Dosje javnega naročila 007206/2021
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 777.049,47 EUR

JN007206/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2021
JN007206/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2022
JN007206/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.03.2022
JN007206/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2022
JN007206/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2023
JN007206/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2023
JN007206/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2023
JN007206/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007206/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 206-536130
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.onko-i.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7656
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije
Referenčna številka dokumenta: JN-0042/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup različnih aparatov za potrebe oddelka patologije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: TKIVNI PROCESOR
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TKIVNI PROCESOR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: APARAT ZA SPECIALNA BARVANJA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
APARAT ZA SPECIALNA BARVANJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MIKROSKOP Z VIS-A-VIS DISKUSIJO IN SISTEMOM ZA SLIKANJE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MIKROSKOP Z VIS-A-VIS DISKUSIJO IN SISTEMOM ZA SLIKANJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: APARAT ZA AVTOMATSKO BARVANJE HE (VKLJUČNO S POKRIVALCEM)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
APARAT ZA AVTOMATSKO BARVANJE HE (VKLJUČNO S POKRIVALCEM)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: APARAT ZA AVTOMATSKO BARVANJE IHK IN ISH
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
APARAT ZA AVTOMATSKO BARVANJE IHK IN ISH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: TISKALNIK ZA KASETE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TISKALNIK ZA KASETE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.11.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.11.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2021   10:34
NAROČNIK JE DANES NA SPLETNI STRANI OI, KJER JE OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBJAVIL POPRAVLJEN PONUDBENI PREDRAČUN. TISKARSKI ŠKRAT SE JE POJAVIL PRI 1. TOČKI 3 SKLOPA. OSTALO OSTAJA NESPRMENJENO.
PONUDNIKE PROSIMO, DA PRI PRIPRAVI PONUDBE UPORABIJO POPRAVLJEN PONUDBENI PREDRAČUN.


Datum objave: 05.11.2021   10:17
VPRAŠANJE 1:
glede na zahtevane minimalne specifikacije omejujete ponudbo na enega proizvajalca in enega ponudnika. Prosimo, če namesto spodaj podanih specifikacij sprejmete tudi naslednje specifikacije:
namesto:
- trinokularni tubus, ergonomski (smer gor-dol 45 mm, naprej-nazaj 55 mm, naklon 0°do vsaj 25°) z nastavljivo medzenično razdaljo, primeren za okularje z vidnim poljem 22, z nastavitvijo dioptrije na enem očesu, vhod za kamero s tremi pozicijami 100/0, 20/80, 0/100
dovoljujete:
- trinokularni tubus, ergonomski (nastavliv po višini (vsaj 30 mm), nastavliv po naklonu binokualrja (vsaj 25°), nastavliva medzenična razdalja, primeren za okualrje z vidnim poljem 22, z nastavitvijo dioptrije na vsaj enem očesu. Vhod za kamero s tremi pozicijami ( 100% pogled okularji, 100% poled kamera in deljen pogled kamera/okularji).
ODGOVOR 1:
Dovoljujemo:
trinokularni tubus, ergonomski (nastavljiv po višini (vsaj 30 mm), nastavljiv po naklonu binokularja (vsaj 25°), nastavljiva medzenična razdalja, primeren za okularje z vidnim poljem 22, z nastavitvijo dioptrije na vsaj enem očesu. Vhod za kamero s tremi pozicijami ( 100% pogled okularji, 100% pogled kamera in deljen pogled kamera/okularji).

VPRAŠANJE 2:
Večina proizvajalecev namreč ne omogočajo pomika naprej nazaj, ostale karakteristike pa so le nekoliko drugačne, ki pa funkcionalno bistveno ne spreminjajo mirkoskopa in njegove uporabe.
Namesto:
- 1 x okular povečave 10x, fokusni, z vidnim poljem 22
- 1 x okular povečave 10x, navaden, z vidnim poljem 22
dovoljujete:
2x okularji povečave 10x z vidnim poljem vsaj 22, od tega mora biti vsaj en okularnastavliv za dioptirjo.
ODGOVOR 2:
Dovoljujemo:
2x okularji povečave 10x, z vidnim poljem vsaj 22, od tega mora biti vsaj en okular nastavljiv za dioptirjo.

VPRAŠANJE 3:
NEJASNO:
- nastavek za vis-a-vis diskusijo za obstoječi mikroskop z LED puščico
Ke gre za nakup novega mikroskopa, ne more iti v razpisu za nakup obstoječega mikroskopa.
Prosimo, da se navede. nastavek za vis-a-vis siskusijski mikroksop z LED puščico. Oz. diskusijski mikroskop z nasprotnim opazovalcem z LED kazalcem.
ODGOVOR 3:
Naročnik v tem delu popravlja tehnične specifikcije: Nastavek za vis-a-vis diskusijo, LED puščica.

VPRAŠANJE 4:
NEJASNO:
- revolver s sedmimi pozicijami in odprtino za vstavljanje optičnih komponent
- 1 x nastavek za optične komponente
Vstavljanje katerih optičnih pomponent? Revolver je namenjen namestitivi objektivov (to so optične komponente). V kolikor zahtevate dodatne kontrastne tehnike prosim navedite, da mora mikroskop omogočati dodatne kontraste ali biti predpripravljen za te kontraste npr. DIC, fazni kontrast. V kolikor ste s tem mislili na polarizirano svetlobo je v naslednji postavki že zahtevan analizator in polarizator, in je tako "odprtina za vstavljanje optičnih komponent" in "1x nastavek za optične komponente" odveč.
V kolikor gre za dodatne kontrastne tehnike, prosim navedite tudi za katere povečave, saj za vse pvoečave vsi kontrasti niso primerni.
ODGOVOR 4:
Naročnik v tem delu popravlja tehnične specifikcije:
Namesto
- revolver s sedmimi pozicijami in odprtino za vstavljanje optičnih komponent
- 1 x nastavek za optične komponente
- polarizator in analizator prepuščene svetlobe
Sedaj:
- revolver s sedmimi pozicijami
- mikroskop mora omogočati uporabo različnih filtrov
- polarizator in analizator prepuščene svetlobe

VPRAŠANJE 5:
namesto
- objektiv plan akromat 2x
- objektiv plan akromat 4x
- objektiv plan fluorit 10x
- objektiv plan fluorit 20x
- objektiv plan fluorit 40x
- objektiv plan fluorit 60x
da sprejmete tudi
- vsaj plan akromatski objektiv povečave 2X ali 2.5X
- vsaj plan akromatski objektiv povečave 4X ali 5X
- vsaj plan fluorit 10X
- vsaj plan fluorit 20x
- vsaj plan fluorit 40x
- vsaj plan fluorit 60x ali 63x
ODGOVOR 5:
Ne.

VPRAŠANJE 6:
namesto:
- kamera/fotoaparat in ustrezna programska oprema za slikanje (vsaj 5 megapixlov, full HD 1080p), vidno polje slikanja enako vidnemu polju okularja (okular povečave 10x, fokusni, z vidnim poljem 22)
sprejmete:
- kamera/fotoaparat in ustrezna programska oprema za slikanje (vsaj 5 megapixlov, full HD 1080p)
vidno polje slikanja enako vidnemu polju okualrja je težko (nemogoče) doseglivo, saj je vidno polje okularja okrogle oblike, medtem ko je čip kamere pravokoten. Slika je tako ali nekoliko "obrezana" (čez celoten format je viden vzorec) ali pa je slika na čip kamere projecirana tako, da se slika zajame kot okrogla, preostanek čipa/slike pa je črno.
Predlagam, da navedete: nastavek za kamero, ki je optimiziran za kamero in mikroskop.
ODGOVOR 6:
Naročnik v tem delu NE spreminja tehničnih specifikacij.


Datum objave: 05.11.2021   14:08
VPRAŠANJE 7:
Sklop 5: Aparat za avtomatsko barvanje IHK in ISH
Obrazec št. 3D Tehnične specifikacije za sklop 5:
Aparat za avtomatsko barvanje IHK in ISH - 2 KOM
1.) Pod točko 1. se zahteva samostoječi aparat za avtomatsko barvanje histoloških preparatov (HP) z metodo IHK in ISH. Zanima nas, kaj razumete pod samostoječi aparat - ali to pomeni aparat, ki ne potrebuje nosilne mize in stoji samostojno na tleh? Ali je potrebno ponuditi tudi računalnik s periferno opremo ali ne?
ODGOVOR 7:
Ne

VPRAŠANJE 8:
Sklop 2: Aparat za specialna barvanja
Obrazec št. 3B Tehnične specifikacije za sklop 2: Aparat za specialna barvanja
1.) Pod točko 1. se zahteva samostoječi aparat za avtomatsko barvanje histokemičnih barvanj. Zanima nas, kaj razumete pod samostoječi aparat - ali to pomeni aparat, ki ne potrebuje nosilne mize in stoji samostojno na tleh? Ali je potrebno ponuditi tudi računalnik s periferno opremo ali ne?
2.) Pod točko 3. se zahteva izdelava protokolov barvanj, kjer je vključeno tudi barvanje po Gramu. Ali lahko ponudimo barvalec, ki lahko barva vse našteto, razen Gram? Kako pomembno vam je avtomatizirati barvanje po Gramu?
ODGOVOR 8:
1) Ne.
2) Lahko ponudite tudi barvalec, ki omogoča vsa ostala barvanja iz seznama, razen barvanja po Gramu.


Datum objave: 05.11.2021   14:09
VPRAŠANJE 9:
Časa za pripravo ponudbe ni veliko, trenutna situacija za sodelovanja z zastopstvi v tujini je otežena, zato vljudno prosimo za ažurno odgovarjanje na vprašanja.
ODGOVOR 9:
Naročnik bo poskušal odgovarjati na vprašanja kar najhitreje. V primeru, da ne bo tako, bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudbe.


Datum objave: 08.11.2021   08:36
VPRAŠANJE 10:
vezano na Vzorec pogodbe, člen št. 5 Tehnični prevzem, prosimo za pojasnilo naslednje zahteve: - dobavljen potrošni material za poskusno delovanje opreme iz 6. člena te pogodbe.
Ali je ponudnik obvezan dobaviti potrošni material vezan na 15 dnevno poskusno obdobje.
V točki 6. člena količina in vrsta potrošnega materiala namreč nista specificirana.
V kolikor je odgovor DA, vas prosimo za natančne podatke o vrsti in zahtevani količini potrošnega materiala, ki ga kot ponudnik moramo zagotoviti od dobavitelja.
ODGOVOR 10:
Dobavljen potrošni material za poskusno delovanje opreme iz 6. člena te pogodbe, velja samo za sklop 4: APARAT ZA AVTOMATSKO BARVANJE HE VKLJUČNO S POKRIVALCEM, ker pri ostalih sklopih ponudnikom ni potrebno ponuditi potrošnega materiala.


Datum objave: 09.11.2021   07:17
VPRAŠANJE 11:
V razpisni dokumentaciji je naveden dobavni rok za instrumente 90 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je navedeno, da je to čas do popolne funkcionalnosti. Zaradi razmer na trgu, ki vplivajo na dobavne verige bi bilo smiselno, da se tovrstni dobavni rok podaljša na 120 dni, saj je po predlogu pogodbe za ureditve formalnosti po tehničnem prevzemu potreben skoraj en mesec (do 5 dni po dobavi za tehnični prevzem, tritedensko testno obdobje in do 10 dni za primopredajo). V današnjih razmerah dvomesečni dobavni rok mogoče ne bo možen, zato prosimo za navedeno podaljšanje obdobja na 120 dni.
ODGOVOR 11:
Dobavni rok podaljšujemo na 120 dni.

VPRAŠANJE 12:
V popravljenem ponudbenem predračunu ni jasno izraženo, ali vpisujemo skupno vrednost za 2 kosa opreme (sklop 5), saj vnosna celica pogarancijsko vzdrževanje "all inclusive" in vnosna celica "preventiva" govori o ednini (vzdrževanje aparata, ne govori o dveh aparatih, kot jih zahtevate v razpisu). Ali tu vpišemo vzdrževanje za oba instrumenta skupaj v posamezno celico ali ceno vzdrževanja po enem aparatu? Ali moramo ponuditi ceno za 10 delovnih ur skupno za oba instrumenta ali želite po 10 ur po instrumentu, torej bi v resnici želeli 20 ur za 2 instrumenta? Prosimo, ali lahko dodatno pojasnite, kaj želite v tem primeru, ko povprašujete po 2 kosih instrumenta, obrazec pa je povsod enak, kot bi šlo le za en kos instrumenta?
ODGOVOR 12:
Pri sklopu, kjer sta 2 aparata morate pri pogarancijskem vzdrževanju (tako all inclusive in preventiva) vpisati ceno / EM v EUR brez DDV za oba aparata skupaj. Cena za 10 delovnih ur je navedena za oba aparata skupaj.


Datum objave: 10.11.2021   13:26
VPRAŠANJE 13:
Sklop 5: Aparat za avtomatsko barvanje IHK in ISH
Obrazec št. 3D Tehnične specifikacije za sklop 5: Aparat za avtomatsko barvanje IHK in ISH - 2 KOM
Pod točko 11. se zahteva brezprekinitveno napajanje. Ali ustreza skupni UPS za oba instrumenta, kar pomeni da bi bila oba instrumenta povezana na en ustrezni UPS (in ni potrebno ponuditi dveh ločenih UPS)?
ODGOVOR 13:
V kolikor moč UPSa zagotavlja brezprekinitveno napajanje za oba instrumenta, lahko ponudite skupni UPS za oba instrumenta.


Datum objave: 12.11.2021   12:57
VPRAŠANJE 14:
SKLOP 4: APARAT ZA AVTOMATSKO BARVANJE HE (VKLJUČNO S POKRIVALCEM)
Pokrivalec, ki ga želimo ponuditi (skupaj s HE barvalcem) je popolnoma zaprt sistem. Zato naročnika vljudno prosimo, da pri potrošnem materialu poleg krovnih stekelc dodatno v excelovo tabelo vključi tudi pokrivni medij, ki je potreben za brezhibno delovanje sistema.
ODGOVOR 14:
Naročnik pri sklopu 4 dodaja postavko Pokrivni medij za 130.000 HP/leto.
Naročni bo naknadno objavil popravljen ponudbeni predračun.

VPRAŠANJE 15:
SKLOP 4: APARAT ZA AVTOMATSKO BARVANJE HE (VKLJUČNO S POKRIVALCEM)
Vljudno prosimo za podatek ali bo aparat za avtomatsko barvanje HE (vključno s pokrivalcem) priključen na centralni prezračevalni sistem?
ODGOVOR 15:
Da.

VPRAŠANJE 16:
SKLOP 6: TISKALNIK ZA KASETE
Naročnik je navedel, da je potrebno vključiti licenco za neomejeno število uporabnikov, za do 5 tiskalnikov.
Zanima nas ali morda že imate licenco za programsko opremo z vključenimi 5 tiskalniki? Ali potrebujete dodatno licenco za dodatnih 5 tiskalnikov, skupaj 10?
Ponudnik prosi za pojasnilo:
1. ali ponudimo nadgradnjo licence za dodatnih 5 tiskalnikov ali
2. programske opreme ne vključimo v ponudbeni predračun.
3. Dodatno nas zanima ali poleg tiskalnika v ponudbeni predračun vključimo tudi računalnik ali bo tiskalnik priključen na obstoječi računalnik?
ODGOVOR 16:
1. in 2: Naročnik že ima licenco za neomejeno število uporabnikov za 5 tiskalnikov, zato programske opreme ne vključimo v ponudbeni predračun. Postavka se črta
3. Ne, tiskalnik za kasete bo priključen na obstoječ računalnik.

VPRAŠANJE 17:
glede na zgoraj zapisane omejujoče minimalne specifikacije, ali dovoljujete trinokularni tubus z naslednjimi lastnostmi:
nastavljiv po naklonu (vsaj 25°), nastavljiva medzenična razdalja, primeren za okularje z vidnim poljem 22. Vhod za kamero s tremi pozicijami (100% pogled okularji, 100% pogled kamera in deljen pogled kamera/okularji).
ODGOVOR 17:
Da.

NAROČNIK BO POPRAVLJENE OBRAZCE OBJAVIL NAJKASNEJE DO PONEDELJEKA, 15.11.2021.


Datum objave: 15.11.2021   09:02
NAROČNIK JE DANES NA SPLETNI STRANI OI, KJER JE OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA, OBJAVIL POPRAVLJENE OBRTAZCE: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, PONUDBENI PREDRČUN IN VZOREC POGODBE.
PONUDNIKE PROSIMO, DA PRI PRIPRAVI PONUDBE UPORABIJO POPRAVLJENE OBRAZCE.