Dosje javnega naročila 007188/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na SARS-Cov-2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007188/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.10.2021
JN007188/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2021
JN007188/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2021
JN007188/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007188/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Majda Lazar
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva cesta 23
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Jamnikarjeva ulica 101
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Kardeljeva ploščad 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Jamova cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Večna pot 113
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Pot pomorščakov 4
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Aškerčeva cesta 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Gortanova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
Gosarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
Poljanski nasip 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
Poljanska cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2021102108262675/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7690
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na SARS-Cov-2
Referenčna številka dokumenta: 402-11/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na SARS-Cov-2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na SARS-Cov-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.10.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.10.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.10.2021   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisanih imate vsega skupaj 4400 kosov testov, zahtevate pa referenco za najmanj 100.000 kosov.

prosimo za razlago zakaj zahtevate tako nesorazmerno referenco?

Poleg tega je rok zelo kratek in je nemogoče v tako kratkem času pridobiti potrjene reference.

Prosim za umik tega pogoja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 3.2.5. Reference ponudnika na način, da se glasi: »Ponudnik je v letih 2020 in 2021 uspešno dobavil vsaj 10.000 kosov hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na SARS-Cov-2.«
Ponudnik kot dokazilo glede točke 3.2.5. Reference ponudnika predloži izpolnjen obrazec ESPD (Del IV. »Pogoji za sodelovanje«) in Seznam referenc (OBR-3). Potrdilo referenčnega naročnika lahko ponudnik predloži tudi v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, na poziv naročnika.
Datum objave: 27.10.2021   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali boste prosim spremenili zahtevo Rok uporabe blaga ob dobavi ne sme biti krajši od 2/3 celotnega roka uporabe na ne sme biti krajši od 6 mesecev?
Dobava je sukcesivna in po potrebi. Upoštevajte prosim, da so dobavni časi do Slovenije vse daljši zaradi vsesplošne svetovne situacije, poleg tega moramo imeti artikle za vas na zalogi.
Hvala za premislek in ugoditev.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji imate med pogoji za sodelovanje navedeno, Rok uporabe blaga ob dobavi ne sme biti krajši od 2/3 celotnega roka uporabe.
Vljudno vas prosimo, da v skladu z načelom sorazmernosti in zagotavljanjem enakopravne obravnave ponudnikov skrajšate rok uporabe ob dobavi na šest mesecev, saj je le tak rok skladen z ZJN-3. Želeli bi poudariti, da imajo proizvajalci hitrih testov proizvodne enote širom sveta, logistične poti so nezanesljive in časovno zamudne in tako moramo ponudniki/dobavitelji, da bi zagotovili izpolnjevanje pogodbenih obveznosti imeti tudi ustrezne zaloge.
Prav tako izpostavljamo, da imate sukcesivne dobave, ki vam v vsakem trenutku omogočajo imeti ustrezno količino testov in tako je rok uporabe najmanj šest mesecev ob dobavi popolnoma sorazmeren predmetu javnega naročila in izvajanju okvirnega sporazuma.
Skladno z navedenim vas pozivamo, da spremenite zahtevo na način, da je rok uporabe blaga ob dobavi ne bo krajši od šestih mesecev.

ODGOVOR

Naročnik spreminja dokumentacijo z zvezi z oddajo javnega naročila v zvezi z rokom uporabe blaga: Blago mora imeti veljaven rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev od datuma dobave.Datum objave: 27.10.2021   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

vaše specifikacije predmeta so tako ohlapne (le CE certifikat, slovenska navodila in reference 10.000 testov), da vam, v vaše dobro, predlagamo kot minimalno tehnično zahtevo vpis ponudnika (imetnika dovoljenja) in testa, ki ga ponuja pod svojo nacionalno šifro v centralno bazo zdravil (CBZ) na dan oddaje ponudbe.
V Sloveniji je namreč vzpostavljen sistem vpisovanja ponudnikov in hitrih testov za samotestiranje, ki so predmet tega javnega naročila, v CBZ, ki ga koordinira Ministrstvo za zdravje v želji po zagotovitvi nadzora nad ustreznostjo ponujenih testov na Slovenskem trgu. V CBZ je tako na današnji dan že 30 nacionalnih šifer. Nacionalna šifra v CBZ pomeni, da je hitri test za samotestiranje ustrezen in hkrati ima dobavitelj/ponudnik toliko znanja in volje, da je predložil ustrezne dokumente Ministrstvu za zdravje v pregled in dobil svojo nacionalno šifro. V kolikor opisanega sistema ne poznate vam predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za zdravje za obrazložitev in ustrezno spremenite specifikacije predmeta javnega razpisa.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik dopolnjuje Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 1.2. Tehnične specifikacije predmeta naročila: Testi morajo biti uvrščeni na seznam Centralne baze zdravil (cbz.si) na dan oddaje ponudbe.Datum objave: 27.10.2021   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v OBR-1 želite v zadnjem stolpcu, da upoštevamo običajen ddv, čeprav je po 47. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) določena oprostitev plačila DDV za in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19 s pridobljenim
certifikatom oziroma ustrezno oznako ali upoštevamo ddv 0?

ODGOVOR

Glede na veljavno zakonodajo je vrednost DDV 0,00 EUR.

Naročnik dopolnjuje 3. člen vzorca pogodbe z novim drugim odstavkom:
V skladu s 47. členom ZIUPOPDVE (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19) velja oprostitev plačila DDV oziroma se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.
Dosedanji drugi odstavek 3. člena postane tretji odstavek.Datum objave: 27.10.2021   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da pri obrazcih OBR-2c in OBR-2d umaknete zahtevo, da mora biti izjava notarsko overjena. To namreč predstavlja dodatno delo in strošek. Ponavadi zadostuje ESPD izjava.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zahteve. Ponudnik lahko predloži alternativno: potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje ali pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence MP ali notarsko overjeno izjavo.Datum objave: 27.10.2021   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da dovolite da k obr-3 predložimo seznam vseh strank in št. prodanih testov, obr-3 pa izpolnimo za tri največje kupce.

Hval za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik ne sledi predlogu. Ponudnik vpiše referenčne projekte v Obr-3.


Datum objave: 28.10.2021   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
dopolnili ste dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 1.2. Tehnične specifikacije predmeta naročila: Testi morajo biti uvrščeni na seznam Centralne baze zdravil (cbz.si) na dan oddaje ponudbe. Opozarjamo vas, da v centralno bazo zdravil ni vpisan test kot tak, temveč test in dobavitelj/ponudnik/uvoznik in tako obstaja več nacionalnih šifer za isti test, ker je za vpis zaprosilo več dobaviteljev/ponudnikov/uvoznikov in dobilo svojo nacionalno šifro.
Predlagamo sledečo dikcijo: ''Ponudnik (imetnik dovoljenja), ki ima vpisan določen test in ima tudi svojo nacionalno šifro, morata biti na dan oddaje ponudbe vpisana v Centralno bazo zdravil. V kolikor ponudnik trži oz. ponuja teste, za katere ni imetnik dovoljenja, mora v ponudbi obvezno predložiti Pooblastilo imetnika dovoljenja z navedbo naziva testa, proizvajalca testa in nacionalno šifro.''
V kolikor imate pomisleke nad predlogom, se obrnite na Ministrstvo za zdravje in ustrezno spremenite zahtevo.
Hvala.


ODGOVOR

Naročnik sledi predlogu in dopolnjuje Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v točki 1.2. Tehnične specifikacije predmeta naročila: »Ponudnik (imetnik dovoljenja), ki ima vpisan določen test in ima tudi svojo nacionalno šifro, morata biti na dan oddaje ponudbe vpisana v Centralno bazo zdravil. V kolikor ponudnik trži oz. ponuja teste, za katere ni imetnik dovoljenja, mora v ponudbi obvezno predložiti pooblastilo imetnika dovoljenja z navedbo naziva testa, proizvajalca testa in nacionalno šifro.

Datum objave: 28.10.2021   09:27
Naročnik je na svoji spletni strani https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2021102108262675/ objavil dokument Obrazci - spremenjeni 28. 10. 2021. Ponudniki uporabijo spremenjene obrazce.

Datum objave: 02.11.2021   13:34
Naročnik bo ustavil postopek zaradi nemožnosti oddaje ponudb v informacijskem sistemu e-JN in izvedel nov postopek.