Dosje javnega naročila 005322/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Analiza ukrepa Iz Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter predlog za nadgradnjo in izboljšavo izvajanja ukrepa
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.180,00 EUR

JN005322/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.08.2021
JN005322/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2021
JN005322/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.10.2021
JN005322/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN005322/2021-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila MZI
mzi.jn@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Analiza ukrepa Iz Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter predlog za nadgradnjo in izboljšavo izvajanja ukrepa
Referenčna številka dokumenta: 2430-21-38001
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Za obdobje od leta 2017-2020 je potrebno preveriti, kako uspešno je izvajanje energetskega knjigovodstva (poročanje) po Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/16, 116/20 in 158/20 ZURE). Analizirati je potrebno delovanje in pravilnost vseh ključnih procesov in deležnikov, ki so povezani z energetskim knjigovodstvom (ENERKNJIG) v informacijskem sistemu EIKS., kontrolo kvalitete zbranih podatkov in podati oceno komplementarnosti ostalih podsistemov informacijskega sistema EIKS. Na podlagi ugotovitev je potrebno podati predloge za posodobitev podsistema, optimizacijo postopkov za nadgradnjo in izboljšave izvajanja ukrepa upravljanje z energijo v javnem sektorju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 69.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Certifikat "EUREM" za nominiran kader20

Cena – Ponder:
80
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005322/2021-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.08.2021


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.10.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
DIGI DATA podjetje za raziskovalno dejavnost, izobraževanje storitve in trgovino, d.o.o.
Delavska cesta 24
4208
SI
Šenčur
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 70.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 69.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021