Dosje javnega naročila 007162/2021
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Gradnje: Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 280.895,69 EUR

JN007162/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.10.2021
JN007162/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN007162/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2021
JN007162/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.12.2021
JN007162/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2022
JN007162/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.02.2022
JN007162/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007162/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10
2310
SI032
Slovenska Bistrica
Slovenija
Simona Zavec
simona.zavec@slov-bistrica.si
+386 28432835

Internetni naslovi
https://www.slovenska-bistrica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.slovenska-bistrica.si/razpis/562235
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7682
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Lokalna samouprava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici
Referenčna številka dokumenta: JN-7682
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija, SI03 - Vzhodna Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev urbanih vrtov v Slovenski Bistrici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.11.2021
Konec: 01.03.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski sklad za regionalni razvoj, 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.11.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.11.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2021   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.10.2021   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V predračunu razširite celice. Pri vpisovanju večmestnih številk se cene ne vidijo, preverite še širino celic pri zmnožkih.

ODGOVOR

Spoštovani,

popravek je bil objavljen na spletni strani občine.

Lep pozdrav


Datum objave: 28.10.2021   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljamo!
Prosimo za popravek popisa del - razširitev celic (vpisane cene in zmnožki ne vidijo).

ODGOVOR

Spoštovani,

popravek je bil objavljen na spletni strani občine.

Lep pozdrav

Datum objave: 28.10.2021   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri javni razsvetljavi
Postavka 22 (Dobava in montaža prostostoječe omarice)

Ali pomeni da montiramo prazno omarico. V postavki 23 imate prenapetostno zaščito, postavko 24 in 25 pa sponke.

V popisih ni ločilnikov (odklopnikov), varovalk in ostalega materiala.
Ali ponudim le materiale iz popisa, brez ožičenja?
Če moramo ponujati celoto, dajte specifikacijo.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudi se material iz popisa. V elektro omarici so predvidene sponke in prenapetostna zaščita. Presek kabla bo enak preseku obstoječega zazankanega kabla (obstoječ kabel se prereže in oba dela se spojita v NN omarici).

Lep pozdrav