkom investicije dokazovati z ustreznimi listinami in vzorci, upravljavec pa bo dnevno kontroliral v okviru upravljavskega nadzora, da se bo takšen material tudi dejansko vgrajeval pri izgradnji vodovoda na terenu samem.«