Dosje javnega naročila 007401/2021
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Storitve: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 153.735,99 EUR

JN007401/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN007401/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2021
JN007401/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2021
JN007401/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN007401/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007401/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 211-553691
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
Linhartova cesta 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nada Badovinac
nada.badovinac@gov.si
+386 13063154

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/ljubljana/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/421995/Razpisna_dokumentacija_JN430-88_2021_25.10.2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7858
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: JN430-88/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 230.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV Z DOBAVO SANITARNEGA MATERIALA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 230.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2022
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Naročnik je zaradi pospešitve in ekonomičnosti vodenja postopka oddaje javnega naročila določil krajši rok za prejem ponudb v skladu s četrtim odstavkom 40. člena ZJN-3.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2021   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
Linhartova cesta 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2021   12:47
Pozdravljeni,
v zvezi z vašo navedbo je naročnik pripravil spremembo razpisne dokumentacije, ki bo v kratkem objavljena.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 05.11.2021   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumetaciji navajate, da so cene fiksne za obdobje veljavnosti pogodbe.

V dejavnosti čiščenja smo ezani na višino minimalne plače, ki je tudi osnova za izračun naše cene in nanjo nimamo nobenega vpliva. V zadnjih letih se minimalna plača dviguje po določbah države brez predhodne napovedi za vnaprej, zato nam tudi danes ni znan podatek o plači za naslednje leto, kaj šele za naslednja leta in je nemogoče oceniti strošek dela za vnaprej, zato vas pozivamo, da svojo zahtevo po fiksni ceni umaknete in jo spremenite v določbo o uskladitvi cene skladno z dvigom minimalne plače, kot bo objava v Ur.l.RS.

Najlepša hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Pozdravljeni,
v zvezi z vašo navedbo je naročnik pripravil spremembo razpisne dokumentacije, ki bo v kratkem objavljena.

Lepo pozdravljeni.