Dosje javnega naročila 007155/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Storitve: Odstranitev gradbenih odpadkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007155/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.10.2021
JN007155/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2021
JN007155/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2021
JN007155/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2021
JN007155/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007155/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melina.omrzel-petek@gov.si
gp.irsop@gov.si
+386 14204488
+386 14204491

Internetni naslovi
http://iop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/421029/JNMV-RD-Odstranitev_gradbenih_odpadkov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7904
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odstranitev gradbenih odpadkov
Referenčna številka dokumenta: JN-7672
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem, prevoz in predelava gradbenih odpadkov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dramlje
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranitev gradbenih odpadkov v okviru izvršbe inšpekcijske odločbe po drugi osebi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Izpolnjevanje pogojev v skladu z razpisom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2021   11:00
Kraj: elektronsko odpiranje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Melina Omrzel Petek in Gabrijela Triglav Brežnik. Odpiranje poteka tako, da informacijski sitem EJN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, pokaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v sitem EJN pod razdelek Predračun.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.10.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   14:00
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je le ta določen na zgolj 2 delovna dneva. Za pripravo ustrezne rešitve in vključitev ustreznih izvajalcev je namreč potreben določen čas, za kar pa sta 2 delovna dneva od objave absolutno prekratka. Zato naročniku predlagamo podaljšanje roka za vsaj dodatna 2 delovna dneva.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb je podaljšan za dva delovna dneva.Datum objave: 25.10.2021   11:38
VPRAŠANJE
Ali lahko odpadke predvidene za odstranitev predelamo na delovišču na lokaciji odstranitve odpadkov s premično napravo, ki ima izdano veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo različnih gradbenih odpadkov in potem produkte predelave uporabimo na drugih gradbiščih?

ODGOVOR

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (s prilogami), lahko investitor zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi, ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor. Investitor lahko gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbišču, obdeluje sam, če ima za to okoljevarstveno dovoljenje. Izjema velja v primeru, če so izpolnjeni pogoji za zemeljski izkop, ali če gre za največjo določeno količino gradbenih odpadkov (npr. odpadni beton, opeka, ploščice, keramika itd,), če jih ponovno uporabi za gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali. Investitor lahko zagotovi obdelavo gradbenih odpadkov na samem gradbišču tudi v premični napravi za obdelavo gradbenih odpadkov. Oseba, ki izvaja obdelavo odpadkov v premični napravi, pa mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje (Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah). Za vnos zemljine se mora upoštevati tudi Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. V vsakem primeru je na koncu predelave potrebno izpolniti evidenčni list o predelanih odpadkih in kako je bil ta predelan material uporabljen.

Datum objave: 26.10.2021   14:05
Ponudnike obveščamo, da je link za oddajo ponudb na spodnji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7904.