Dosje javnega naročila 007148/2021
Naročnik: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano
Gradnje: Ureditev obračališča in novega parkirišča na Oljčni poti ob osnovni šoli
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 215.868,94 EUR

JN007148/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2021
JN007148/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2021
JN007148/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.01.2022
JN007148/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.01.2022
JN007148/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007148/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
Karmen Pines
karmen.pines@piran.si
+386 56710359
+386 56710362

Internetni naslovi
http://www.piran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://piran.si/objava/562040
ESPD: https://piran.si/objava/562040
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7664
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev obračališča in novega parkirišča na Oljčni poti ob osnovni šoli
Referenčna številka dokumenta: 354-0032/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je: Ureditev obračališča in novega parkirišča na Oljčni poti ob Osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Oljčna pot ob Osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je: Ureditev obračališča in novega parkirišča na Oljčni poti ob Osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2021   08:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na portalu JN je datum oddaje 8.11.2021, v razpisni dokumentaciji pa 5.11.2021. Kateri datum je pravi? Hvala

ODGOVOR

Pravilen datum oddaje je 8.11.2021.


Datum objave: 22.10.2021   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

8.3. Pogoji za priznanje sposobnosti
2.

Podizvajalec, ki bo izvajal gradbena dela, mora prispevati vsaj eno referenco (ne glede na to, da bi lahko ponudnik sam zadostil referenčnim zahtevam), pri čemer mora biti vsaka uveljavljana referenca najmanj v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

Zahtevani pogoj pri podizvajalcu je nesorazmeren, saj posamezni podizvajalec, ki bo izvajal zanj specifična dela bo v tem projektu lahko udeležen le v nekaj % zahtevane vrednosti reference. Poleg tega ni nujno, da ima tak podizvajalec sploh referenco v zahtevani vrednosti (npr. talna signalizacija). Da ponazorim, vaša zahteva bi pri podizvajalcu talne signalizacije ustrezala cca14.000,00m izvedenih debeloslojnih črt iz hladne plastike oz. cca55.000,00m tankoslojnih črt. Seveda na enem projektu - en referenčni posel!

Prosimo za korekcijo razpisne dokumentacije v tem delu.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Citirana referenčna zahteva za podizvajalca se nanaša izključno na gradbena, ne pa tudi na ostala dela, zato je zahteva sorazmerna.


Datum objave: 22.10.2021   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko priložimo že potrjene reference iz razpisa JN005369/2021-W01 ? Hvala

ODGOVOR

Ponudnik lahko predloži potrjena referenčna potrdila iz razpisa JN005369/2021-W01, ali druga referenčna potrdila, v kolikor vsebinsko vsebujejo vse navedbe, kot referenčna potrdila v dokumentaciji predmetnega postopka.


Datum objave: 22.10.2021   12:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

8.3. Pogoji za priznanje sposobnosti
2.

Podizvajalec, ki bo izvajal gradbena dela, mora prispevati vsaj eno referenco (ne glede na to, da bi lahko ponudnik sam zadostil referenčnim zahtevam), pri čemer mora biti vsaka uveljavljana referenca najmanj v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

Zahtevani pogoj pri podizvajalcu je nesorazmeren, saj posamezni podizvajalec, ki bo izvajal zanj specifična dela bo v tem projektu lahko udeležen le v nekaj % zahtevane vrednosti reference. Poleg tega ni nujno, da ima tak podizvajalec sploh referenco v zahtevani vrednosti (npr. talna signalizacija). Da ponazorim, vaša zahteva bi pri podizvajalcu talne signalizacije ustrezala cca14.000,00m izvedenih debeloslojnih črt iz hladne plastike oz. cca55.000,00m tankoslojnih črt. Seveda na enem projektu - en referenčni posel!

Prosimo za korekcijo razpisne dokumentacije v tem delu.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik v zvezi z zastavljenim vprašanjem podrobneje pojasnjuje, da (le) gradbenih (ne pa tudi obrtniških, inštalacijskih, projektantskih itd.) del ne sme izvajati gospodarski subjekt, ki ni prispeval k izpolnitvi referenčnega pogoja (pri čemer mora biti vsaka uveljavljana referenca najmanj v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV). Navedeno torej pomeni, da ponudnik še vedno lahko nominira podizvajalca za katerakoli dela, ne nujno samo za gradbena dela. Za primere, ko podizvajalec prevzame gradbena dela, velja zanj referenčna zahteva, kot je opredeljena v razpisni dokumentaciji, za primere, ko podizvajalec ne prevzame gradbenih del, pa za podizvajalca ni treba izkazati reference.