Dosje javnega naročila 007164/2021
Naročnik: OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: UREDITEV DOSTOPNE KLANČINE IN NADSTREŠKA PRED VHODOM V LEKARNO TER DELNA PREUREDITEV OFICINE LEKARNE KOPER
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007164/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007164/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Kidričeva ulica 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Nataša Aver
natasa.aver@obalne-lekarne.si
+386 56110015
+386 56110044

Internetni naslovi
http://obalne-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/421117/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/421117/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7684
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV DOSTOPNE KLANČINE IN NADSTREŠKA PRED VHODOM V LEKARNO TER DELNA PREUREDITEV OFICINE LEKARNE KOPER
Referenčna številka dokumenta: JN-7684
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UREDITEV DOSTOPNE KLANČINE IN NADSTREŠKA PRED VHODOM V LEKARNO TER DELNA PREUREDITEV OFICINE LEKARNE KOPER
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: UREDITEV DOSTOPNE KLANČINE IN NADSTREŠKA PRED VHODOM V LEKARNO KOPER
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LEKARNA KOPER, KIDRIČEVA ULICA 2, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV DOSTOPNE KLANČINE IN NADSTREŠKA PRED VHODOM V LEKARNO KOPER
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DELNA PREUREDITEV OFICINE LEKARNE KOPER
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LEKARNA KOPER, KIDRIČEVA ULICA 2, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
II.2.4 Opis javnega naročila
DELNA PREUREDITEV OFICINE LEKARNE KOPER
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2021   13:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.10.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.10.2021   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisu ni popisa GOI del

Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

dokumente, navedene pod postavko I. Osnovni podatki in splošne zahteve naročnika, 1. Opis naročila in zahteve (Načrt arhitekture, Načrt gradbeno obrtniških del in notranje opreme, Načrt gradbenih konstrukcij, Popis postavk-Sklop 1, Popis postavk-Sklop 2, Kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Soglasje Mestne občine Koper) na vašo zahtevo, poslano na mail : natasa.aver@obalne-lekarne.si, vam pošljemo po elektronski pošti.

Lepo pozdravljeni,
Nataša Aver