Dosje javnega naročila 007196/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba grafičnih storitev za razlagalne prispevke in rubrike za potrebe oddaje "Male sive celice"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007196/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.10.2021
JN007196/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2021
JN007196/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007196/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Tilen Harc
tilen.harc@rtvslo.si
+386 14752194

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/8324
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7758
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna služba na področju radijske in televizijske dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba grafičnih storitev za razlagalne prispevke in rubrike za potrebe oddaje "Male sive celice"
Referenčna številka dokumenta: JN-S0590
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve, ki so predmet javnega naročila, vključujejo rubrike in razlagalne prispevke v posamezni oddaji, in sicer:
Kaj manjka: 3x vprašanje kaj manjka in 3x odgovor kaj manjka.
Razlagalni prispevki: 7 razlagalnih prispevkov, velike slike in distraktorji max. 4x na oddajo;
Brihtolin; 3x slika pomešanih koščkov, ki se na koncu sestavijo v celoto.
Prebrane celice: vstaviti izjavo v template in dati v prispevek.

Vse grafične storitve morajo biti v izdelane v resoluciji Full HD (interlaced upper field h.264, mpeg4.)

Grafični oblikovalec, ki bo izvajal storitve, ki so predmet tega javnega naročila, mora izpolnjevati naslednje kreativno-osebnostne lastnosti:
estetika upovedovanja za otroke, animacija primerna za mlade;
natančnost;
samoiniciativnost;
držanje rokov;
odgovornost;
odzivnost;
samostojnost in
poznavanje (grafičnih) tematik, zanimivih za otroke in mladino.

Ustvarjalci oddaje si pridružujejo pravico do popravkov, nadgradnje prejetega materiala dokler ni zadoščeno stan
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79822500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve, ki so predmet javnega naročila, vključujejo rubrike in razlagalne prispevke v posamezni oddaji, in sicer:
Kaj manjka: 3x vprašanje kaj manjka in 3x odgovor kaj manjka.
Razlagalni prispevki: 7 razlagalnih prispevkov, velike slike in distraktorji max. 4x na oddajo;
Brihtolin; 3x slika pomešanih koščkov, ki se na koncu sestavijo v celoto.
Prebrane celice: vstaviti izjavo v template in dati v prispevek.

Vse grafične storitve morajo biti v izdelane v resoluciji Full HD (interlaced upper field h.264, mpeg4.)

Grafični oblikovalec, ki bo izvajal storitve, ki so predmet tega javnega naročila, mora izpolnjevati naslednje kreativno-osebnostne lastnosti:
estetika upovedovanja za otroke, animacija primerna za mlade;
natančnost;
samoiniciativnost;
držanje rokov;
odgovornost;
odzivnost;
samostojnost in
poznavanje (grafičnih) tematik, zanimivih za otroke in mladino.

Ustvarjalci oddaje si pridružujejo pravico do popravkov, nadgradnje prejetega materiala dokler ni zadoščeno standardom oddaje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.11.2021   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je na voljo na spletnem naslovu https://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/8324 (neposredna povezava) oziroma na spletnem naslovu https://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/36/ v mapi "Javno naročilo JN-S0590. Morebitne spremembe ali popravki Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo objavljene na istem spletnem naslovu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2021   08:15
Spoštovani!

Naročnik je v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ugotovil napako, natančneje v točki 3.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Prvotno besedilo, ki se glasi:

"Izdelek mora ponudnik poslati na naslov: Javni zavod RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 1000 LJUBLJANA, s pripisom: "NE ODPIRAJ - ZA JAVNO NAROČILO JN-S0590 - PONUDBA za izvedbo grafičnih storitev za razlagalne prispevke in rubrike za potrebe oddaje »Male sive celice«. . Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika. Prenosni digitalni medij mora prispeti v vložišče do dneva in ure oddaje, to je najkasneje do 12. 10. 2021 do 10:00 ure.",

se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Izdelek mora ponudnik poslati na naslov: Javni zavod RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 1000 LJUBLJANA, s pripisom: "NE ODPIRAJ - ZA JAVNO NAROČILO JN-S0590 - PONUDBA za izvedbo grafičnih storitev za razlagalne prispevke in rubrike za potrebe oddaje »Male sive celice«. . Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika. Prenosni digitalni medij mora prispeti v vložišče do dneva in ure oddaje, to je najkasneje do 12. 11. 2021 do 10:00 ure."

Torej, ponudniki morajo svoj izdelek poslati najkasneje do 12. 11. 2021 do 10.00 ure in ne najkasneje do 12. 10. 2021 do 10.00 ure. Vse ostale določbe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostajajo nespremenjene.

Lep pozdrav!